Level 2
Level 1

1-10


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Nie mówię po polsku.
Non parlo polacco.
Czy możemy rozmawiać po angielsku albo po włosku?
Puoi parlare inglese o italiano?
Zgubiłam się. Gdzie jestem?
Mi sono perso. Dove sono?
Czy możesz powtórzyć? / Proszę, powtórz. / Proszę powtórzyć.
Ripeti, per favore.
Jak się nazywasz?
Come ti chiami?
Skąd jesteś?
Da dove vieni?
Gdzie jest łazienka?
Dov'è il bagno?
Ile to kosztuje?
Quanto costa questo?
Co polecasz?
Cosa mi consigli?
Poproszę rachunek!
Il conto, per favore!