Level 21 Level 23
Level 22

1901 ☆ 2000


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
en frist
a deadline [not et forfall, en søknadsfrist]
blank
bright, clear, glossy, shining, plain [not klar]
mektig
mighty, powerful [not kraftig, sterk]
å lide
to suffer [not å gjennomgå]
ei stue
a living room; cottage
en voks
a wax
ei øy
an island
en vinterferie
a winter holiday, winter vacation
en nedgang
a decline, fall-off, drop, reduction [not en avgang, en reduksjon, en rabatt, et avslag, et fall, en nedtur]
et overhode
a head, chief [not en sjef, en leder, et hode]
å investere
to invest (money)
et tempo
a tempo, time, speed, rate [not ei hastighet, en fart]
å gråte
to cry, weep
å strekke
to stretch [not å spenne]
å utgi
to publish, issue, edit [not å offentliggjøre, å publisere]
en speider
a scout
ei bot
a fine; damages; amends, remedy; penance
juridisk
juridical, legal [not gjeldende, gyldig, ekte, lovlig, rettslig, rettferdig, rimelig]
en vert
a host, landlord
ei oppfølging
a follow-up [not en oppfølger]
et fat
a dish, barrel, cask
en faen
a devil, Satan (f~: hell!, damn!) [not en fan, en jævel]
ei straff
a punishment
å foretrekke
to prefer
å signere
to sign [not å undertegne]
et blodsukker
(a) blood sugar
vegne
(pl.) (~ [a] behalf); på v~ av: on behalf of
sakte
quiet, calm; slow [not langsom, rolig]
en transport
a transport [not ei håndtering, ei frakt, ei overføring, ei føring]
en divisjon
a division [not ei avdeling, en seksjon, et avsnitt]
en mynt
a coin
et overgrep
an encroachment, infringement, abuse
et tidsskrift
a periodical, magazine [not et magasin]
ei lue
a cap [not ei hette]
ond
bad, evil [not stygg, vond]
å gli
to glide, slide [not å løpe]
et Storting
(a great assembly), Norwegian parliament [not et parlament]
et forbud
a ban, embargo, prohibition
en valgkamp
an election campaign, electoral campaign
en eks
an ex (ex-spouse, ex-boyfriend, ex-girlfriend etc.)
en vaksine
a vaccine
evig
eternal, everlasting [not ubegrenset, uendelig]
ei oppskrift
a recipe, pattern
bestemt
certain, definite, fixed [not viss, desidert]
et vitne
a witness
en kilometer
a kilometer (= 0, 62 mile)
en bakke
a hill; ground [not en haug, en ås]
ei tilknytning
an attachment, affiliation, connection [not en forbindelse, ei tilslutning, et forhold, en relasjon, en sammenheng]
hovedsakelig
chiefly, mainly
spent
tense [not engstelig, ivrig]
en (et) stress
(a) stress, strain [not et press, en (et) trykk, en streik]
å håndtere
to handle, manage [not å forvalte, å behandle, å omhandle, å administrere]
en menighet
a church, congregation [not ei kirke, ei forsamling]
en variant
a variation [not en variasjon]
en gass
(a) gas, natural gas
en dødball
a dead ball (in sports)
en hjerne
a brain
å stanse
to stop, pause [not å stoppe, å kvitte]
en regissør
a director, stage director, film director [not en instruktør, en trener, en direktør, en regi, et styremedlem]
en balanse
a balance; scales
en fotograf
a photographer [not et fotografi]
dyktig
able, capable, proficient, significant, substantial [not flink]
henholdsvis
respectively [not forholdsvis]
ei utbygging
an extension, addition, annexe [not en utvidelse, ei påbygning, en utsettelse, en forlengelse]
unødvendig
unnecessary, needless [not unødig]
et ballspill
a ball game
en innsikt
an insight [not et innblikk, et innsyn]
en bakgård
a backyard, back garden
nyfødt
new-born
en tabell
a table (conversion, time, etc.) [not et bord, en disk]
en medarbeider
a co-worker; collaborator [not en partner, en samarbeidspartner, en arbeidstaker]
å senke
to sink, let down, lower [not å synke]
et kosthold
a diet (usual food intake) [not en mat, ei matvare, et måltid, en diett, en kost]
å grunne
to ground, prime (before painting)
en støl
a mountain dairy farm
naturligvis
of course, naturally [not jammen, riktignok, selvsagt, naturlig]
å feste
to attach, fasten; party, celebrate [not å vedlegge]
et opptak
an admission, entrance, intake [not et inntak, en inngang, en tilgang, en adgang]
en rektor
a rector
ei gjennomføring
an implementation, accomplishment, execution
en realitet
a reality [not ei virkelighet]
en arbeider
a laborer, workman, worker [not en arbeidstaker]
ei tann
a tooth, prong, cog
flat
flat, level [not jevn, ordinær, slett, glatt, enkel, flau]
å tilsi
to promise, summon, demand [not å love]
en kopi
a copy [not ei utskrift, et eksemplar]
en begrunnelse
a basis; grounds, justification [not en grunn, en bunn, en basis, et grunnlag, et underlag, et fundament]
en nasjon
a nation [not et land, et folk]
å finansiere
to finance
en innflytelse
an influence [not ei påvirkning, ei virkning, en effekt, ei innvirkning]
ei pressemelding
a press release
våt
wet
straks
at once, immediately [not umiddelbar]
ei menneskerettighet
a human right
en hær
an army; host, legion
en dans
a dance, dancing [not en ball]
en sans
a sense [not en fornuft, et vett]
et måltid
a meal [not en mat, ei matvare, et kosthold]
kjempeflott
really great, excellent, very good [not fremragende, enestående, unik, utmerket, fin, ypperlig, kjempegod, sannelig, kjempebra, kjempedeilig, kjempefin, kjempegrei, kjempehyggelig, kjempekoselig]
en guide
a guide; guidebook [not en veileder]