Level 27 Level 29
Level 28

2501 ☆ 2600


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
sosialistisk
socialistic, socialist
en doktor
a doctor, physician [not en lege]
ei hylle
a case, covering [not ei rettssak]
å styrte
to rush, dash; fall down, topple over [not å suse]
ei løgn
a falsehood, lie
å lyde
to sound; be heard; be made out [not å ringe, å låte, å høres]
en fabrikk
a factory, mill, works [not et verk, et verksted]
en diagnose
a diagnosis
et Amerika
(an) America (~ U.S.)
en ambisjon
an ambition
å ankomme
to arrive, get (to) [not å lande]
å utforme
to design, formulate, shape, model [not å utgjøre, å gjøre, å forme, å skape, å danne, å utarbeide, å lage, å re]
materiell
material, materialistic
å lette
to ease, lighten
å påvise
to point out, show, prove, establish [not å bevise, å dokumentere, å demonstrere, å vise, å påpeke, å indikere, å markere, å fremheve]
radikal
radical
å iverksette
to start up, carry into effect, implement [not å starte, å igangsette]
å jakte
to chase, hunt [not å følge, å jage, å forfølge, å etterfølge, å videreføre, å fortsette]
en (et) glimt
a flash, glimmer; glimpse
et univers
a universe
en refleksjon
a reflection, thought [not en ettertanke, en tankegang, en tanke]
eksempelvis
as an example, for example
et utested
a place to go out: bar, restaurant etc. [not en bom]
en reduksjon
a reduction [not en nedgang, en avgang, en rabatt, et avslag, et fall, en nedtur]
tungvinn
unwieldy
liberal
liberal [not flott]
et apotek
a chemist, pharmacy
en (et) kjennskap
an acquaintance, familiarity; knowledge
moderat
moderate, reasonable [not fornuftig, rasjonell, rimelig]
foruten
besides, in addition to [not dessuten, dertil, utover]
en retur
a return [not en gjengjeldelse, ei gjengjeld, en represalie]
ei sorg
a sorrow, grief, mourning, regret [not en smerte]
fleksibel
flexible, adaptable, pliable [not smidig, myk]
et oppsett
a piece (text in a newspaper), (academic) paper; setup (esp. software) [not et design, et skjema, en plan, et utkast, et stykke]
å intervjue
to interview
et stadion
a stadium [not en idrettsplass]
kontinuerlig
continuous [not bestandig, løpende]
sta
headstrong, stubborn
en filosofi
(a) philosophy
et humør
a state of mind, mood
en snekker
a carpenter
en arv
an inheritance; bequest, legacy
å kysse
to kiss
en flyktning
a fugitive, refugee
forebyggende
preventive
å tørke
to dry, dry off [not å tørre]
en database
a database
ei overføring
a transfer, transport, transmission, communication [not ei håndtering, ei frakt, en transport, ei føring, en gjennomgang, en overgang]
en hjemmebane
a home court, home field, home ground (in sports) [not et hjemland, et hjem, et hjemsted]
ei bekymring
an anxiety, worry [not en frykt, en skrekk, en redsel, en terror, en angst]
ubehagelig
unpleasant, disagreeable
å droppe
to drop, let go [not å slippe, å nedfelle]
å hilse
to greet, nod to (in greeting) [not å nikke]
ei klimaendring
a climate change, change of climate
en landsby
a village
ei bygd
a country district, rural settlement [not et bondeland, ei grend]
en prestasjon
a performance, achievement, feat [not en ytelse, ei forestilling]
å pugge
to cram, memorize [not å stappe]
en fisker
a fishermen
et sår
a wound
ei rettssak
a case, court case, lawsuit [not et søksmål, en aksjon, ei hylle]
uskyldig
innocent, chaste, pure
travel
busy [not urolig]
å puste
to breathe [not å blåse]
optimal
optimum, optimal [not ideell, perfekt]
en opposisjon
an opposition [not en motstand]
vedrørende
regarding, concerning [not omkring, om, rundt, angående]
et Moskva
(a) Moscow
skadelig
harmful, damaging
en moped
a moped
en dimensjon
a dimension
å fremgå
to be a result of, result from, appear from, be evident from
ei avkastning
a profit, income, yield [not et overskudd, en profitt, et utbytte, en gevinst, ei inntekt, ei fortjeneste]
et magasin
a storehouse; department store; magazine [not et bur, et lager, et tidsskrift, ei lagring]
erfaren
experienced
en haug
a hill, mound [not en ås, en bakke]
en sekk
a sack, bag [not en pose]
å svinge
to swing
en glipp
a small error, slip, mistake, oversight
en nøkkel
a key
hvorav
of which
et sete
a seat; buttocks
ei overflate
a surface [not ei flate]
å antyde
to hint, imply, intimate, suggest
en nestleder
a deputy leader
håpløs
despairing, hopeless [not fortvilet]
en kokk
a cook
utvilsom
indubitable, undoubted
en oppstart
a start-up
en terror
(a) terror [not ei bekymring, en frykt, en skrekk, en redsel, en terrorisme, en angst]
latterlig
laughable, ludicrous
en kjeft
a jaw, mouth; abuse, scolding [not en munn]
en kos
a coziness
varig
durable, lasting
et gjennomsnitt
an average, mean [not et medium]
en jogurt
a yoghurt
ei fritid
a leisure time
et standpunkt
a standpoint, point of view [not et synspunkt, et ståsted]
en skjebne
a fate, destiny, fortune
samisk
Sami, Lapp (of or relating to the Sámi people)