Level 25 Level 27
Level 26

2301 ☆ 2400


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
en elektriker
an electrician
åndelig
spiritual [not psykisk]
et brød
a bread, loaf of bread, living, employment
et mønster
a model, picture, design, pattern [not et design, ei form, et utkast, ei utforming, et forbilde, et ideal, en modell, et bilde, en skikkelse, et skjema]
en premie
an award, prize [not en pris]
et Brasil
(a) Brazil
å utstyre
to furnish, equip, fit out, provide [not å forsyne, å levere, å væpne]
et landslag
a national team; nationwide organization
en planet
a planet [not en verden, ei jord, et terreng, en klode]
en utgang
an exit, way out, close, end
barnevennlig
child-friendly, beneficial to large families
en pikk
a prick, penis (vulgar) [not en kødd, en kuk]
istedenfor
instead of [not isteden, fremfor]
ei regning
a bill, account; calculation [not et referat, ei beretning, en redegjørelse, en reportasje, en konto, en rapport, ei melding]
ei fordeling
a distribution, dispersion [not en distribusjon]
et preg
a character, feature [not ei art, et trekk, en karakter, et tegn]
markert
marked, pronounced [not markant]
kriminell
criminal
verdifull
valuable
å skjære
to cut, chip, slice, carve [not å klippe, å kutte]
en dritt
(a) dirt, shit, excrement (vulgar) [not ei avføring]
å gjemme
to hide, conceal [not å oppholde, å forsinke, å beholde, å bevare, å oppbevare, å skjule]
ei ettertid
a future [not ei fremtid, fremtidig]
brutal
brutal [not drastisk]
en investor
an investor
ei skrift
a writing, publication, alphabet, font [not en font, en publikasjon, en utgivelse, ei skriving]
en beskyttelse
a protection, shelter [not ei sikring, et vern]
sint
angry, mad [not gal, gæren, vanvittig, sinna, rasende]
en tomannsbolig
a semi-detached house, duplex
et talent
a talent
å komplisere
to complicate
å tilbringe
to pass, spend (time)
å koke
to boil; cook
et minimum
a minimum [not en underkant]
borgerlig
bourgeois, civil, middle-class [not sivil]
ei begrensning
a limit, limitation; restriction [not en restriksjon]
elendig
miserable, unhappy, wretched [not fattig, stakkars, uheldig]
å tilføre
to carry to, supply, provide [not å bringe, å bære, å medføre]
uklar
confused, not clear
en annonse
an ad, advertisement [not en reklame]
intens
intense [not dyp, heftig]
ei likestilling
an equal opportunity, equality (e.g. between sexes)
å putte
to put, place [not å plassere, å sette, å legge, å stille]
å forårsake
to bring about, cause [not å bringe]
et russekort
a "business card" used during school's celebration for humoristic reasons
en generalsekretær
a secretary general
grå
gray, grizzled
israelsk
Israeli
komplett
complete [not full, fullstendig, hel, mett]
en ytelse
a performance, output; benefit, payment [not en prestasjon, ei forestilling, ei betaling, ei uttelling]
ei markedsføring
a marketing
en matematikk
(a) mathematics
ei mus
a mouse
klinisk
clinical [not klin]
et yrke
a profession, job, occupation, trade, craft [not en okkupasjon, en tittel, en jobb]
ei bivirkning
a side effect, repercussion
usaklig
non-factual, unscientific, unobjective, irrelevant; arbitrary, capricious
massiv
massive; solid [not konstant, stabil, solid, fast, permanent]
et vedlegg
an appendix, attachment [not et innlegg]
et semester
a semester
ei dekning
a cover, covering; payment (of bills) [not ei lønning, ei lønn, ei uttelling, ei betaling, et lokk]
ei lærerinne
a female teacher [not en lærer]
en (et) rykk
a tug, jerk, yank
en variasjon
a variation [not en variant]
trang
narrow, tight [not smal, snever, stram]
spesifikk
specific [not spesiell, særlig, særegen, særskilt]
ei ferdighet
an accomplishment, dexterity, skill
en visjon
a vision [not en sikt, et innsyn, en utsikt, et syn]
å mistenke
to suspect (of) [not å ane]
et landsmøte
a national congress, general assembly [not ei generalforsamling]
mental
mental [not psykisk]
derfra
from there, from that point; thence; as a result [not derifra, herfra, herifra]
ei trapp
a stairway, staircase, stairs, steps
å logge
to heave the log, write a logbook [not å loggføre]
en respons
a response [not en reaksjon, ei tilbakemelding]
å skrike
to scream, shriek [not å hyle]
et underskudd
a deficit, shortage, deficiency [not et minus, en mangel]
å lukte
to emit an odor; smell
en kristendom
(a) Christianity
en bildekvalitet
an image quality, picture quality
å plage
to bother, pester, torment, worry, plague [not å trakassere, å bekymre, å bry, å gidde]
å respektere
to respect
permanent
permanent [not konstant, stabil, solid, fast, massiv]
ei flate
a surface; level, plain [not ei overflate, et nivå]
å blogge
to blog, write a blog
å orientere
to inform, instruct [not å råde, å fraråde, å informere, å opplyse]
ei sammenligning
a comparison
en drabantby
a suburb, satellite city [not en by]
miljøvennlig
environmentally friendly
å oppdatere
to update, revise [not å oppgradere]
en benk
a bench (for sitting on, working at); pew, row
å stimulere
to stimulate
et arkiv
an archive(s), file [not ei fil]
en basis
a base, basis [not en grunn, en bunn, et grunnlag, et underlag, et fundament, en begrunnelse, en sokkel]
en angst
a fear, anxiety, dread [not ei bekymring, en frykt, en skrekk, en redsel, en terror]
en bod
a storeroom, storage room [not ei bu, en butikk, et lager]
å forhandle
to discuss, negotiate, distribute [not å diskutere, å formidle, å drøfte]
en utgivelse
a publication, issue, release [not en font, en publikasjon, ei skriving, ei skrift]
en premiere
an opening night, premiere
apropos
apropos, at the right moment; [interj.] by the way, speaking of