Level 17 Level 19
Level 18

1501 ☆ 1600


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
dramatisk
dramatic; spectacular, thrilling [not spennende, oppsiktsvekkende]
å egne
to be fit, be suited [not å passe]
å pleie
to look after, nurse, take care of [not å overvåke, å stelle, å ivareta, å bry, å passe]
delvis
in part, partly [not dels]
en kunstner
an artist [not en artist, en maler]
reell
real [not naturlig, egentlig, faktisk, virkelig, saklig, objektiv, sann, real]
en mail
an email [not en post, en e-post, et postkontor]
ovenfor
above, higher up (than) [not over, oppover]
en innvandrer
an immigrant [not en innflytter]
en nabo
a neighbor
hallo!
hello! (esp. as telephone greeting) [not hei]
et hull
a hole; notch, gap
en boks
a (metal) box; (telephone) booth; (tin) can; locker [not ei kasse]
å løfte
to lift, raise [not å heve]
å tegne
to draw, sketch [not å nedfelle, å dra, å trekke]
ei forhånd
a first hand, forehand
en ekspert
an expert [not en kapasitet]
et døgn
a day (period twenty-four hours, day and night) [not en dag]
en vind
a wind
en festival
a festival [not en fest, et parti]
å ivareta
to attend to, look after [not å overvåke, å pleie, å stelle]
å tildele
to allocate, distribute [not å fordele, å utdele]
et skudd
a shot (of a weapon or in sports), bullet, round (of ammunition)
en stas
a decoration, ornament, pomp, splendor [not en nytelse, ei underholdning, ei moro, ei oppussing]
å gifte
to marry [not å vie]
å påstå
to allege, assert, claim [not å fastslå, å hevde, å forsikre, å forsvare]
ekstern
external [not ytre, utvendig]
et skritt
a step, pace; crotch [not et steg, et trinn]
å vende
to turn [not å snu, å dreie, å bla]
å møtes
to meet [not å møte, å treffe, å treffes]
et klima
a climate
en andel
a share [not en del, en porsjon, en aksje, en part]
et alvor
a seriousness, gravity; sincerity [not en tyngde, ei vekt]
å låne
to borrow; lend, loan [not å leie]
tynn
thin, slim, lean [not mager, slank]
kulturell
cultural
et glass
a glass (substance, container) [not et speil]
oppover
up (towards the top), upwards [not oppe, ovenfor, opp]
å smake
to taste
ei investering
an investment
en sko
a shoe
en motstander
an opponent, adversary [not en fiende]
å garantere
to guarantee, warrant
en industri
an industry [not en business, ei næring, en bransje, en handel, en bedrift, ei sak]
et engasjement
a commitment, involvement [not en kontrakt, ei satsing, en forpliktelse]
å bevise
to prove, demonstrate, show [not å påvise, å dokumentere, å demonstrere, å vise, å påpeke, å indikere, å markere, å fremheve]
en favoritt
a favorite
en redaktør
an editor
voldsom
violent, vehement [not heftig, kraftig, voldelig]
en kant
an edge; border, rim; corner [not et egg, ei grense, en felg]
å overleve
to survive, outlive
å gratulere
to congratulate
en keeper
a keeper, goalkeeper, goalie
å kombinere
to combine; relate (facts) [not å forbinde, å delta, å forene]
vedkommende
appropriate [not hensiktsmessig]
å preke
to preach, pontificate
ei satsing
a commitment; stake, bid, venture, investment [not en kampanje, et initiativ, en forpliktelse, et engasjement]
en roman
a novel
hit
here, hither [not her]
å tørre
to dry; dare, venture [not å våge, å utfordre, å tørke]
et egg
an egg (ei/en ~: a cutting edge) [not ei grense, en felg, en kant]
ei ro
a tranquillity, silence [not ei stillhet, en fred]
en generasjon
a generation
fjerde
fourth
sannsynlig
likely, probable [not trolig, sannsynligvis, antagelig, visstnok]
klassisk
classic, classical
en jøde
a Jew
en innflytter
a new tenant, new occupant; immigrant [not en innvandrer]
medisinsk
medical, medicinal
et demokrati
a democracy
å helle
to pour; slope, incline [not å lene, å skli]
en gjeng
a gang, work crew
en regi
a stage management, direction [not en instruktør, en trener, en regissør, en direktør, et styremedlem]
fet
fat, greasy [not feit, tykk, fyldig]
profesjonell
professional [not faglig, saklig]
et foredrag
an address, lecture, talk (by a speaker) [not ei forelesning, ei lesning, ei adresse]
en motstand
a resistance [not en opposisjon]
å forbedre
to improve
seksuell
sexual
å utvide
to extend, expand, enlarge [not å vokse, å gro, å øke, å forlenge, å utvikle, å utbre]
derifra
from there, from that point; thence; as a result [not derfra, herfra, herifra]
ifra
from, away, aside [not fra, av, derfra]
en frykt
a fear, apprehension [not ei bekymring, en skrekk, en redsel, en terror, en angst]
en bonde
a farmer, peasant
en ring
a ring [not en krets, en sirkel, et distrikt]
sur
sour
å beregne
to calculate, figure; expect [not å regne]
en temperatur
a temperature
en fart
a motion, speed [not ei hastighet, et tempo, en bevegelse]
en bransje
a sector, business, industry, trade [not en business, ei næring, en handel, en industri, en bedrift, ei sak, en sektor]
skriftlig
written
et oppgjør
a settlement (of an account, dispute)
å våkne
to wake [not å vekke]
et batteri
a battery
et arbeidsliv
a working life, work life, economic life (of community or nation) [not et næringsliv]
å male
to paint; grind; purr
en helt
a hero
hittil
so far, up to now [not inntil]
en tendens
a tendency [not ei legning]
et søk
a search, seek [not en søker]