Level 5 Level 7
Level 6

Šesť


93 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
múdry
clever, wise
Prepáčte, že meškám
Excuse me, I am late.
plávať
to swim
čítať
to read
bežať
to run
beháť
to run (regularly)
hrať
to play
hľadať
to search
počúvať
to listen
stáť
to stand
sedieť
to sit
ležať
to lie down
fajčiť
to smoke
variť
to cook
študovať
to study
tancovať
to dance
ďakovať
to thank
parkovať
to park
písať
to write
česať sa
to comb (oneself)
piť
to drink
žiť
to live
ísť
to go
jesť
to eat
poznať
to know (somebody)
Čakám na autobus
I am waiting for the bus
Peter je študent
Peter is a student
Peter je pizzu
Peter eats a pizza
platíť
to pay
Platím za pivu
I am paying for the beer.
opakovať
to repeat
večerať
to have dinner
raňajkovať
to have breakfast
kúpiť
to buy
klavír
piano
farby
colors
biela
white
žltá
yellow
červená
red
modrá
blue
zelená
green
hnedá
brown
čierna
black
oranžová
orange (color)
ružová
pink
fialová
purple
sivá
gray
tmavo-
dark
svetlo-
light
Poľsko
Poland
Rakúsko
Austria
Gruzínsko
Georgia
Turecko
Turkey
Slovensko
Slovakia
Odkiaľ si?
Where are you from?
Som z Turecka
I am from Turkey
Aké máš telefónne číslo?
What is your telephone number?
dievča
girl
slečna
miss, young lady
zle
bad
predavač
seller, salesperson
pracovník
worker (2)
právnik
lawyer
vojak
soldier
zdravotná sestra
nurse
policajt
police officer
šofer
driver
skriňa
cupboard, wardrobe
stôl
table
dieťa
child
deti
children
trieda
classroom
tabuľa
board
štíhly
skinny, slim
tučný
fat, thick
veselý
happy
smutný
sad
líška
fox
hračka
toy
jedlo
food, meal
správny
correct
úradník
officer, clerk
ľahký
easy
časopis
magazine
noviny
newspaper
ďaleký
far
blízky
close
Študujem slovenčinu
I study Slovak.
ísť do práce
to go to work
nakupovať
to shop
upratovať
to clean
oddychovať
to rest
spať
to sleep