Level 10 Level 12
Level 11

801 ☆ 900


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
syk
sick [not kvalm]
å stige
to climb, mount; rise [not å klatre, å øke, å heve]
et forsøk
an attempt, test [not en test, et tiltak]
en bjørn
a bear; big strong man [not en bamse]
et bein
a bone; foot, leg
relativ
relative
å overraske
to surprise, astonish [not å undre]
en prosess
a process, procedure, proceedings [not en prosedyre]
fremdeles
still (up to a time, as in the preceding time) [not enda, ennå, heretter, dernest, fortsatt]
å løse
to loosen, release; buy, take out [not å utløse, å frigjøre, å løslate]
ei evne
an ability, faculty, power
ei anledning
an occasion, opportunity [not ei årsak, en opprinnelse, ei rot, en kilde, et vell, et opphav]
høyre
right, right-handed [not rett, riktig]
å produsere
to produce [not å yte, å utarbeide]
effektiv
effective, efficient
å sammenligne
to collate, compare
å innebære
to imply (sth) [not å medføre]
en buss
a bus
en leser
a reader
å synge
to sing
teknisk
technological, technical [not teknologisk]
en tilgang
an access, admission, supply [not et opptak, et inntak, en inngang, en adgang]
å interessere
to interest
å sjekke
to check (in); pick up [not å kontrollere]
et utvalg
a selection, choice [not et valg, et alternativ, et uttak]
ei dame
a lady; woman [not ei kvinne, et kvinnfolk, ei kone, ei frue]
å redde
to rescue, salvage, save [not å berge, å spare]
et universitet
a university [not en høyskole]
en omgang
a round, row, half time, treatment [not en runde, en serierunde, en serie, et sett, ei enhet, ei rekke]
en profil
a profile
et skriv
a letter [not et brev, en bokstav]
et språk
a language, speech [not ei tunge]
farlig
dangerous, hazardous
verdt
worth
å inkludere
to include [not å omfatte, å involvere, å berøre]
en oversikt
an overview, synopsis, outline, summary [not ei oppsummering, et utdrag, et sammendrag]
et middel
a means, medium, agent [not et medikament, en medisin, et legemiddel, et virkemiddel, et medium]
ei glede
a joy, gladness, happiness [not en fryd]
et tap
a loss [not et savn]
en alder
an age
en metode
a method, system [not et system, en måte, en (ei/et) vis]
et syn
a sight, vision [not en sikt, en visjon, et innsyn, en utsikt]
å eksistere
to exist [not å være, å foreligge]
å takke
to thank
fjern
far, distant, far-off, remote
digital
digital
fy!
ugh! phew! shame! (expressing disapproval or disgust) [not æsj]
en størrelse
a size, quantity, extent [not et format]
å ete
to devour, eat (greedily, like an animal) [not å spise]
avhengig
depending
å bære
to carry (an object); bear (a weight) [not å bringe, å tilføre, å medføre]
en kompetanse
a competency, competence; expertise [not en autoritet, et mandat, ei myndighet, en instans]
en sang
a song
plutselig
sudden [not brå]
sann
real, true [not ekte, naturlig, egentlig, reell, faktisk, virkelig, saklig, objektiv, real]
ei inntekt
an income; profit, revenue [not et overskudd, en profitt, et utbytte, en gevinst, ei avkastning]
et brev
a letter [not et skriv, en bokstav]
et sykehus
a hospital [not et sykehjem]
utover
throughout, outwards [not dertil, foruten]
å plassere
to place [not å stille, å sette, å legge, å putte]
en e-post
an email [not en mail, en post]
omtrent
about; nearly, almost [not cirka, nesten, angående, bortimot]
å organisere
to organize [not å arrangere, å tilrettelegge, å formidle, å fikse]
å vedta
to decide, pass (e.g. a motion) [not å anta, å forutsette, å akseptere, å avtale, å godta, å godkjenne, å fastsette, å avgjøre, å bestemme, å beslutte]
en stand
a condition, order, state; height, level; stand (e.g. at a trade show) [not en omstendighet, et faktum, et kår, en betingelse, en tilstand, et vilkår, en (et) premiss]
svensk
Swedish
en risiko
a risk, hazard, danger [not en fare]
å besøke
to visit; attend [not å gjete]
midt
middle
et uttrykk
an expression, look; phrase, term
et press
a pressure, strain, stress [not en (et) stress, en (et) trykk]
en anmeldelse
a critique; report (to police); entry (e.g. in contest) [not en rapport, en reportasje, ei melding]
å teste
to test [not å prøve, å forsøke]
å ødelegge
to demolish, destroy
ei opplysning
an enlightenment, information [not en info, en informasjon, en beskjed, ei etterretning, ei orientering]
trolig
likely, probable [not sannsynlig]
ei handling
an act, action [not en aksjon, et tiltak, en action]
populær
popular [not avholdt, folkelig]
å imponere
to impress
å representere
to represent, entertain
dyp
deep, intense, profound [not intens]
en konsert
a concert; concerto
en kritikk
a criticism
en produksjon
a production [not ei innspilling]
en deltaker
a member, participant [not et medlem, en aktør]
å inngå
to contract, enter into
å invitere
to ask, invite [not å oppfordre, å spørre, å be, å kreve]
tysk
German [not en tysker]
å foreta
to carry out, do, make, undertake [not å fullføre, å gjennomføre, å utføre, å gjøre]
kjent
acquainted, familiar, known [not velkjent, bekjent]
tett
tight, dense, close [not stram, nærliggende]
en knapp
a button; knob
inntil
up to, until [not hittil]
et faktum
a circumstance, fact [not en omstendighet, et kår, en betingelse, en tilstand, et vilkår, en stand]
et utstyr
an equipment, outfit, appointments
en standard
a standard [not en norm]
gjennomført
consistent, systematic, thorough [not konsekvent, inngående, detaljert, grundig]
et tegn
a character, sign, mark, symbol [not et symbol, et kjennetegn, en karakter, et preg]
ei linje
a line [not ei rad, en kø, en strek, ei rekke]
en ressurs
a resource