Level 2 Level 4
Level 3

1 ☆ 100


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
å være
to be [not å eksistere, å bli, å befinne]
og
and [not samt]
i
in [not oppi, innendørs, innenfor, innen, inni, innvendig, inn, innad, inne, innom, uti]
en
a, an; one, 1 (sg. m.) [not et, én, man, seg]
det
it; that; the he (3rd sg. neut. nom./obj.) [not den, denne, dette, de]
on, upon, in, at, into, to, of, after [not ved, oppå, per, an, oppi]
som
who, which; as, like, similar to [not lik, liknende, lignende, ettersom, idet, hvem]
å ha
to have [not å eie]
til
to; till, until [not an, opptil]
med
with [not hos]
at
that
jeg
I (1st sg. nom.)
ikke
not, no [not nei, neimen, ingen]
de
the (before pl. adj.); they (3rd pl. nom.), those (pl.) [not det, den]
den
the (before sg. m./f. adjectives); it (3rd sg. non-human nom./obj.); that (sg. m./f.) [not det, denne, dette, de]
å bli
to remain; will be; become [not å gjenstå, å befinne, å være, å forbli]
du
you (2nd sg. nom.) [not deg, dere]
å kunne
to be able, can [not å orke, å makte]
vi
we (1st pl. nom.)
men
but, however
fra
from, since [not ifra, siden, av]
mye
much, a lot, plenty [not rikelig]
so; then, next [not altså, følgelig, slik, således, sånn, sådan, da, daværende]
å få
to get, acquire, accomplish, have [not å skaffe]
å skulle
(to) will, shall; should [not å ville, å burde]
noen
somebody, someone, anybody, anyone
å ville
(to) want to; shall; will; should; would [not å skulle, å ønske]
dette
this, this one (sg. n.) [not denne, den, det]
seg
one; oneself; themselves [not man, en, et, én]
han
he (3rd sg. m. human nom.)
god
good [not bra]
mange
many, a great many, lots of [not mangfoldig, mang, utallig, atskillig]
all
all (sg. m./f.) [not samtlige]
andre
other (pl. of "annen"); second, 2nd [not annen, øvrig]
eller
or
annen
other, different; second, 2nd (sg. m.) [not andre, øvrig]
også
too, also [not òg, altfor]
å se
to see
å si
to say, tell, mention
å komme
to come
å ta
to choose, take [not å velge, å kåre]
å gå
to go
ut
out (direction) [not utendørs, ute, uti, utenfor, utenfra, utenpå, utpå]
man
one, people, they, you [not et, én, en, seg]
stor
great, big, large [not diger, enorm, kjempestor, svær, tung]
et år
a year [not et årstall, en dato, et årstrinn]
å måtte
to have to, must
sin
her, his, its, theirs (3rd sg./pl.. owns sg. m.) [not hennes, hans]
å gjøre
to do, make [not å utforme, å utgjøre, å forme, å skape, å danne, å utarbeide, å lage, å re, å foreta]
å lese
to read
etter
after, following, behind [not bak, bakpå, etterpå]
da
then; at, by that time; anyway, surely [not så, altså, følgelig, slik, således, sånn, sådan, daværende]
hel
whole, complete [not full, fullstendig, mett, komplett]
now
når
when; when, whenever, every time
ny
new, fresh [not fersk, frisk]
en dag
a day; (day)light [not et døgn]
denne
this, this one (sg. m./f.) [not dette, den, det, én]
liten
little [not litt]
her
here [not hit]
opp
up; upstairs; open [not oppe, oppover]
over
over, above, more than, past [not ovenfor]
hun
she (3rd sg. f. human nom.)
bare
just, merely; if only; but; if, as long as [not kun, eneste, utelukkende, nettopp, rettferdig]
å gi
to give [not å oppgi, å angi, å avgi]
å finne
to find [not å befinne, å oppdage]
inn
in [not innad, inne, i, oppi, innendørs, innenfor, innen, inni, innvendig, innom, uti]
to
two, 2, II [not en toer]
slik
in this way, so; like that; such [not så, altså, følgelig, således, sånn, sådan, da, daværende]
å skrive
to write
litt
little, a bit (of); slightly [not liten]
mot
towards, in the direction of [not imot]
enn
than; and (~ "what about...")
hva
what
å bruke
to use; consume, spend; do habitually [not å benytte, å utnytte, å anvende]
der
there, at that place [not dit, dertil]
min
my, mine (1st. sg owns sg. m.)
ei sak
a concern, business; matter; subject; cause; fact [not en business, ei næring, en bransje, en handel, en industri, en bedrift, ei greie, et objekt, et formål, en gjenstand, et objekt, en ting]
en gang
a gait, going, movement, course [not ei retning, en bevegelse, en kurs, en hall, et lokale]
å legge
to lay, place [not å plassere, å sette, å stille, å putte]
et innlegg
an insertion, inlay; contribution, post, posting [not et vedlegg]
ei tid
a time, age, period [not en time, ei stund, et mellomrom, ei mellomtid, en periode, et tidsrom, et tidspunkt]
før
before, prior (to) [not fremfor, forut, foran]
hvor
where; how
lang
lengthy, long, tall [not lenge]
selv
(her-, him-, it-, my-, one-, your-)self; (our-, them-, your-)selves [not selve, selveste]
jo!
yes! (in disagreement with the last speaker's negative statement) [not ja, jepp, ok, jaha]
siden
since; afterwards; presently; then [not fra]
en del
a part, section, share [not en porsjon, en aksje, en andel, en part, en seksjon]
å tro
to think, believe, have trust [not å mene, å tenke, å synes, å spekulere]
din
your, yours (2nd sg. owns sg. m.) [not deres]
nok
enough, surely, probably [not tilstrekkelig]
å stå
to stand, be standing up
under
below, beneath, under; during [not nedenfor]
å vise
to show, indicate [not å bevise, å påvise, å dokumentere, å demonstrere, å påpeke, å indikere, å markere, å fremheve]
hvis
if, in case [not dersom]
et svar
an answer [not en fasit, ei løsning, et resultat, en beskjed]
disse
these (pl.)
å vite
to know [not å kjenne]
vår
our, ours (1st pl. owns sg. m./f.)