Level 132 Level 134
Level 133

XV / 6. Gazdaság A (27)


27 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
die Aktie -n
részvény
die Aktiengesellschaft -en
részvénytársaság (rt.)
der Anteil -e
részarány, rész, részesedés
erzeugen h.
előállít, termel
der Faktor -en
tényező, faktor
der Fortschritt -e
fejlődés
der Gesellschafter -
üzlettárs, résztulajdonos
die GmbH -s
korlátolt felelősségű társaság, kft.
der Handel
kereskedelem
der Hersteller -
gyártó, előállító
die Industrie -n
ipar
die Investition -en
beruházás, befektetés, invesztíció
das Konzept -e
elgondolás, koncepció
der Konzern -e
konszern
die Landwirtschaft -en
mezőgazdaság
die Leitung -en
vezetés, irányítás
das Management -s
menedzsment
die Messe -n
vásár
ökonomisch
gazdasági, ökonómiai
die Position -en
pozíció
die Produktion -en
termelés
der Standort -e
telephely
vor|sehen, sieht vor, sah vor, h. vorgesehen
előirányoz
der/die Vorsitzende _n -n
elnök
das Wachstum
növekedés
die Wirtschaft -en
gazdaság
wirtschaftlich
gazdasági, pénzügyi