Level 2
Level 1

Fjetja në qytet


57 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to book
të rezervosh
I'd like to book ...
do doja të rezervoja ..
this one has good reviews
ky/kjo ka vlerësime të mira
we booked a room with a view of the sea
kemi rezervuar nje dhomë me pamje nga deti
what name is the booking under?
me çfar emër keni bërë rezervimin?
we checked in yesterday
dje kemi bërë check-in
you have to check out by midday
duhet te lini dhomën përpara drekës
can I see your passport?
mund të shikoj pashaportën?
can we leave our bags here?
a mund t'i lëmë çantat këtu?
a floor
një kat
the ground
tokën
the ground floor
kati përdhes
first
i pari
second
i dyti
third
i treti
fourth
i katërti
it's on the fifth floor
është në katin e pestë
to throw
të hedhësh
rubbish
mbeturina
don't throw your rubbish on the floor
mos hidhni mbeturina në tokë
a stone
një gurë
to include
të përfshish
is breakfast included?
është përfshirë mëngjesi?
breakfast is from 7 to 9
mëngjesi është nga ora 7 deri ne orën 9
the bed is too small
shtrati është shumë i vogël
big
i madh
dirty
i pisët
clean
i pastër
tidy
i rregullt
messy
i çrregullt
noisy
i zhurmshmë
quiet
i qetë
this room next door is really noisy
dhoma ngjitur është shumë e zhurmshme
it looks nothing like the pictures
nuk duket aspak njësoj si në fotografi
there's a problem with the shower
ka një problem me dushin
there's no hot water
nuk ka ujë të nxehtë
such a good location!
një vendodhje shumë e mirë!
right in the city centre
fiks ne qëndër (të qytetit)
do not disturb
mos shqetëso
my phone's dead
më është fikur telefoni
to charge
të karikosh
can I charge my phone?
a mund të karikoj telefonin?
possible
e mundshëm
impossible
e pamundur
that's impossible!
është e pamundur!
is it possible?
a është e mundur?
your place or mine?
tek ty apo tek unë? (si vendodhje)
broken
i prishur
the TV's broken
Televizori është i prishur
the heating
sistemi i ngrohjes
the heating isn't working
sistemi i ngrohjes nuk punon
to forget
të harrosh
to turn on
të ndezësh
to turn off
të fikësh
you forgot to turn it on!
ke harruar ta ndezësh!
to try
te përpiqesh
have you tried turning it off and on again?
je perpjekur ta fikësh dhe ta ndezësh përsëri?