Level 20 Level 22
Level 21

1801 ☆ 1900


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
en sikt
a visibility, sight, view; (en/ei s~: sieve) [not en visjon, et innsyn, en utsikt, et syn]
ei omsetning
(a) turnover, sales (transacted) [not et salg]
en kø
a line, queue [not ei rad, ei linje, en strek, ei rekke]
en konkurrent
a competitor, rival
å konkludere
to conclude [not å avslutte, å slutte, å ende]
en moderator
a moderator [not en megler, en forhandler]
å inspirere
to inspire [not å begeistre]
noensinne
ever, at any time
ei finanskrise
a financial crisis
tilfeldig
accidental, casual, occasional, incidental, random [not tilfeldigvis]
ei regle
a jingle, nonsense verse, rigmarole [not ei fortelling]
midlertidig
interim, provisional, temporary [not foreløpig]
vestlig
western, Western
ei strand
a beach [not en kyst]
et bud
a bid or offer (to buy); command, order; message [not et budskap, en orden, en ordre, et direktiv]
å knuse
to crush, break, smash [not å brekke, å bryte, å frakoble]
å forsterke
to reinforce, strengthen, heighten
et grep
a grasp, grip [not et hold]
å fastsette
to decide on, fix, stipulate [not å avgjøre, å bestemme, å vedta, å beslutte, å fastslå]
et legemiddel
a medication, medicament [not et medikament, en medisin, et middel, et virkemiddel]
en administrasjon
an administration [not ei drift, en operasjon, ei forvaltning, en ledelse, ei regjering, et regime, et styre]
å tilfredsstille
to satisfy, content
et forbruk
a consumption
ærlig
honest; frank, sincere; honorable [not inderlig, real]
en studie
a study [not et studium]
et opplegg
a plan, scheme, arrangement, procedure [not en situasjon, en plan]
en gud
a god, God [not fader!]
et ekteskap
a marriage
sliten
tired, weary, worn [not trett]
et potensial
a potential
en hobby
a hobby
ei næring
a nutrition, nourishment, food; business, livelihood [not en business, en bransje, en handel, en industri, en bedrift, ei sak]
en trend
a trend
vellykket
successful
et vilkår
a condition, term, circumstances [not en omstendighet, et faktum, et kår, en betingelse, en tilstand, en stand, en (et) premiss]
en guttunge
a boy; kid, lad [not et barn, en gutt, en unge, en smågutt]
et omfang
a scope; size; circumference [not et areal, et område, et felt, ei rekkevidde, ei utstrekning, en bydel]
kreativ
creative [not skapende]
et format
a size; format [not en størrelse]
et beløp
an amount (of money) [not en mengde]
en oljepris
an oil price
å kåre
to choose, pick, select [not å ta, å velge]
ei fortelling
a narrative, story, tale, novel [not ei regle]
ei ulykke
an accident; misfortune [not et uhell]
en bensinstasjon
a petrol station, gas station
ei læring
(a) learning, gaining knowledge [not en lærdom, et stipend]
en arbeidstaker
an employee, worker [not en arbeider, en medarbeider]
myk
soft [not følsom, smidig, fleksibel]
smart
smart
et barnevern
a child welfare, child protection
koselig
comfortable, cozy [not komfortabel, lun, hyggelig, behagelig, kjempehyggelig]
en stall
a stable
ei forandring
a change, alteration, modification [not ei omlegging, ei endring]
et mangfold
a diversity, variety, abundance
en tone
a tone, note, sound, pitch [not en låt, en billett, en merknad, en kommentar, et notat]
en liter
a liter (=1.057 qts.)
en strid
a conflict, discord, strife [not en konflikt, en streik, en krangel]
å regulere
to regulate [not å ordne]
ei fil
a file [not et arkiv]
en snøball
a snowball
et fenomen
a phenomenon
en skolebuss
a school bus
hvorvidt
how far, to what extent; whether [not om]
langsiktig
long-term; long-range [not langvarig, langsom]
å godta
to accept, approve, acknowledge [not å anta, å forutsette, å vedta, å akseptere, å avtale, å godkjenne]
å ligne
to look like, resemble; compare
hemmelig
secret, clandestine
å innse
to realize, see, acknowledge [not å anerkjenne, å realisere, å kjenne, å erkjenne]
en kampanje
a campaign [not ei satsing, et initiativ]
et pass
a passport; attention; (mountain) pass
unik
unique [not fremragende, enestående, utmerket, kjempeflott, fin, ypperlig]
en scene
a scene
et overskudd
a profit, margin, surplus [not ei inntekt, en profitt, et utbytte, en gevinst, ei avkastning, ei fortjeneste]
nåværende
present, prevailing, existing, current [not inneværende, aktuell, øyeblikkelig, umiddelbar, fortsatt]
russisk
Russian
å advare
to warn [not å varsle]
et lån
a loan
en datamaskin
a computer
ei omsorg
a care [not et stell]
et regnskap
an account (finance) [not ei beretning, en konto, en redegjørelse, et referat]
et opphold
a stay
kjekk
fast, easy; lively; kind, sweet; fun; brave [not frekk, modig, skikkelig, fort, hurtig, kjapp, rask]
skeptisk
sceptical
et motiv
a motive [not en motivasjon]
skarp
sharp
ei avgift
a fee; duty, tax; royalty [not en skatt]
en vest
a vest, waistcoat; (n: v~: [a] west)
å informere
to advise, inform [not å orientere, å råde, å fraråde, å opplyse]
et trinn
a step, stage [not et skritt, et steg]
et årsmøte
an annual meeting
ei frøken
a miss, unmarried woman, young lady
å betrakte
to contemplate, look at, regard, consider [not å anse, å vurdere]
et synspunkt
a point of view, viewpoint [not et standpunkt, et ståsted]
en fotballbane
a soccer pitch
ille
badly; ill
et individ
an individual, person [not et menneske, en person, en enkeltperson]
en dose
a dosage, dose
en leverandør
a supplier
ei planlegging
a planning, organizing [not en plan, ei tilrettelegging]
pedagogisk
pedagogical, educational