Level 16 Level 18
Level 17

1401 ☆ 1500


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
elektronisk
electronic
en sjø
a sea, ocean; lake [not et hav]
en alkohol
(an) alcohol [not en dop, et rusmiddel, en narkotika]
en (et) data
(a) data
en egenskap
a characteristic, property [not et kjennetegn]
fremfor
before, ahead of, in front of; rather than, in preference to [not før, forut, foran, istedenfor]
villig
willing, ready [not ferdig]
en kar
a bloke, chap, fellow, guy, man (et k~: a tub, container, vessel) [not en ektemann, et menneske, en mann]
en litteratur
(a) literature
en påstand
a statement, claim, assertion [not en uttalelse, et utsagn]
et perspektiv
a perspective
å le
to laugh [not å grine]
et blod
(a) blood
ei problemstilling
an issue, problem to be addressed [not en problematikk, et problem]
heldig
fortunate; advantageous
såpass
this much, so much
ei samling
a gathering, collection
tydeligvis
evidently, obviously [not opplagt, grei, selvfølgelig, tydelig]
et verk
a work; works, product; plant, mill, factory [not et verksted, en fabrikk, et arbeid]
kvinnelig
feminine
å feire
to celebrate; pay homage
ei elv
a river, stream [not en strøm]
tilstrekkelig
sufficient, enough [not nok]
muligens
possibly [not kanskje, eventuell, mulig]
en lek
a play, contest, game [not et spill, en legg, et skuespill]
en vin
a wine, vine [not ei drue]
intern
internal [not innebygget, innvendig]
ei kjerring
an old woman (esp. married)
å score
to score, shoot
et Italia
(a) Italy
vennlig
kind, friendly [not snill]
en faktor
a factor, element [not et element, et innslag]
en kandidat
a candidate; graduate
å fremstå
to stand out, appear as [not å fremkomme]
et arrangement
an arrangement [not en forberedelse, ei ordning]
en besteforelder
a grandparent
en kjæreste
a beloved, friend, lover, sweetheart [not en venn, ei venninne]
ni
nine, 9, IX
et blikk
a glance, look; eye, understanding [not et moment, et øyeblikk]
en islam
(an) Islam
å overføre
to transfer, convey [not å frakte]
å lukke
to close, shut [not å stenge, å nedlegge]
ei hud
(a) skin [not et skinn]
bevisst
conscious, deliberate
en (et) do
an outhouse, privy; toilet [not en (et) utedo, et toalett]
å samarbeide
to cooperate
ei moro
(a) fun, amusement [not ei underholdning, en nytelse, en stas, en ap]
en kommunikasjon
a communication [not en henvendelse]
en slåball
(a) ball game similar to (Danish) longball (roughly related to softball)
vitenskapelig
scientific, scholarly
en kombinasjon
a combination [not ei forening]
en trussel
a threat
å forberede
to get ready, prepare [not å lage, å utarbeide, å re, å planlegge]
en stein
a stone
et gull
(a piece of) gold (Au), money, wealth [not en penge]
en kaffe
a coffee
å slette
to delete, clear [not å klarere]
nedover
down (declining, sinking, falling) [not ned, nedpå, nede]
en dialog
a dialog
en middag
a noon, midday, dinner [not en lunsj]
levende
alive, living
å rase
to fume, rage, rave, be furious
å plukke
to pick, gather; pluck
fremtidig
future [not ei frem-/ ettertid]
en arbeidsgiver
an employer [not en oppdragsgiver]
en hensikt
an intention [not en intensjon, et hensyn, ei betraktning]
herlig
glorious, grand, excellent [not flott, utmerket, fremragende]
å dokumentere
to document, prove, substantiate [not å bevise, å påvise, å demonstrere, å vise, å påpeke, å indikere, å markere, å fremheve]
ei plassering
a placing [not ei legning]
ei krise
a crisis
å involvere
to involve [not å inkludere, å omfatte, å berøre]
et kvadrat
a square [not en vinkel, et torg]
gravid
pregnant
en status
a status
å opplyse
to illuminate; light up [not å belyse, å illustrere, å informere, å orientere]
en hybel
a housing, lodging, bedsit (rented room or small apartment)
korrekt
correct [not rett, riktig]
å huse
to house, accommodate, host [not å skjerme, å beskytte]
en spiss
a tip, point, head, apex [not en spøk, et punkt, et poeng, en vits, et tips]
en himmel
a sky; heaven [not ei sky]
å rive
to tear, rip, scratch, grate
et øre
an ear, hearing (~m/n ø~: 0.01 krone) [not ei etterforskning, ei høring, et spørsmål, ei forskning, en undersøkelse, en forespørsel]
å hate
to hate
et forbund
an alliance, pact, federation [not en allianse]
ei plante
a plant; seedling [not et anlegg]
en høyde
a height [not en topp, en overkant, en fjelltopp, et høydepunkt]
å opprettholde
to uphold, maintain, keep up
et lokale
a (public) hall, room; office [not en sal, en hall, et kontor, et sentralbyrå, et postkontor, et hovedkontor, en redaksjon, en plass, et rom, et sted, en gang]
ei stemning
mood,sentiment, atmosphere [not en atmosfære]
å funke
to function, work (out) [not å fungere, å virke, å handle, å jobbe, å mase, å arbeide]
å undertegne
to sign, endorse [not å signere]
ulovlig
illegal, illicit, unlawful
å oppføre
to build, erect; perform, stage [not å prestere, å opptre, å bygge]
en orden
an order, system, pattern, set of rules [not et bud, et budskap, en ordre, et direktiv, et system, ei bestilling, en rekkefølge]
en snø
(a) snow
en valp
a pup, whelp
vill
wild
å straffe
to punish
å fange
to capture, take prisoner; catch, trap [not å gripe, å arrestere, å fatte, å pågripe]
anonym
anonymous