Level 12 Level 14
Level 13

1001 ☆ 1100


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
usikker
doubtful, uncertain, insecure [not tvilsom]
å nekte
to deny [not å avvise]
øvre
upper
en søknad
an application, petition [not en henvendelse, en applikasjon]
perfekt
perfect [not ideell, optimal]
ei sikkerhet
a security, safety, certainty [not ei forsikring, ei trygghet]
en representant
a representative [not en advokat, en talsmann, en tillitsvalgt]
mer
more
et begrep
a concept, conception; idea, notion [not en idé, en tanke, en anelse, ei forestilling, et konsept]
langs
along [not bortover]
vekk
away, gone, off [not borte, bort, hen, unna, bortimot]
et forsvar
a defense
ei holdning
an attitude, posture
en konflikt
a conflict [not en strid, en krangel]
en maskin
an engine; machine [not en motor]
nylig
lately, of late, recently
en tank
a tank
å stenge
to close, shut [not å lukke, å nedlegge]
et nettsted
a homepage, site, internet site [not ei nettside, ei hjemmeside, et hjem]
å sove
to sleep, be asleep
vesentlig
considerable, substantial [not betraktelig, betydelig, atskillig]
pen
pretty, attractive, nice, neat, fine [not nydelig, attraktiv]
et nummer
a number [not en figur, et tall, et antall]
en (et) snakk
a talk, chat [not en tale, en (et) prat]
ei drift
a management, operation; bent, inclination, instinct [not en operasjon, ei forvaltning, en administrasjon, en ledelse]
et argument
an argument [not en argumentasjon]
en begynnelse
a beginning, start [not ei innledning, ei luke, ei åpning]
ei kone
a woman; wife [not ei kvinne, et kvinnfolk, ei dame, ei frue]
en journalist
a journalist
å dreie
to rotate, turn, twist [not å vri, å snu, å vende, å bla, å tulle]
et prinsipp
a principle
ei lenke
a chain, fetter
en religion
a religion
å fjerne
to remove, dismiss, eliminate [not å utrydde]
et emne
a subject, topic [not et kapittel, en gjenstand, et fag]
en fred
a peace [not ei ro]
å kommentere
to give/write a commentary on, comment
en katt
a cat
å lete
to search, look for [not å utforske, å oppsøke, å søke]
en muslim
a Muslim
en vestkant
a west side
en teori
a theory
ei hjemmeside
a homepage, website [not et nettsted, et hjem]
nede
down, below [not nedpå, nedover, ned]
en (ei/et) vis
a way, manner, fashion [not et system, en måte, en metode, en stil, en sjanger, en mote, en modus]
ei luft
(an) air [not ei lukt, en duft]
å hindre
to hinder [not å forhindre, å forebygge, å utelukke]
ei oppmerksomhet
(an) attention, attentiveness, awareness [not ovennevntei overvåking, en observasjon, en oppsikt, et tilsyn]
å fortjene
to deserve, merit
en bevegelse
a motion, movement; agitation, emotion, movement (for a cause) [not ei retning, en gang, en kurs, en fart]
å variere
to vary
å dømme
to convict, pass judgement, judge
omkring
round, around, about [not om, rundt, angående, vedrørende, rund]
ei ordning
an arrangement [not en forberedelse, et arrangement]
ekstrem
extreme
en butikk
a shop, store [not en bod]
ei økning
an increase, growth [not en vekst]
klær
(pl.) clothes, apparel, clothing [not ei drakt, et kostyme]
ei virkelighet
a reality, fact, actuality [not en realitet]
årlig
annual, yearly
ei jord
a ground; dirt, earth [not en planet, en verden, et terreng, en klode]
å forlate
to leave, abandon [not å rømme, å flykte, å fly, å overlate, å etterlate, å reise]
et sør
(a) south [not et Syden]
dum
dumb, stupid [not teit, tåpelig]
bortpå
over at (in, on) [not borti]
en professor
a professor
kritisk
critical
å fordele
to apportion, distribute [not å tildele, å utdele]
en banan
a banana
annerledes
different [not forskjellig, særskilt, ulik, separat]
et stykke
a piece [not en bit, et oppsett]
velkommen
welcome
en mars
(a) March, 3rd month
å understreke
to underline, stress, emphasize
ei jakt
a hunt, hunting
fullstendig
complete, entire [not full, hel, mett, komplett]
løs
loose
omfattende
comprehensive, wide-ranging, extensive [not allsidig]
et inntrykk
an impression [not ei oppfatning]
å prege
to stamp, imprint, mark, mint (coins), engrave [not å stemple]
et
a, an, one (sg. n.) [not en, én, man, seg]
å medføre
to bring (along) with, carry; entail [not å bringe, å bære, å tilføre, å innebære]
deilig
beautiful, lovely; delicious [not lekker, flott, skjønn, vakker]
å danne
to form, make, shape, cultivate [not å utforme, å utgjøre, å gjøre, å forme, å skape, å utarbeide, å lage, å re]
heldigvis
fortunately, luckily
et Kina
(a) China
et kontor
an office [not et lokale, et sentralbyrå, et postkontor, et hovedkontor, en redaksjon]
å avgjøre
to decide, settle; ascertain, make out [not å fastsette, å bestemme, å vedta, å beslutte, å konstatere]
en strategi
a strategy
en kostnad
a cost, expense [not ei utgift, ei bekostning]
å bestille
to order
en energi
(an) energy
å studere
to study
innom
inside, in; at [not i, oppi, innendørs, innenfor, innen, inni, innvendig, inn, innad, inne]
å tilpasse
to adapt, adjust, fit [not å innstille, å justere, å tilrettelegge]
å peke
to point
å stikke
to prick, stick, stab
å fiske
to angle, catch (fish)
ei undervisning
an education, training, schooling [not ei utdanning, ei opplæring]
ei havn
a harbor, port; docks