Level 4

23 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
商品
товар
開発
розробляти
発売
продавати
手軽
легко, просто
特徴
особливість
місто, вулиця
話題
тема для обговорення
最新
найновіший, найсучаснішого типу
評判
слава, репутація
関心
зацікавленість
与える
спричиняти, надавати
普及
розповсюдження
増加
збільшуватися, зростати
減少
зменшуватися
国民
народ, громадяни
水準
рівень
急速
з великою швидкістю
悪化
погіршуватися
平和
мир
主張
наполягати
疑う
сумніватися, підозрювати
将来性
майбутнє
着陸
приземлятися