Level 28 Level 30
Level 29

2601 ☆ 2700


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
sammensatt
made up, compound, composite
glatt
plain, sleek, smooth; slippery [not jevn, ordinær, slett, enkel, flat]
en kreft
(a) cancer, cancerous growth
irriterende
irritating, annoying, tiresome [not plagsom]
hysj!
be quiet! shush!
en tiltalt
a defendant, (the) accused
å heie
to cheer [not å juble]
vanvittig
insane, crazy [not gæren, sint, gal]
harry
cheesy, shabby, kitschy (slang)
en grunnskole
a primary and lower secondary school (1-10); compulsory schooling [not en førskole, en ungdomsskole, en barneskole]
grusom
cruel, awful [not fæl, blodig]
oppi
in, up in [not i, innendørs, innenfor, innen, inni, innvendig, inn, innad, inne, innom, uti, oppå, på]
ei kasse
a box; case; crate [not en boks]
å grine
to grimace, fret, nag; cry [not å le]
hjemmelaget
homemade
et grann
a bit, particle [not en lapp, en partikkel, en smule]
et funn
a discovery, find [not en oppdagelse]
å støte
to push; offend, hurt [not å dytte, å skyve]
en sosialisme
(a) socialism
ei hastighet
a speed, velocity [not en fart, et tempo]
en hall
a hall, entrance hall [not et lokale, en sal, en gang]
et kaos
a chaos
maksimal
maximum
et fortau
a pavement, sidewalk
rosa
pink
en folkehøyskole
a college, county college [not en høgskole, en høyskole, et fakultet]
å klatre
to climb [not å stige]
alminnelig
common, universal [not allmenn, generell, gjennomgående, helhetlig, felles, universell, normal]
en kjerne
a core, nucleus [not et frø]
å suge
to suck
et soverom
a bedroom
bakover
back, backwards [not tilbake]
å smelle
to click, crack, slam, bang [not å klikke, å banke, å slå, å klappe, å sprekke, å knekke]
å erte
to tease, mock [not å finte]
konstant
constant, stable [not stabil, solid, fast, permanent, massiv, bestandig]
ei målsetting
a goal, objective, target [not et formål, et mål, et treff]
en sosialist
a socialist
en forpliktelse
a commitment, obligation [not ei plikt, ei satsing, et engasjement]
en palestiner
a Palestinian [not palestinsk]
stram
tight, stiff, upright [not hard, stiv, tett, strak, trang, rett, knallhard, vanskelig, vond, slitsom]
en bondegård
a farm [not en gård, et landbruk, et gardsbruk, ei gårdsdrift, et jordbruk]
å yte
to contribute, give: produce, render, yield [not å produsere, å utføre, å utøve, å prestere, å bidra]
bærekraftig
sustainable, viable
et bacon
(a piece of) bacon
en kost
a broom, brush; diet, foodstuff, board [not et kosthold, en diett, en mat]
å tilknytte
to connect, link to, affiliate [not å forbinde]
utelukkende
exclusively, solely [not eneste, bare, kun]
særskilt
separate, distinct, specific [not forskjellig, annerledes, ulik, separat, spesiell, særlig, særegen, spesifikk]
konservativ
conservative
en park
a park
å identifisere
to identify
ønskelig
desirable, required
innebygget
internal, in-built [not intern, innvendig]
et gress
(a) grass
å utbre
to spread, unfold [not å spre, å sprette, å utvikle, å utvide]
et inntak
an intake [not et opptak, en inngang, en tilgang, en adgang]
ei ungdomstid
a youth, youth years [not en ungdom, en barndom, en unge]
et spark
a kick [not et frispark, et straffespark]
en sykepleier
a nurse, trained nurse [not ei helsesøster]
en kaptein
a captain
treroms
of or pertaining to three rooms, three-room
et hat
an animosity, hate
et instrument
an instrument [not en (et) redskap, et virkemiddel, et verktøy]
en kjeller
a basement, cellar [not en underetasje]
en sjåfør
a driver; chauffeur
et notat
a note [not en billett, en merknad, en kommentar, en tone]
å offentliggjøre
to publish, issue [not å utgi, å publisere]
en ungdomsskole
a secondary school, lower secondary school [not en førskole, en barneskole, en grunnskole]
problematisk
problematic
en stikkball
a ball game similar to dodgeball
å fremstille
to depict, represent; make, manufacture; act, play, portray [not å skildre, å beskrive, å presentere, å forestille]
tragisk
tragic
en (et) prat
a chat, talk [not en tale, en (et) snakk]
å kommunisere
to communicate
en kapitalisme
(a) capitalism
et innkjøp
a purchase [not et kjøp, et oppkjøp, en anskaffelse]
et medlemskap
a membership
et snowboard
a snowboard
en fornuft
a (common) sense, intelligence, reason [not en intelligens, en sans]
en skolevei
a way to and from school
et personale
a personnel, staff [not et personell]
trådløs
wireless
en bokstav
a letter [not et brev, et skriv]
tverrfaglig
interdisciplinary, multidisciplinary
en nakke
a neck [not en hals]
en protest
a protest
å våge
to venture, dare [not å tørre, å utfordre]
en revy
a review, revue [not en redegjørelse]
heftig
intense, severe, violent [not intens, voldsom]
å ramle
to tumble, fall; rumble, rattle
å analysere
to analyze
å skylde
to owe
teknologisk
technologic(al) [not teknisk]
stakkars
poor, unfortunate, wretched, miserable [not fattig, elendig, uheldig]
et piano
a piano
middels
average, mean, medium [not gjennomsnittlig]
å forsikre
to insure; (re)assure [not å fastslå, å hevde, å forsvare, å påstå]
visuell
visual [not synlig]
mystisk
mystic, mysterious
å erklære
to declare, proclaim [not å uttale, å etablere, å opprette, å grunnlegge, å konstatere]