Level 3 Level 5
Level 4

Ast 4


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ambiguous
ne zelal, du-wateyî
apparent
diyar, xwiya, belî, eşkere
arbitrary
keyfî, xwezayî
assert
beyan kirin , îdîa kirin
astounding
ecêb, seqet, guhişîn
astute
zana, fêlbaz, hîlebaz, aqilmend
authorize
rê dan, selahiyet dan, destûr dan
deceptively
bi gomrayî, xapînkî, qulipîn
determined
birryardayî, qerardayî, eyarkirî
elicit
diyar kirin, encam kirin têhînander, hînander, qemandin
forbid
qedexe kirin
petition
xwastin, tika, xwestek, daxwazname
relinquish
berdan
resilient
yê ku zû bi baş dibe an bi ser xwe ve tê
tempt
xirrandin, xirabî pê dan kirin