Level 2 Level 4
Level 3

Dalim të blejm dicka?


65 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
a fiver
një kartëmonedh prej 5 (pound/dollar)
a tenner
një kartëmonedh prej 10 (pound/dollar)
a wallet
një portafol
a pound
një paund
a quid
një paund (përdorët në biseda)
a mate
një shok (përdoret në biseda)
to lend
të japësh borxh
lend me a quid, mate!
më jep borxh një paund, shoku!
a bargain
një oferte (një rast i mirë)
only a fiver? what a bargain!
vetëm 5 paund? çfar oferte!
a rip off
një vjedhje
20 quid? what a rip off!
20 paund? çfar vjedhje!
rich
i pasur
poor
i varfër
I'm not made of money, you know?
nuk i pres paratë me gëshër, e di apo jo?
I don't think I can afford it
nuk mendoj se mund tja lejoj vetës
I'll pay for you
paguaj unë për ty
would you like a bag?
deshiron një qese?
a supermarket
një supermarket
a pharmacy
një farmaci
a shop assistant
një shitës
shampoo
shampo
a toothbrush
një furçe dhëmbësh
toothpaste
pastë dhëmbësh
a tampon
një tampon
a sanitary towel
një pecetë/lines
to spill
të derdhësh
oh no, I've spilt coffee down myself
mos! mu derdh kafja në trup
spare
rezervë
do you have a spare T-shirt?
a ke një bluze rezervë? (për mua)
can I borrow it?
a mund ta marr borxh?
to buy
të blesh
I need to buy a new one
më duhet te blej një të re
online
në internet
if you buy it online, it'll be cheaper
në qofse e blen në internet, kushton me pak
I bought too much cheese, do you want some?
kam blere shumë djath, do pak?
to deliver
të dërgosh
they deliver straight to your door
të sjellin (dërgojn) pakon direkt në shtëpi
are you in the queue?
je në rradhë?
that guy just jumped the queue
aji sapo parakaloj rradhën
a shirt
një bluze
trousers
pantallona
shoes
këpuc
socks
çorape
underwear
të brëndshme
a skirt
një fund
a dress
një veshje
what size do you take?
çfar mase je?
small
small
medium
medium
large
large
to try on
të provosh (duke e veshur)
can I try it on?
a mund ta provoj? (duke e veshur)
a fitting room
një dhomë prove
I'll take it!
do e marr!
to fit
të përshtatet
wrong
e gabuar
it fits, but it's the wrong colour
më rrinë, por është ngjyra e gabuar
to suit
të shkon
it really suits you
të shkon vërtet
the customer's always right
klienti ka gjithmonë të drejt
have you found what you were looking for?
e gjete atë që po kërkoje?
would you like the receipt?
e do faturën?
a souvenir
një souvenir
I want to get some souvenirs to take back home
dua të marrë disa souvenirs për ti çuar në shtëpi