Level 8 Level 10
Level 9

Cursul 5.1


72 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Casă, dulce casă!
Дом, милый дом!
un om/oameni
человек/люди
un elev/elevi
ученик/ученики
un student/studenţi
студент/студенты
un bărbat/bărbați
мужчина/мужчины
un băiat/băieți
мальчик/мальчики
un kilometru/kilometri
киллометр/киллометры
un câine/câini
собака/собаки
un președinte/președinți
президент/президенты
un frate/frați
брат/братья
un perete/pereţi
стена/стены
un munte/munţi
гора/горы
un an/ani
год/годы
un ban/bani
деньга/деньги
un pas/paşi
шаг/шаги
un leu/lei
лев/львы
un ochi/ochi
один глаз/глаза
o cameră/camere
комната/комнаты
o casă/case
дом/дома
o elevă/eleve
ученица/ученицы
o maşină/maşini
машина/машины
o ţară/ţări
страна/страны
o carte/cărţi
книга/книги
o întrebare/întrebări
вопрос/вопросы
o femeie/femei
женщина/женщины
o situaţie/situaţii
ситуация/ситуации
o cafeа/două cafele
кофе
o stea/stele
звезда/звезды
o fată/fete
девушка/девушки
o masă/mese
стол/столы
o fereastră/ferestre
окно/окна
o geantă/genţi
сумка/сумки
o soră/surori
сестра/сестры
o zi/zile
день/дни
o mână/mâini
рука/руки
o oaie/oi
овца/овцы
un pix/pixuri
ручка/ручки
un dulap/dulapuri
шкаф/шкафы
un loc/locuri
место/места
un tablou/tablouri
картина/картины
un oraş/oraşe
город/города
un caiet/două caiete
тетрадь/тетради
un document/documente
документ/документы
un calculator/calculatoare
компьютер/компьютеры
un televizor/televizoare
телевизор/телевизоры
un fotoliu/fotolii
кресло/кресла
un exerciţiu/exerciţii
упражнение/упражнения
un bloc
многоэт. жил. дом
o stradă
улица
un muncitor
рабочий
înconjurat
окружен
vechi
старый
nou
новый
îngust
узкий
așa că
так что
un cartier
(микро)район
numai(doar)
только
o prăjitură/prăjituri
пирожное/пирожные
un suc/sucuri
сок/соки
un fruct/fructe
фрукт/фрукты
numeroasă
многочисленная
o baie/băi
ванная/ванные
o cheie/chei
ключ/ключи
o bucătărie/bucătării
кухня/кухни
un musafir/musafiri
гость/гости
o petrecere
вечеринка
o copie/copii
копия/копии
un cămin
общежитие
grozavă
потрясающая
rest
остальные, сдача
într-o jumătate de oră
в течение получаса
pe la ora cinci
примерно в 5