Level 29 Level 31
Level 30

2701 ☆ 2800


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
et støv
(a) dust
en mestepart
a bulk, (the) better part (of)
å utdanne
to educate, train [not å undervise, å trene]
å frakoble
to disconnect, disengage, uncouple [not å brekke, å knuse, å bryte]
en redaksjon
an editorial office, editorial staff; wording, drafting [not et kontor, et lokale, et sentralbyrå, et postkontor, et hovedkontor]
beskjeden
modest
et sinn
a mind; temper, disposition [not en disposisjon, en natur]
et meieri
a dairy
tykk
fat, plump, thick [not fet, feit, fyldig]
å nominere
to nominate [not å utnevne, å ansette, å tilsette, å bestemme, å oppnevne]
en graviditet
a pregnancy [not et svangerskap]
ei betaling
a payment, pay, salary [not ei lønning, ei lønn, ei uttelling, ei dekning, en ytelse]
en ulv
a wolf [not en varg]
en kriminalitet
(a) criminality, crime [not en forbrytelse]
en utvidelse
an expansion, extension, enlargement [not ei utbygging]
en utenriksminister
a foreign minister, Minister of Foreign Affairs
en kuldegrad
a minus degree, degree below the freezing point
en referanse
a reference [not ei henvisning, ei anbefaling]
å omhandle
to deal with, treat [not å håndtere, å forvalte, å behandle, å administrere, å handle]
en myte
a myth
blind
blind; hidden, unseen
en lunsj
a lunch, luncheon, (noon) dinner [not en middag]
trett
weary, tired [not sliten]
en kontrast
a contrast [not ei motsetning, en forskjell]
et institutt
an institute, institution [not en institusjon]
en karamell
a caramel
ei kjøring
a run, running, driving, drive [not et kjør]
bærbar
portable
jødisk
Jewish
et skap
a cabinet, cupboard, wardrobe [not en garderobe]
en juleferie
a Christmas holiday
tolv
twelve, 12, XII
en etterkant
(an) afterwards; i e~: after, afterwards [not etterpå, deretter]
klok
wise, intelligent [not intelligent]
å realisere
to realize [not å anerkjenne, å innse, å kjenne, å erkjenne, å konstatere]
unntatt
except [not utenom]
forbanna
accursed, cursed, confounded
å forkorte
to cut short, shorten, abridge, abbreviate
ei rute
a route; square, pane (individual sheet of glass in a window)
en heis
an elevator, lift, hoist
en kronikk
a feature article; news analysis
kunstnerisk
artistic
et rør
a pipe, tube, conduit [not ei pipe, en tube]
en advarsel
a warning; notice [not et oppslag, et varsel, ei varsling]
et halvår
a period of 6 months ~ half a year
en potet
a potato
en analytiker
an analyst
ei gårdsdrift
(a) farming, farm work, running a farm [not en gård, en bondegård, et landbruk, et gardsbruk, et jordbruk]
ei sky
a sky [not en himmel]
et gardsbruk
a farm, farming [not en gård, en bondegård, et landbruk, ei gårdsdrift, et jordbruk]
flau
flat, insipid, tasteless; embarrassed, embarrassing [not flat]
kjemisk
chemical
en frosk
a frog
en reform
a reform
å utøve
to exercise, practice [not å øve, å praktisere, å dyrke, å utføre,å yte, å prestere]
en kniv
a knife
en førskole
a preschool, nursery school [not en ungdomsskole, en barneskole, en grunnskole]
femte
fifth, 5th
en pressekonferanse
a press conference
ei uro
a restlessness, unrest, unease, disquiet [not en alarm, et opprør, et styr, en forstyrrelse]
logisk
logical [not konsekvent]
flytende
fluid, liquid, molten; floating
å røyke
to smoke, fumigate [not å ryke]
å bekjempe
to combat, fight against [not å kjempe, å slåss]
å dyrke
to engage in, study; cultivate, grow [not å øve, å praktisere, å utøve, å vokse, å blomstre, å gro]
å flykte
to flee, fly, run away [not å rømme, å fly, å forlate]
bortskjemt
spoiled
konstruktiv
structural; constructive
en bom
a bar, barrier, hindrance, boom [not et utested, ei stang]
helhetlig
overall, general [not allmenn, alminnelig, generell, gjennomgående, felles, universell, overordnet, overalt]
en intervjuer
an interviewer
en bekk
a brook, creek, stream
enstemmig
unanimous
ei barnevogn
a pram, baby carriage
en storm
a storm [not et vær]
sårbar
vulnerable [not utsatt]
en pensjon
a pension
å baksnakke
to slander, speak ill of
å forelske
to fall in love with [not å elske]
å avhenge
to depend (on) [not å stole]
en moral
a moral
en disk
a counter (in a shop); disc, disk [not en tabell, et bord]
en intensjon
an intent, intention [not en hensikt, et hensyn, ei betraktning]
kronisk
chronic
ei stang
a bar, pole, rod [not en stav, en stolpe, en bom]
palestinsk
Palestinian [not en palestiner]
et mørke
a darkness
ei atferd
a behavior [not en oppførsel, en opptreden, ei adferd]
ei svakhet
a weakness
å tygge
to chew
ei mappe
a folder; portfolio
allmenn
general, common, public [not alminnelig, generell, gjennomgående, helhetlig, felles, universell]
en latter
a laugh, laughter
ei tran
a cod-liver oil, fish oil
tvilsom
doubtful, questionable, dubious [not usikker]
en lapp
a patch; scrap [not et grann, en partikkel, en smule]
å utrede
to explain, clear up [not å avklare, å tyde, å forklare, å tolke, å klare]
en mur
a wall [not en vegg]
en toer
a number two, deuce (a two) [not to]
en observasjon
an observation [not ei overvåking, ei oppmerksomhet, en oppsikt, et tilsyn]