Level 23 Level 25
Level 24

2101 ☆ 2200


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
en stav
a staff, stick, pole [not ei stang]
et galleri
a gallery
skrekkelig
horrible, shocking, ghastly [not forferdelig, fryktelig]
ei usikkerhet
an insecurity, uncertainty
å observere
to observe [not å overholde]
et organ
an organ
forholdsvis
proportionately, relatively [not henholdsvis]
et bånd
a band, ribbon, stripe, leash [not et band, en strikk, et tau]
drøy
economical, lasting; demanding, tough
å behøve
to need [not å trenge, å mangle]
en rådgiver
an advisor [not en konsulent]
ei gjeld
a debt [not ei skyld]
et sukker
(a) sugar
en støy
a noise (interference in communication devices) [not et inngrep, et bråk]
ei finansiering
a funding, financing
en fase
a phase
å øse
to ladle, scoop; bail out
å forme
to form, shape [not å utforme, å utgjøre, å gjøre, å skape, å danne, å utarbeide, å lage, å re]
salt
salty
ei sjel
a soul
en revisor
an accountant, auditor
å svikte
to fail, be absent, forsake [not å feile]
en laks
a salmon
ei utforming
a shape, design [not et design, ei form, et mønster, et utkast, en skikkelse, en modell, et skjema]
mild
mild [not blid, from]
å gjennomgå
to experience, go through, suffer [not å erfare, å oppleve, å lide]
formell
formal, ostensible
en rekord
a record
å smitte
to infect, contaminate
en kebab
a kebab (food)
en gjennomgang
a passage [not ei overføring, en overgang]
ei forvaltning
an administration, management [not ei drift, en operasjon, en administrasjon, en ledelse, et styre]
å kartlegge
to chart, map
igang
in motion, ongoing [not pågående]
gjennomsnittlig
average, mean [not middels]
systematisk
systematic
etnisk
ethnic [not etisk]
en henvendelse
a contact, inquiry [not en kommunikasjon, en søknad, en applikasjon, en kontakt]
et snitt
a cut, section, incision [not et kutt]
å forekomme
to happen, occur, take place; be found [not å foregå, å skje, å hende, å oppstå]
en strøm
a current (a water, electricity) [not ei elv, en elektrisitet]
å montere
to install, assemble [not å installere]
en baby
a baby
en turist
a tourist
vant
accustomed, used to
ei nese
a nose
en velger
a voter, elector
et samsvar
an accordance, agreement [not et henhold, ei enighet]
et fjell
a mountain; bedrock, rock [not et berg]
en frokost
a breakfast
en utsikt
an outlook, view, vision [not en sikt, en visjon, et innsyn, et syn]
ei erstatning
a compensation [not en kompensasjon]
å fullføre
to carry out, execute, complete [not å foreta, å gjennomføre, å utføre, å avslutte, å oppfylle]
vinterstid
wintertime
en humor
a humor
ei rot
a root (et r~: disorder) [not ei årsak, ei anledning, en opprinnelse, en kilde, et vell, et opphav]
et bur
a cage; storeroom; goal (in sports) [not et lager, et magasin, ei lagring]
hellig
hallowed, holy
å klippe
to cut, clip [not å skjære, å kutte]
en blomst
a blossom, flower
realistisk
realistic
glimrende
brilliant, splendid [not glitrende, ypperlig]
lovlig
lawful, legal, legitimate; valid [not gjeldende, gyldig, ekte, juridisk, rettslig, rettferdig, rimelig]
et avsnitt
a section, paragraph; period of time [not en divisjon, ei avdeling, en seksjon]
ei styring
a steering
sprek
fit; active, vigorous [not aktiv]
kommersiell
commercial
en småskole
an elementary school (~ 1st to 4th grade)
å bevare
to keep, preserve, save [not å oppholde, å forsinke, å beholde, å gjemme, å oppbevare, å verne]
offensiv
offensive [not støtende, aggressiv]
en søker
an applicant, petitioner; viewfinder (camera tech) [not et søk]
ei bevissthet
a consciousness, awareness [not en viten, en kunnskap]
en rasisme
(a) racism, racialism
å fatte
to grasp, understand, seize; catch fire [not å gripe, å arrestere, å pågripe, å fange, å oppfatte, å forstå]
en titt
a glimpse, peek(ing)
ei etablering
an establishment [not en stiftelse, en opprettelse, et anlegg]
naken
naked [not bar]
idet
as, just as, when [not ettersom, som, like]
å rulle
to roll [not å tulle, å brette, å dreie]
en fan
a fan, supporter [not en tilhenger, en faen]
lekker
delicious [not deilig]
en idrett
a sport, athletics, sports [not en sport]
å henvise
to refer, submit, allude [not å omtale, å nevne]
et landskap
a landscape
ei ræv
an arse, bum [not ei rumpe]
et regn
a rain shower, rain, hail [not en dusj]
temmelig
fairly, rather [not nokså, noenlunde, heller]
ei påbygning
an extension, add-on, prolongation [not ei utbygging, en utsettelse, en forlengelse]
et kutt
a cut [not et snitt]
et kne
a knee
en verdenskrig
a world war
primær
primary
å forebygge
to prevent, avert [not å forhindre, å utelukke, å hindre]
å spå
to prophesize, predict
en (et) språkbruk
a language usage
teoretisk
theoretical
å kikke
to peek, peer [not å titte]
et tilsyn
an inspection, supervision, attention [not ei overvåking, en observasjon, ei oppmerksomhet, en oppsikt]
overordnet
superior [not foresatt, suveren, overlegen, helhetlig, overalt]
en lekeplass
a playground [not en skolegård]