Level 13 Level 15
Level 14

1101 ☆ 1200


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ei art
a (inborn) character, nature; kind, type, species (in taxonomy) [not et trekk, et preg, en type, en (et) slags, en bestand]
å beholde
to keep, retain [not å oppholde, å forsinke, å bevare, å gjemme, å oppbevare]
neppe
hardly, scarcely
en rygg
a back; ridge [not en back]
en gård
a farm [not en bondegård, et landbruk, et gardsbruk, ei gårdsdrift, et jordbruk]
britisk
British
en fugl
a bird
ei lønn
a salary, payment, return [not ei lønning, ei uttelling, ei betaling, ei dekning]
å tvinge
to force, compel, coerce [not å presse, å klemme]
en strikk
a rubber band, elastic, elastic band [not et bånd, et tau, et band]
lei
uncomfortable; bored, tired; sad
å spare
to save, save up, spare [not å redde]
en aktør
an actor; participant [not en skuespiller, en deltaker]
en institusjon
an institution [not et institutt, en autoritet, en instans, ei myndighet, ei fullmakt, et mandat]
et formål
a purpose, aim, objective, object [not ei målsetting, ei greie, ei sak, et objekt, en gjenstand, et objekt, en ting]
et band
a band (rock group); rope, band, ribbon [not et bånd, en strikk, et tau, ei gruppe, ei alders-/ arbeids-/ målgruppe, en tropp, et lag, en lyd]
videregående
advanced (esp. as in further or higher education) [not ytterligere]
en direktør
a director [not en instruktør, en trener, en regissør, en regi, et styremedlem]
å måle
to measure
ei not
a fish net; groove (indentation in engineering) [not et spor, et hakk]
en vegg
a wall, partition [not en mur]
å frykte
to be afraid of, fear [not å grue]
en kunst
an art
å reagere
to react, respond
å innrømme
to allow, give; admit, concede [not å la, å tillate]
en hverdag
a weekday, working day [not en arbeidsdag, ei arbeidstid]
å relatere
to relate [not å angå]
en eiendom
a property, possession(s) [not ei rådighet, en eiendel]
et sekund
a second
uavhengig
independent [not selvstendig]
et ledd
a joint (anatomy); link (in a chain) [not en link]
et sitat
a quotation
fattig
poor, humble [not stakkars, elendig, uheldig]
å kutte
to cut [not å klippe, å skjære]
å engasjere
to engage
et flertall
a majority, plural [not en majoritet]
å rapportere
to report [not å melde, å anmelde, å referere]
allikevel
nevertheless, nonetheless [not dog, likevel, imidlertid]
å spre
to disperse, scatter, spread [not å utbre, å sprette]
en konklusjon
a conclusion [not et resultat, en slutt, et utfall, ei avslutning]
et tidspunkt
a point in time [not ei tid]
å redigere
to edit, draft [not å skissere]
en vold
a violence, force
ei opplæring
a training, bringing up, education [not ei undervisning, ei trening, en dressur, ei utdanning]
ei ferd
an expedition, journey [not en ekspedisjon]
en fylkeskommune
a county council, county authority [not et fylkesting]
et nettverk
a network
en ferie
a holiday, holidays, vacation [not en weekend, ei helg, en fridag]
gul
yellow
kjær
beloved, dear; precious [not avholdt]
ei leilighet
an apartment
en avstand
a distance [not en distanse, ei strekning]
å påpeke
to indicate, call attention to, point out [not å bevise, å påvise, å dokumentere, å demonstrere, å vise, å indikere, å markere, å fremheve]
et spor
a track, groove, slot, notch [not en bane, et hakk, ei not, en jernbane]
en reaksjon
a reaction, response [not en respons, ei tilbakemelding]
en østkant
an east side [not ei østside]
et klikk
a click (en k~: a clique)
ei plate
a sheet, plate, board [not et brett, et ark]
solid
solid, strong, robust, sturdy [not konstant, stabil, fast, permanent, massiv]
ei hytte
a cabin, cottage, summer home
å angripe
to assault, attack; affect (e.g. by disease)
ei utgave
an edition, issue, version, release [not en versjon, en oversettelse, et opplag]
ei frihet
a freedom, liberty
å forandre
to change, alter, modify [not å endre, å skifte, å bytte]
å savne
to lack, be without, want; miss [not å mangle]
en suksess
a success
etterpå
after, afterwards [not deretter, en etterkant, etter]
en motor
an engine, motor [not en maskin]
å anse
to consider, deem, regard [not å vurdere, å betrakte, å angå]
rolig
quiet, calm [not fredelig, sakte]
altfor
too, much too [not òg, også]
å tyde
to interpret, decipher [not å avklare, å utrede, å forklare, å tolke]
å oppfordre
to encourage, urge, ask, call on [not å spørre, å be, å invitere, å fremme]
en kontrakt
a contract [not et engasjement]
et unntak
an exception
en detalj
a detail
ei enhet
a unit, unity [not en serierunde, et sett, et stell, en serie, en runde, en omgang, ei rekke]
å dø
to die [not å omkomme]
å kontrollere
to check, inspect; control [not å sjekke]
en posisjon
a position [not ei stilling, ei bestilling]
igjennom
through [not gjennom, gjennomgående]
ei sol
a sun
et hår
(a single) hair
et budsjett
a budget
streng
strict, stringent, stern
et øyeblikk
a moment, blink of the eye [not et moment, et blikk]
å hoppe
to hop, jump
å more
to amuse, entertain
et slag
a blow, hit, stroke [not et treff, en trøkk]
å laste
to load, to blame (~ ned: to download)
kjempegøy
of or relating to great fun
et anlegg
a plant (industrial), installation, equipment, facility, system [not en konstruksjon, ei etablering, en stiftelse, en opprettelse, en installasjon, ei plante]
dog
however; though [not allikevel, likevel]
å overta
to take over, undertake [not å innta]
å løpe
to run; glide, slide [not å gli, å springe, å renne]
et ansikt
a face (front of the head)
vanligvis
generally, usually [not vanlig, generell]
et bidrag
a contribution [not en innsats, et innspill, et tilskudd, en medvirkning]
en mamma
a mamma, mum [not ei mor]
en respekt
a respect, esteem