Level 19 Level 21
Level 20

1701 ☆ 1800


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
å drømme
to dream
real
real; reliable, honest [not ærlig, inderlig, reell, virkelig, sann]
gift
married
en forbruker
a consumer
obligatorisk
compulsory, obligatory [not forpliktende]
å telle
to count
en fyr
a fire; bloke, dude (et f~: lighthouse) [not en brann, en varme, en ild]
en pappa
a daddy, dad [not en fatter, en far]
en handel
a business, commerce, trade [not en business, ei næring, en bransje, en industri, en bedrift, ei sak, ei samhandling, et næringsliv]
en mobiltelefon
a cell phone, mobile phone
en kollega
a colleague
ei utgift
an expense; disbursement [not en kostnad, ei bekostning]
ei beslutning
a decision, resolution [not en avgjørelse, et vedtak, en bestemmelse]
et firma
a firm, company [not en bedrift, et selskap]
en selger
a salesperson, seller, vendor, sales rep
ei dagbok
a diary
venstre
left
en diabetes
(a) diabetes
en trafikk
(a) traffic
å blåse
to blow; puff, snort [not å puste]
en balkong
a balcony
å sikte
to aim, take aim; accuse [not å anklage, å beskylde]
å bake
to bake [not å steke]
et kjøtt
(a piece of) meat
et kjøkken
a kitchen, cuisine
nedenfor
below [not under]
en hovedsak
a main point, chief concern
økologisk
organic, ecological [not organisk]
å skru
to screw
en billett
a note, small letter; ticket [not en merknad, en kommentar, en tone, et notat]
en traktor
a tractor
en (et) kilo
a kilo, kilogram (= 2.2 lbs)
å venne
to get accustomed, get used to, accustom
ei pakke
a package, pack
uheldig
unfortunate, unlucky [not fattig, elendig, stakkars]
antagelig
presumably [not sannsynlig, sannsynligvis, visstnok]
å banke
to knock, beat; rap, tap [not å slå, å smelle, å klappe]
ordentlig
proper, orderly [not ryddig]
ei russetid
a (time of) celebration of completion of secondary school
homofil
homosexual
et verktøy
a tool, implement, equipment [not en (et) redskap, et virkemiddel, et instrument]
en øvelse
a practice, exercise, training, experience [not en praksis, ei erfaring, en opplevelse, ei trening, en (et) bruk]
et regelverk
a set of rules, regulations [not en regel, ei regulering, ei vedtekt, ei forskrift]
grov
coarse, gruff, rough, harsh
å bite
to bite; cut, have an effect
ei retningslinje
a guideline, instruction
et virkemiddel
an instrument, means, remedy, tool [not et medikament, en medisin, et legemiddel, et middel, en (et) redskap, et instrument, et verktøy]
dels
partly [not delvis]
å prate
to chat, talk [not å snakke]
et trekk
a feature, trait; migration (of birds or other animals) [not ei art, et preg]
ledig
available, free, idle [not tilgjengelig]
ei høne
a hen, chicken [not en kylling]
en karriere
a career, run
ei adresse
an address [not et foredrag]
et fellesskap
a community, fellowship, joint activity [not et tettsted, en aktivitet, en fritidsaktivitet, ei næringsvirksomhet, ei virksomhet]
et papir
a paper
en fritidsaktivitet
a leisure time activity, pastime [not en aktivitet, ei næringsvirksomhet, et fellesskap, ei virksomhet]
et budskap
a message [not et bud, en orden, en ordre, et direktiv, en beskjed]
ei helhet
an entirety, whole
opptil
to, up to, near to [not til]
stabil
stable [not konstant, solid, fast, permanent, massiv]
en restaurant
a restaurant [not en kafé]
en statistikk
a statistic
selvstendig
independent [not uavhengig]
å gidde
to bother to, take the trouble to [not å trakassere, å bekymre, å bry, å plage]
ordinær
ordinary [not jevn, slett, glatt, enkel, flat, vanlig]
å stråle
to shine, beam, radiate [not å lyse, å skinne]
å forby
to ban, forbid [not å banne]
å stjele
to steal
en omgivelse
(an) environment; pl.: a surroundings
ei frukt
a fruit
ei forestilling
a performance, protest, conception [not et begrep, en ytelse, en prestasjon, en opptreden]
et bevis
an evidence, proof
militær
military
ei skoletid
(a) school time, school hours; school years
original
original [not opprinnelig]
å trives
to enjoy oneself, be content, be happy; thrive, flourish, prosper [not å blomstre]
et innspill
an input, suggestion, contribution, initiative [not en innsats, et bidrag, et tilskudd]
menneskelig
human, humane [not humanistisk, humanitarian]
å pendle
to oscillate, commute
et henhold
(an) (accordance, conformity); i h~ til: in accordance with [not ei enighet, et samsvar]
en parkeringsplass
a parking space, parking lot
å berøre
to touch, affect, involve [not å inkludere, å omfatte, å involvere]
å risikere
to risk
en radio
a radio, wireless
å kontakte
to contact [not å henvende]
en deltakelse
a participation; concern, sympathy [not en medvirkning]
etisk
ethical [not etnisk]
ei rad
a row [not ei linje, en kø, en strek, ei rekke]
en presentasjon
a presentation [not ei fremstilling]
ei fraflytting
a depopulation (esp. in rural areas)
ei innføring
an introduction [not en introduksjon, ei innledning]
fader!
gosh! (Oh) God! [not herregud, jaggu, jøss, pytt, en gud]
underveis
en route, on the way
en partner
a partner, co-partner [not en samarbeidspartner, en medarbeider]
å rope
to call, shout [not å kalle, å ringe, å røpe]
å utfordre
to challenge, defy, dare [not å tørre, å våge]
en etasje
a floor, story [not et gulv, en sal]
et tilskudd
a supplement, addition; grant, subsidy [not en innsats, et innspill, et bidrag, et supplement]
en kapasitet
a capacity; expert [not et innhold, en ekspert]