Level 22 Level 24
Level 23

2001 ☆ 2100


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
et gram
a gram (=0.035 oz.)
en innsats
a stake; contribution [not et innspill, et bidrag, et tilskudd]
å kose
to make (sth) cosy
herifra
from here; from this [not herfra, derav, derfra, derifra]
ei blanding
a mixture, alloy
å stryke
to iron (clothes); stroke, brush; coat (w/paint); cancel, strike out
inni
inside, within [not i, oppi, innendørs, innenfor, innen, innvendig, inn, innad, inne, innom]
definitiv
definitive [not avsluttende]
å justere
to adapt, adjust [not å innstille, å tilpasse, å tilrettelegge]
å lytte
to listen
ei søster
a sister
et øst
(an) east
en prest
a clergyman, vicar
et museum
a museum
ei evaluering
an evaluation [not ei vurdering, et anslag]
en lidelse
a suffering, (medical) disorder [not en sykdom]
en brus
a soda, pop, soft drink
tvers
across [not tvert]
tvert
crosswise, transversely, across [not tvers]
en PC
a PC, personal computer
å konkurrere
to compete
uvanlig
unusual [not usedvanlig]
en vinner
a winner, victor
en ordfører
a mayor, chairman [not en formann, en rådmann, en styreformann, en styreleder]
således
thus, so, in this manner [not så, altså, følgelig, slik, sånn, sådan, da, daværende, dermed]
null
zero, nought, nil, 0
ei lengde
a length
å orke
to be able to [not å kunne, å makte]
en info
(a) (piece of) information, info [not en informasjon, en beskjed, ei etterretning, ei opplysning]
et landbruk
(an) agriculture, farming [not en gård, en bondegård, et gardsbruk, ei gårdsdrift, et jordbruk]
elektrisk
electrical
attraktiv
attractive [not nydelig, pen]
kjapp
fast, quick [not fort, hurtig, rask, snaer, kjekk]
en blogger
a blogger, blog author
å integrere
to integrate
en tentamen
an all-day test, mock exam
å takle
to cope, tackle
en hals
a throat, neck [not en nakke]
oppmerksom
attentive, observant, considerate [not obs]
å markere
to indicate, mark [not å merke, å bevise, å påvise, å dokumentere, å demonstrere, å vise, å påpeke, å indikere, å fremheve]
å vaske
to wash
et kriterium
a criterion
å tvile
to doubt, question
en kode
a code; codex
en tillatelse
a permission, permit [not en permisjon]
å kvitte
to get rid of (esp. rflx. k~ seg) [not å stanse, å stanse]
en operasjon
an operation [not ei drift, ei forvaltning, en administrasjon, en ledelse]
ei flaske
a bottle, flask
nokså
fairly, rather, tolerably [not noenlunde, temmelig, heller]
å oppfylle
to fulfill [not å avslutte, å fullføre, å innfri]
å sparke
to kick
fremmed
alien, foreign [not utenlandsk]
en flyplass
an airfield, airport
en amerikaner
an American (esp. from the U.S.) [not amerikansk]
en arena
an arena
nordover
northward
å leie
to lend [not å låne]
brun
brown
et fakultet
a college, faculty [not en høgskole, en folkehøyskole]
et brudd
a break, fracture, violation, crime [not en forbrytelse, et friminutt, en pause, et storefri]
ei ledning
a cable, conduit, cord [not en kabel]
saklig
factual, objective [not naturlig, egentlig, reell, faktisk, virkelig, objektiv, sann, faglig, profesjonell]
å kødde
to fuck (with), mess (with)
en kapital
(a) capital (finances) [not en formue, en egenkapital, en hovedstad]
et tonn
a (metric) ton (1000kg)
sivil
civil [not borgerlig]
forferdelig
dreadful, horrible [not fryktelig, skrekkelig]
en stamme
a trunk, stem; tribe [not et bagasjerom]
lykkelig
lucky; happy [not glad]
å late
to seem, appear; pretend; l~ seg: be idle
ei bygging
a construction, building (of sth) [not ei bygning, en konstruksjon]
et senter
a centre [not et sentrum, et fokus]
å operere
to operate
å irritere
to annoy, irritate
å sykle
to cycle, ride a bike
ei fortid
(a) past
en identitet
an identity
potensiell
potential
objektiv
objective [not naturlig, egentlig, reell, faktisk, virkelig, saklig, sann]
et dikt
a poem; poetry; invention, lie [not en poesi]
en barnefamilie
a family with small children
et utbytte
a profit, proceeds, dividend, yield [not et overskudd, ei inntekt, en profitt, en gevinst, ei avkastning, ei fortjeneste]
ei melk
a milk
falsk
false
en ås
a hill, ridge; beam, roof beam [not en haug, en bakke]
et århundre
a century
å konsentrere
to concentrate
en fattigdom
(a) poverty
en (et) stopp
a stop [not en pause]
en kanal
a canal, channel
en muskel
a muscle
ei venninne
a girlfriend, female friend [not en venn, en kjæreste]
tilsynelatende
seeming, apparent, apparently
å resultere
to result
biologisk
biological
en treer
a three [not tre]
spansk
Spanish
moralsk
moral
sistnevnt
latter, last-mentioned [not sist]
å installere
to install [not å montere]