Level 9 Level 11
Level 10

701 ☆ 800


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ei kraft
a force, power, strength [not ei makt, en styrke]
å bryte
to break; disconnect, discontinue [not å brekke, å knuse, å frakoble, å knekke]
morsom
funny, amusing, enjoyable [not artig, pussig, snål, rar, underlig, humoristisk]
ei kirke
a church [not ei kraft, en menighet]
å utsette
to put off, postpone; defer
seks
six, 6, VI
overfor
directly opposite, facing; towards, to [not motsatt]
tydelig
clear, evident [not grei, selvfølgelig, klar, oversiktlig, tydeligvis]
en sykdom
a sickness, illness [not en kvalme, en lidelse]
et studium
a study [not en studie]
absolutt
absolute
en seier
a victory
en ledelse
a conduct, direction, management [not ei drift, en operasjon, ei forvaltning, en administrasjon]
engelsk
English
en tirsdag
(a) Tuesday
en lyd
a sound; group of people, family [not en familie, ei slekt, en låt]
negativ
negative
halv
half [not en halvdel]
et Norge
(a) Norway
død
dead, lifeless [not avdød]
ei trening
a training [not en praksis, ei erfaring, en opplevelse, en øvelse, en dressur, ei opplæring, ei utdanning]
en tittel
a title, occupation [not en okkupasjon, et yrke]
å love
to promise [not å tilsi]
å satse
to gamble, take a risk, bet on sth
en konsekvens
a consistency; consequence [not en selvfølge]
ei grense
a border, boundary [not et egg, en felg, en kant]
å skille
to separate [not å skilles, å dele]
ei melding
an announcement, report [not en anmeldelse, et referat, ei beretning, en redegjørelse, en reportasje, ei regning, en konto, en rapport]
jøss!
gosh! wow! Jesus! [not herregud, fader, jaggu, pytt]
en karakter
a character [not et tegn, et preg]
from
pious, gentle, meek [not blid, mild]
fremre
foremost, front
å eie
to own, possess [not å ha]
gal
crazy, angry [not gæren, sint, vanvittig]
å oppnå
to achieve
en diskusjon
a discussion [not ei formidling, en debatt, ei forhandling]
fysisk
bodily, physical [not psykisk]
å påvirke
to affect, influence [not å røre, å flytte, å bevege, å foreslå, å overtale]
et styre
an administration, government, rule, board (of directors) [not ei regjering, en administrasjon, et regime, en kontroll, ei forvaltning]
å fly
to fly; leave, run [not å rømme, å flykte, å forlate, å flyte]
å skyte
to shoot (fire a shot)
et hensyn
a consideration, regard, respect [not ei betraktning, en hensikt, en intensjon]
fremover
ahead, forward [not frem]
å oppta
to admit, take up, occupy
et besøk
a visit; attendance [not ei omvisning, en tur, en skolegang]
en bane
a path, track; railroad; course, field [not en jernbane, en sti, et spor, en T-bane]
selve
herself, himself, itself, the very... [not selv, selveste]
å føde
to give birth, be born
å motta
to receive, accept, get
å arrangere
to arrange [not å tilrettelegge, å organisere, å formidle, å fikse, å ordne]
et medium
a medium, means (of communication), size medium, pl.: media [not et gjennomsnitt, et middel]
svak
weak [not slapp]
en økonomi
an economy, economics, finances
å gjennomføre
to carry out, implement [not å fullføre, å foreta, å utføre, å utgjøre]
en versjon
a version, variant [not ei utgave, en oversettelse]
en fare
a danger, hazard, risk [not en risiko]
et nett
a net
en kilde
a fountain, spring; source [not ei årsak, ei anledning, en opprinnelse, ei rot, et vell, et opphav]
tredje
third, 3rd [not en tredjedel]
betydelig
considerable [not betraktelig, vesentlig, atskillig]
en natur
a nature [not en disposisjon, et sinn]
ennå
still, yet, more [not enda, fremdeles, fortsatt]
en bank
a bank [not en sparebank]
å forsvinne
to disappear, fade away, vanish
praktisk
practical, handy
en fotball
(a) soccer, soccer ball
verken
neither, nor, either [not enten, heller]
en test
a test [not et forsøk, et tiltak]
imot
towards; against [not mot, borti]
ei visning
a display, showing, visualization, presentation [not ei utstilling]
å avslutte
to complete, bring to an end, conclude [not å slutte, å ende, å konkludere, å oppfylle, å fullføre]
et rekkehus
a terraced house, row house
et bosted
a place of abode, residence [not en bolig]
å tillate
to permit, allow, suffer, tolerate [not å la, å innrømme]
øvrig
other, remaining [not resterende, annen, andre]
borte
away, off (place) [not bort, hen, vekk, bortimot, unna]
ei stund
an hour [not en time, ei tid]
rik
rich, wealthy, abundant
såkalt
so-called
en konkurranse
a competition, contest
ei lykke
(a) (good) fortune, luck; happiness [not en flaks]
en idé
an idea [not et begrep, en tanke, en anelse]
å drikke
to drink
en sjekk
a check, cheque [not en kontroll]
rar
odd, quaint, strange, funny [not underlig, artig, morsom, snål, pussig, merkelig, sær]
en skade
a damage
vakker
beautiful, handsome [not skjønn, deilig]
å treffe
to meet, come across; hit, strike [not å møtes, å møte, å treffes]
å sørge
to grieve, be grieved, mourn
en serie
a series, TV show; set, leg, round, season (in sports) [not en s...runde, et sett, et stell, ei enhet, en runde, en omgang, ei rekke]
trygg
secure, safe, confident [not sikker, ufarlig]
en barnehage
a kindergarten, nursery school
et punkt
a point [not en spøk, en spiss, et poeng, en vits]
ei makt
a force, might [not ei kraft, en styrke]
faglig
professional, technical [not profesjonell, saklig]
en tvil
a doubt
en logg
a log (as in logbook)
tung
heavy [not diger, enorm, kjempestor, svær, stor]
en funksjon
a function
et fag
a line of work, profession; field, subject [not et emne, en gjenstand, et område]