Level 26 Level 28
Level 27

2401 ☆ 2500


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
en vits
a (witty) point, use; joke, witticism [not en spøk, et punkt, en spiss, et poeng]
musikalsk
musical
ei mil
a mile
et skjema
a form (document w/blank space to fill in) [not et design, et oppsett, en plan, et utkast, en skikkelse, en modell, ei form, et mønster, ei utforming]
en vikar
a substitute, deputy
en forstand
an intellect, mind [not en tankegang, en ånd]
et vaskerom
a washroom
et terreng
a country, terrain, ground [not en planet, en verden, ei jord, en klode]
et innslag
an element, segment, strain [not et element, en faktor]
en inngang
an entrance, entry [not et opptak, et inntak, en tilgang, en adgang]
berømt
famous [not bekjent]
å avdekke
to uncover, unveil [not å avsløre, å åpenbare, å røpe]
finansiell
financial [not økonomisk]
en arkitekt
an architect
å seile
to sail
en kyst
a coast, shore [not ei strand]
ei utredning
an explanation, clarification, elucidation; study [not ei forklaring, ei avklaring]
ei oppvarming
a heating, warming
et tiår
a decade
et tettsted
a community; densely populated area [not et fellesskap, et strøk, en region, ei grend, et nabolag, et nærmiljø, et nærområde]
eksklusiv
exclusive
et fravær
an absence
å skryte
to boast, brag
å oversette
to translate, turn, render, do
visstnok
reportedly; probably [not sannsynligvis, sannsynlig, antagelig]
en sokk
a sock
ei hemmelighet
a secrecy; secret
et småtteri
a small thing(s), trifles, small matters [not en småting]
ei trygghet
a safety, security, assurance [not ei sikkerhet, ei forsikring]
å fikse
to arrange, fix up; falsify [not å arrangere, å tilrettelegge, å organisere, å formidle, å ordne]
ei arbeidskraft
an ability to work, working capacity; labor, labor force
å gjenstå
to be left, remain [not å bli, å vedvare, å forbli]
en skuter
a scooter
et utseende
an appearance, look(s)
å slåss
to fight, struggle [not å kjempe, å bekjempe, å krangle]
et intervju
an interview
å erfare
to experience, find out [not å oppleve, å gjennomgå, å erkjenne]
å drøfte
to debate, discuss, talk over [not å diskutere, å forhandle, å formidle]
å reflektere
to reflect [not å gjenspeile, å speile]
å videreføre
to continue, pursue [not å følge, å jage, å jakte, å forfølge, å etterfølge, å fortsette]
å plusse
to add [not å påføre, å tilsette, å tillegge]
ei mark
a land, ground, field [not et felt, et land]
å angre
to regret, repent, be sorry for [not å beklage]
et album
an album
et lyn
a lightning; flash
ei parkering
a parking
en rådmann
a chief administrative officer, chief officer, city manager [not en fylkesmann, en fylkesrådmann, en formann, en styreformann, en styreleder, en ordfører, et kommunestyre]
et utsagn
a statement, assertion [not en påstand, en uttalelse, en redegjørelse]
høyst
exceedingly, extremely; at the most [not særdeles]
detaljert
detailed [not inngående, gjennomført, grundig]
et sett
a set, unit, array [not en serierunde, et stell, ei enhet, en serie, en runde, en omgang, ei rekke]
å angå
to concern, refer to, relate to [not å relatere, å anse, å gjelde]
et utdrag
an extract, abstract, summary [not ei oppsummering, en oversikt, et sammendrag]
en relasjon
a relation, affiliation [not ei tilknytning, en forbindelse, ei tilslutning, et forhold, en sammenheng, en slektning]
en stol
a chair
en atmosfære
an atmosphere [not ei stemning]
å melke
to milk
behagelig
comfortable; pleasant [not koselig, komfortabel, lun, hyggelig, kjempehyggelig]
kollektiv
collective [not felles, alminnelig]
et regime
a regime [not ei regjering, en administrasjon, et styre]
en infrastruktur
an infrastructure
rettferdig
just, fair, righteous [not gjeldende, gyldig, ekte, juridisk, lovlig, rettslig, rimelig, bare, nettopp]
nedsatt
diminished, reduced
en kjole
a dress, frock, gown [not en dress]
italiensk
Italian
å forhindre
to hinder, obstruct, prevent [not å forebygge, å utelukke, å hindre]
en tilhenger
a fan, follower, adherent, supporter [not en fan]
stiv
stiff, rigid [not hard, stram, knallhard, vanskelig, vond, slitsom]
en klovn
a clown
presis
precise, punctual [not nøyaktig, eksakt]
gunstig
favorable, propitious
kjempeflink
very clever, very proficient, very competent
å spore
to trace, track
å utmerke
to characterize [not å karakterisere, å kjennetegne]
en bistand
an aid, assistance [not ei hjelp, et hjelpemiddel, et samarbeid, en medvirkning, ei nødhjelp]
å pågå
to undergo, be in process
ei betraktning
a consideration, contemplation [not et hensyn, en intensjon, en hensikt]
en høyttaler
a loudspeaker
en rutine
a routine
ei sannsynlighet
a likelihood, probability
et distrikt
a district [not et kvarter, et areal, et område, en bydel, en krets, en sirkel, en ring]
et idrettslag
a sports club, athletic club [not en fritidsklubb, en klubb]
å tilrettelegge
to adapt, adjust; arrange, organize [not å arrangere, å organisere, å formidle, å fikse, å tillegge, å justere, å tilpasse]
ei tegning
a drawing, sketching
å fotografere
to take a photograph of
et kår
a circumstance, condition, environment [not en omstendighet, et faktum, en betingelse, en tilstand, et vilkår, en stand, en (et) premiss]
en server
a server [not en tjener]
ei ski
a ski
å besvare
to answer, reply to [not å svare]
et pust
a breath, puff (en p~: breath)
å bøye
to bend, bow, flex, curve, turn [not å dukke]
å pålegge
to impose, advance, direct, instruct [not å regissere, å henvende]
manuell
manual (e.g. labor)
å lønne
to remunerate, reward; pay (salary) [not å betale, å utbetale]
tusenvis
i ~ = in thousands, by the thousand [not tusen]
et samspill
an interplay, interaction [not ei samhandling]
et eksemplar
a copy; model, paragon [not en modell, en kopi]
å skuffe
to disappoint, let down
treg
dull, slack [not matt, langsom, kjedelig]
ei samvittighet
a conscience