Level 18 Level 20
Level 19

1601 ☆ 1700


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
å binde
to tie, tie up, chain; bind [not å knytte, å koble]
en te
(a) tea
jaså!
well...!; is that so!? [not tja, nja, jaha]
riktignok
certainly, to be sure, indeed [not jammen, naturligvis]
ei virkning
an effect, influence [not en innflytelse, ei påvirkning, en effekt, ei innvirkning]
tørr
dry
nøyaktig
exact, accurate, precise [not eksakt, presis]
regional
regional
å passere
to pass by, pass through, turn; pass
en (et) gjenge
a thread (on a bolt, nut, screw etc.) [not en fremgang, en tråd]
å gripe
to catch, grab, grasp, affect, move [not å arrestere, å fatte, å pågripe, å fange]
grundig
exhaustive, thorough [not inngående, detaljert, gjennomført]
å klikke
to click, tap, tick [not å smelle]
pluss
plus +
et symptom
a symptom
ei gave
a gift, present
å føles
to feel, be felt [not å føle]
ei tillit
a confidence, trust
å ake
to sledge, ride (a sledge); slide [not å drive, å ri, å kjøre]
en toast
a toast (ritual and bread)
en varg
a wolf [not en ulv]
ei programvare
a software [not et program]
å ordne
to arrange, fix, take care of; organize [not å regulere, å fikse, å arrangere]
en hage
a garden, orchard
å avvise
to dismiss, refuse, turn away [not å nekte]
en dokumentasjon
a documentation, substantiation
en figur
a figure [not et nummer, et tall, et antall, en skikkelse]
ei tilbakemelding
a feedback, response [not en respons, en reaksjon]
et initiativ
an enterprise, initiative [not ei satsing, en kampanje]
å heve
to lift, raise, elevate [not å løfte, å øke, å stige]
å uttrykke
to express [not å tolke]
ei motsetning
a contrast, difference, antagonism [not en forskjell, en kontrast]
et bygg
a building under construction, building project (m/n ~: barley)
en finale
a finale, finals (in sports)
et skip
a ship, boat, vessel [not en båt]
nedre
lower [not lav]
å ane
to suspect, have an (uneasy) feeling, sense [not å mistenke]
å åpenbare
to disclose, divulge; manifest, reveal [not å avsløre, å avdekke, å røpe]
å synke
to sink, decline, fall [not å senke, å svelge]
utenom
except, excluding, apart from [not utenfor, utenpå, unntatt]
en teknikk
a technique, technical skill [not en tek]
et offer
a victim; offering, sacrifice
demokratisk
democratic [not folkelig]
en kino
a movie theater, cinema, movies
ei forhandling
a discussion, negotiation, distribution [not ei formidling, en debatt, en diskusjon]
synlig
visible, visual [not visuell]
ei anbefaling
a recommendation, reference [not en referanse, ei henvisning]
muslimsk
Muslim (of or relating to Islam) [not islamsk]
ei oppløsning
a liquidation, dissolution; resolution (image quality) [not ei løsning]
et bryst
a chest; (woman's) breast
å gjenta
to reiterate, repeat
fornuftig
rational, reasonable, sensible [not rasjonell, rimelig, moderat]
en reklame
an advertisement, advertising [not en annonse]
et seminar
a seminar
en børs
a stock exchange [not et aksjemarked]
å kritisere
to criticize
en aksjon
an action, business, operation [not ei handling, et tiltak, et søksmål, ei rettssak, en action]
en episode
an episode, incident
en meny
a menu
ei likhet
a likeness, resemblance
å beklage
to pity, (be) sorry (for); regret [not å angre]
artig
amusing, funny; interesting [not morsom, pussig, rar, snål, underlig]
å kle
to clothe, dress
et riksmål
(a) Riksmål (a spelling standard of Norwegian ~ "national language")
samtlige
all, one and all, each and all [not all]
å danse
to dance
en sykkel
a cycle, bicycle
å avansere
to advance
ei spenning
an excitement; stress, tension
en låt
a sound; ring; whimpering [not en tone, en lyd]
å hive
to heave, throw, toss [not å kaste, å slenge]
å forbeholde
to reserve, stipulate
å svekke
to weaken
å bla
to turn (pages), thumb through [not å snu, å dreie, å vende]
ei åpning
an opening [not ei innledning, en begynnelse, ei luke]
å formidle
to convey, arrange, effect, mediate [not å avtale, å diskutere, å forhandle, å drøfte, å arrangere, å tilrettelegge, å organisere, å fikse]
å rydde
to tidy, tidy up, clear up [not å klarere, å rense]
ei nytte
a use, usefulness, benefit, advantage [not en (et) bruk, et gode, en utnyttelse, en anvendelse]
et våpen
a weapon
å vekke
to wake [not å våkne]
å opptre
to perform, appear [not å oppføre, å prestere]
å tolke
to interpret, express [not å uttrykke, å avklare, å utrede, å forklare, å tyde]
en avgjørelse
a decision, settlement [not et vedtak, en bestemmelse, ei beslutning]
et hjørne
a corner
en bit
a bite [not et stykke]
stygg
bad, nasty, ugly [not ond, fæl]
fersk
fresh, new, recent [not ny, frisk]
et gulv
a floor [not en etasje, en sal]
ei forening
a combination, union, association [not en kombinasjon, ei fagforening, en fagbevegelse]
et tog
a train
ei sone
a zone
raw
søren!
bother! what the ...! dammit! [not pokker]
et forlag
a publisher, firm of publishers, publishing house
nødt
obliged, forced
en region
a region [not et strøk, ei grend, et nabolag, et nærmiljø, et tettsted, et fylke]
et drap
a homicide, manslaughter, murder [not et mord]
ei plikt
an obligation, duty [not ei arbeidsoppgave, ei gjerning, ei oppgave, et verv, et oppdrag, en forpliktelse]
uenig
at odds, divided, opposed, in disagreement
å stole
to depend, rely, trust [not å avhenge]