Level 1 Level 3
Level 2

Basics 2


27 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
mie oon kvääni
i am a kven
sie oot kvääni
you are a kven
hän oon kvääni
he is a kven
met olemma kväänei
we are kvens
tet oletta kväänei
you are kvens
het oletta kväänei
they are kvens
tääpänä mie syön
today i eat
oletko sie kvääni?
are you a kven?
met tyhä syömmä
we just eat
met pölkäämä tyhä pölottävii tinkoi
we are scared only scared of things
enämpi rahaa kiitos
more money please
tuorestaina mie haluun syöđä enämpi
during thursday i want to eat more
tyskä oon soma maa
germany is a beatifull country
Ruottalaiset oon seppä tekemhään ruokaa
Swedes are skilled at making food
plaana muuttaa suomheen oon hyvä
the plan to move to finland is good
minula oon probleema
i have a problem
ryssä oon staatti
russia is a country
poika ja tyttö oon rakhastunu
the boy and the girl are in love
Finmarkun komuuni
Municipality of finnmark
meän kieli
our language
kläppi praataa kvääniksi
the kid speaks in kven
valkee ja soma
white and beatifull
pruuni ja soma
brown and beatifull
mie oon seppä
i am skilled
bibilioteeki
library
mie katon ovvee
i am looking at the door
kväänin grammatikki
Grammar of kven