Level 14 Level 16
Level 15

1201 ☆ 1300


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
åtte
eight, 8, VIII
en bolig
a home, house, dwelling, residence [not et bosted, et hus, et hjem, et hjemsted]
hundre
hundred, 100, C
ei nærhet
(a) vicinity, proximity [not et nærområde, nabolag]
å oppfatte
to comprehend, apprehend, perceive [not å fatte, å forstå]
å tilhøre
to belong to, be a member of
å akseptere
to accept; honor (bill of exchange) [not å anta, å forutsette, å vedta, å avtale, å godta, å godkjenne]
psykisk
mental, psychic [not åndelig, mental, fysisk]
en beskjed
a message, information, instructions, answer [not et budskap, en info, en informasjon, ei etterretning, ei opplysning, en fasit, ei løsning, et svar, et resultat]
en advokat
a lawyer; advocate (of a cause) [not en representant, en talsmann, en tillitsvalgt, en jurist]
å bry
to bother, trouble [not å trakassere, å bekymre, å gidde, å plage, å passe, å pleie]
ei innstilling
an opinion, attitude; adjustment, setting, tuning [not ei tilpasning, ei mening]
diverse
diverse, various
en skog
a forest
en (et) trykk
a pressure, print, press [not et press, en (et) stress]
en dom
a cathedral; judgement
å ri
to ride (e.g. a horse) [not å drive, å ake, å kjøre]
grunnleggende
basic, fundamental [not fundamental, prinsipiell]
engang
once, at one time; some day
gøy
fun
en sjef
a boss, leader, head, chief [not en leder, et overhode]
å forsvare
to defend; justify [not å verne, å fastslå, å hevde, å forsikre, å påstå]
indre
inner, interior
frivillig
of one's free will, voluntary
ei forutsetning
a precondition, condition; assumption, supposition
ei datter
a daughter
å presse
to press, force, squeeze [not å tvinge, å klemme]
nyttig
useful, of use, helpful
en brann
a fire, burning; glow, heat [not en fyr, en varme, en ild]
tøff
tough (also "tøft")
å lykkes
to succeed [not å etterfølge]
et angrep
an attack, charge; assault
å fokusere
to focus one's attention on
avgjørende
conclusive, decisive, final, crucial [not avsluttende, endelig, ultimat]
ei utstilling
a display, exhibit, show [not et torg, et marked, et show, ei messe, ei visning]
en finger
a finger
en veranda
a veranda
individuell
individual [not enkelt, enslig]
et utland
a foreign country, abroad
tja!
well, ....! [not jaså, nja, vel]
ok!
ok! alright! [not ja, jepp, jo, jaha, ålreit]
å lagre
to store; mature, season [not å oppbevare]
en samtale
a conversation
å beskytte
to protect, shelter, be patron of, patronize [not å huse, å skjerme, å verne]
å erstatte
to replace, compensate [not å kompensere]
automatisk
automatic
umiddelbar
immediate, direct, spontaneous [not direkte, øyeblikkelig, spontan, straks, inneværende, nåværende, fortsatt]
et kvartal
a quarter (of a year); (city) block [not et kvarter, en kvart, en bydel]
en mage
an abdomen, belly, stomach [not et underliv, en make]
seriøs
serious [not alvorlig]
en vilje
a will, wish; willpower; willingness
et fylke
a county, region [not en region]
ei greie
a thing, object, stuff; control, knowledge [not ei sak, et objekt, et formål, en gjenstand, et objekt, en ting, en forståelse]
fransk
French
en uttalelse
a pronouncement, statement, declaration; opinion (given by a court) [not en påstand, et utsagn]
ei bikkje
a dog [not en hund]
et dokument
a document, deed, instrument [not en dokumentar]
å skremme
to frighten, scare
jevn
even; level, plane; ordinary [not ordinær, slett, glatt, enkel, flat, desto]
liksom
so to speak, sort of, somehow [not lissom, lik, liknende, like, likeså, likeledes]
en smak
a taste
en produsent
a producer
å smile
to smile
en fest
a party, banquet, celebration [not en festival, et parti]
en konferanse
a conference
en russ
a Russian; seniors (student in last year) [not en russer]
en eier
an owner
et utslipp
a spill, effluent, discharge, emission
et oppdrag
an assignment, task, duty, commission [not ei arbeidsoppgave, ei gjerning, ei plikt, ei oppgave, et verv]
sannsynligvis
probably [not visstnok, sannsynlig, antagelig, visstnok]
dobbel
double, twofold [not å doble]
å foreligge
to exist, be at hand [not å eksistere]
en tradisjon
a tradition
forsiktig
careful, cautious, prudent [not nøye]
relevant
relevant, meaningful
utenlandsk
foreign [not fremmed]
forresten
anyway, besides [not iallfall, uansett, vel]
å skifte
to switch, change [not å endre, å forandre]
ukjent
unknown, unacquainted
å befinne
to find (b~ seg: find oneself) [not å finne, å oppdage, å bli, å være]
en fot
a foot
ei forskrift
a precept, rule, regulation, instruction [not et regelverk, en regel, ei regulering, ei vedtekt]
å sitere
to quote, cite, quote passages [not å referere]
statlig
governmental, public [not offentlig]
å bringe
to bring, fetch, take; bring about, cause [not å bære, å tilføre, å medføre, å forårsake]
en mangel
a lack, shortage; defect [not et minus, et underskudd]
å bekymre
to trouble, worry [not å trakassere, å bry, å gidde, å plage]
en gym
a gym, P.E.; sixth form college, high school
å undersøke
to examine, investigate [not å forske, å revidere]
en soldat
a soldier
å oppgi
to state, give [not å angi, å gi, å avgi]
å utnytte
to exploit, utilize [not å benytte, å anvende, å bruke]
et design
a design [not et skjema, et oppsett, en plan, et utkast, ei form, et mønster, ei utforming]
motsatt
opposite, contrary, reverse [not overfor]
en drøm
a dream
en munn
a mouth [not en kjeft]
religiøs
devotional; religious
et felt
a field, area [not et areal, et omfang, et område, ei rekkevidde, ei utstrekning, en bydel, ei mark]
en artist
a performer (in circus, variety); artist [not en kunstner, en maler, en utøver]
å anta
to assume, presume; accept, approve; adopt, embrace [not å forutsette, å vedta, å akseptere, å avtale, å godta, å godkjenne]