Level 2
Level 1

Education and employment


51 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
internship
staż, praktyka
agility (mental/physical)
sprawność
embark on something
rozpocząć, wyruszyć
enhance
zwiększyć, poprawić, polepszyć, wzmocnić
enroll (on/in)
rekrutować, zapisać się, aplikować
asset
atut, zaleta
mandatory
obowiązkowy
opposite number
odpowiednik
rapport (e.g. establish a good rapport)
dobre stosunki
talk shop
rozmawiać o sprawach zawodowych
pecking-order
hierarchia ważności
job-share
podział etatu
fixed hours
stałe godziny
core hours
sztywne godziny pracy
meet a deadline
zdążyć na czas, wyrobić się z czymś
workload
obciążenie praacą
day shift
zmiana dzienna
be stuck behind a desk
tkwić za biurkiem
stress levels
poziom stresu
be stuck in a rut
popaść w rutynę
dead-end job
praca bez perspektyw
manual work
praca fizyczna
distinction
rozróżnienie, wyróżnienie
defer
odroczyć, opóźnić
supervision
kontrola, nadzór
compulsory
obowiązkowy
upgrade to the PhD
awansować do robienia doktoratu
Master of Arts
MA
elective (module)
fakultet
assignment
zadanie
pass grade
ocena dopuszczająca
credits
wyrazy uznania, punkty
eligible
spełniający wymagania
core module
zajęcia obligatoryjne
duration
czas trwania
proceed to the MA
przystąpić do magisterki
opt for
decydować się na
dissertation
praca pisemna
assessment
ocena, oszacowanie
key goal
kluczowy cel
facilitate
ułatwiać, umożliwiać
rumblings
pomruki
stir controversy
wzbudzać kontrowersje
undermine
podważać
revive
odnawiać
drill
wyuczyć się przez powtarzanie
tedious
monotonny, żmudny
diminish
zmniejszyć się, ubywać
pace
tempo, szybkość
dumb down
upraszczać, skracać (tak, aby było zrozumiałe dla ogółu ludzi)
curriculum
program nauczania