Level 11 Level 13
Level 12

901 ☆ 1000


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
en skjerm
a monitor, display [not en monitor]
ei befolkning
a population [not et folketall]
ei retning
a direction [not en kurs]
en T-bane
a subway [not en bane, en jernbane, en tube]
å skaffe
to get, get hold of, come by, secure [not å få]
en tube
a tube [not et rør, ei pipe, en T-bane]
moderne
up-to-date, modern
ei olje
(an) oil
en skatt
a tax [not ei avgift]
en tale
a speech, talk [not en (et) prat, en (et) snakk]
å lansere
to launch
rimelig
reasonable, fair, likely [not fornuftig, rasjonell, moderat, gjeldende, gyldig, ekte, juridisk, lovlig, rettslig, rettferdig]
en president
a president
en konge
a king
tusen
thousand, 1000, M [not tusenvis]
å dukke
to dip, dive, duck; bend, bow [not å bøye, å stupe]
enorm
enormous, huge [not kjempestor, stor, diger, svær, tung]
et bibliotek
a library
en mengde
an amount, quantity, multitude [not et beløp]
et næringsliv
a business, corporate world, commerce [not et arbeidsliv, en business, et foretak, en handel]
bred
broad, wide; extensive; common; boastful [not vid]
et vedtak
a decision, resolution [not en avgjørelse, en bestemmelse, ei beslutning]
ei vare
a ware, good, merchandise [not et gode]
et sentrum
a centre [not et fokus, et senter]
å fremme
to encourage, promote [not å oppfordre]
sjelden
seldom, rarely; rare, uncommon
hyggelig
nice, pleasant, cosy, comfortable [not trivelig, koselig, komfortabel, lun, behagelig, kjempehyggelig, glad, gledelig]
å bekrefte
to confirm
ansvarlig
responsible
en fordel
an advantage; til f~ for: in favor of
å oppstå
to come into being, break out, arise [not å foregå, å forekomme]
ei rettighet
a right, privilege
å oppdage
to discover, find out, find [not å befinne, å finne]
å foregå
to go on, happen, take place, occur [not å forekomme, å skje, å hende, å oppstå]
en teknologi
a technology
å innføre
to introduce; import [not å presentere, å importere, å introdusere, å forestille, å innlede]
å utgjøre
to make up, constitute, compose, form [not å utforme, å gjøre, å forme, å skape, å danne, å utarbeide, å lage, å re, å gjennomføre]
å re
to prepare; make (the bed) [not å forberede, å utforme, å utgjøre, å gjøre, å forme, å skape, å danne, å utarbeide, å lage, å planlegge]
lignende
comparable, like, similar [not lik, liknende, som]
å uttale
to pronounce, articulate; declare [not å erklære, å etablere, å opprette, å grunnlegge, å konstatere]
kristen
Christian (pertaining to Christianity)
oppe
up [not oppover, opp]
dansk
Danish
et stoff
a cloth, fabric; substance, matter [not et materiale]
frisk
healthy, fresh [not fersk, ny, sunn]
et kjøp
a purchase, buying [not et innkjøp, et oppkjøp, en anskaffelse]
et hjerte
a heart
å begrense
to bound, limit [not å sprette]
å skyldes
to be attributed to, be owing to
en vekst
a growth, stature, increase [not ei økning]
varm
warm [not lun]
en post
a mail, post [not en mail, en e-post, et postkontor]
umulig
impossible
en sau
a sheep; fool, moron
opprinnelig
original [not original]
ei kjærlighet
an affection, love; lollipop
en vinter
a winter
ei skyld
a fault; debt [not ei gjeld]
en varme
a warmth, heat [not en brann, en fyr]
et hotell
a hotel
flink
able, clever, competent [not dyktig]
grønn
green; fresh, verdant
global
global
en forståelse
an understanding, comprehension [not ei oppfatning, ei greie]
mørk
dark
å minne
to remind (so of sth), put in mind [not å huske, å minnes]
å godkjenne
to approve, pass, confirm [not å anta, å forutsette, å vedta, å akseptere, å avtale, å godta]
æsj!
ew! yuck! (expressing disgust) [not fy]
å hende
to happen, occur [not å foregå, å forekomme, å skje]
å varsle
to alert, notify, warn [not å advare]
et bord
a table; board (of ship) [not en tabell, en disk]
tradisjonell
traditional
en part
a part, portion, share [not en del, en porsjon, en aksje, en andel, en seksjon]
ei gate
a street, avenue [not en vei, en allé]
en konto
an account (in finance) [not et referat, ei beretning, en redegjørelse, en reportasje, ei regning, en rapport, ei melding, et regnskap]
enhver
any, every, each; anybody, anyone; everybody, everyone [not ethvert, hver]
å ringe
to ring, call (phone) [not å kalle, å rope, å lyde, å låte]
ei nettside
a website, internet site [not et nettsted, ei webside]
et materiale
a material [not et stoff]
å omtale
to refer to; mention [not å nevne, å henvise]
en (et) fjøs
a (cow) shed, cow barn
tom
empty, void
en enebolig
a single family home, single-family house
konkret
concrete
ei avdeling
a division, section, department [not en divisjon, en seksjon, et avsnitt, en etat, et departement]
historisk
historical
et publikum
an audience, public [not en tilskuer]
å snu
to turn, turn back [not å vende, å dreie, å bla]
ytterligere
further, additional [not videregående]
ettersom
as, according to whether (how), inasmuch as, since [not idet, som, like]
ei ramme
a frame
europeisk
European
å trykke
to print; depress, squeeze
en unge
a youngster, child, kid, offspring [not et barn, en guttunge, en gutt, en smågutt, en ungdom, ei ungdomstid]
en øl
a beer
kald
cold
foreløpig
preliminary, provisional, temporary [not midlertidig]
en link
a (internet) link; chain of radio stations [not et ledd]
å omfatte
to include, involve; comprise, embrace, cover [not å inkludere, å involvere, å berøre]
syv
seven, 7, VII