Level 7 Level 9
Level 8

Ast 8


17 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
accelerate
lez kirin, taw kirin, lezandin
creep
xwişîn, xwe xwişandin, xijikîn, xwe xijikandin
crush
perçiqandin, pelixandin
cultivate
çandin
dictate
ferman kirin, emir kirin, ferz kirin
distinguish
ji hev derxistin, ji hev û din ferq kirin, bijartin, ji hev nas kirin
docile
sernerm, hêmin, aram, rûnerm
engender
zan (zayîn), çêkirin
engross
hizir kirin, beşdar bûn, tevlî bûn
flaw
kêmasî, qisûr, nekamilî,
harvest
çinîn, pale kirin, jê kirin
mammoth
zebelah, ejdeha, gelek mezin
mirror
nîşan dan, berçav kirin
obtain
bi dest ve anîn, wergirtin, bi dest xistin
particle
lib, piç, perçe, hindik, hûrik
settle
bi cih bûn, war danîn
transport
veguhastin, ragihandin