Level 7 Level 9
Level 8

Osem


34 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
koláč
cake
Počúvame
We listen
najprv
first
potom
then, later
odchádzať
to leave
Odchádzam z domu
I am leaving home
sprchovať sa
to take a shower
prichádzať
to come, to arrive
Prichádzam domov
I arrive home
o pol šiestej
at half past five
Cestujem autobusom
I travel by bus.
Idem pešo
I go on foot.
stolný tenis
table tennis
stretávať sa
to meet
chodiť
to walk, to go (regularly)
zabávať sa
to have fun
Dobrú zábavu
Have fun!
počasie
weather
večera
dinner
Jana nehovorí pravdu
Jana doesn't tell the truth.
Ona klame
She is lying.
klamať
to lie
klamár
liar
nikdy
never
niekedy
sometimes
často
often
zvyčajne
usually
vždy
always
každý druhý deň
every second day
raz za deň
once a day
dva razy za mesiac
twice a month
Ako často hráš futbal?
How often do you play football?
Nikdy nevarím večeru
I never cook dinner.
Uvidíme sa zajtra
See you tomorrow