Level 30 Level 32
Level 31

2801 ☆ 2900


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
en (ei/et) tjern
a pond, tarn, small lake
påfølgende
following, subsequent [not neste, dernest, følgende, førstkommende]
et symbol
a symbol [not et tegn, et kjennetegn]
ei lansering
a launch, starting, launching
ei e-postadresse
an email address
å isolere
to isolate
en storskole
a middle school (~ 4th to 6th grade)
å makte
to be able (to), manage [not å kunne, å orke, å klare]
et dekk
a deck; tire
desperat
desperate [not fortvilet]
en prosjektleder
a project manager, project director
å riste
to shake; carve; toast [not å ryste]
ei utskrift
a printout, copy, transcript [not en kopi]
uendelig
endless, infinite [not evig, ubegrenset]
lønnsom
paying, profitable
et Europa
(a) Europe
ei overskrift
a heading; headline
en skitur
a skiing tour, skiing trip
arabisk
Arabian, Arabic
et kryss
a cross [not et kors]
å oppsøke
to seek out, go and see, look up [not å utforske, å lete, å søke]
desto
even, all the more; the (in comparatives) [not dess, jevn, slett]
en neve
a fist [not ei hånd]
en domstol
a court of law, tribunal [not et hoff, en høyesterett, en lagmannsrett, en tingrett]
velkjent
familiar, well-known [not kjent]
å vandre
to migrate, creep, wander
å kopiere
to copy
et oppslag
a notice, publicity [not en advarsel]
en mistanke
a suspicion
å illustrere
to illustrate [not å belyse, å opplyse]
fatt
lit: a grip (on) --> get hold (of), get (on with)
et stikkord
a headword, entry
ei personlighet
a personality, individuality
ei venstreside
a left side, left wing
et lår
a thigh; leg (of a slaughtered animal)
passelig
fitting, suitable [not hensiktsmessig, passende]
en pose
a bag, pouch [not en sekk]
ei tolkning
an interpretation
et hjemland
a homeland [not en hjemmebane, et hjem, et hjemsted]
herunder
including, below here [not inklusive, inkluderende, deriblant]
å begå
to commit
en tingrett
a district court [not en lagmannsrett, en høyesterett, en domstol]
ei peiling
a bearing, sounding
ei høring
an hearing, inquiry [not ei etterforskning, et øre, et spørsmål, ei forskning, en undersøkelse, en forespørsel]
en bydel
an area, district, part, section (of a city) [not et distrikt, et kvarter, et areal, et område, et omfang, et felt, ei rekkevidde, ei utstrekning, et nabolag, et strøk, et kvartal]
å overlate
to leave sth/so to so, hand over, entrust to [not å forlate]
et skjul
a hiding place, shelter, shed [not et gjemsel]
et hjelpemiddel
an aid, help [not en bistand, ei hjelp, et samarbeid, en medvirkning, ei nødhjelp]
en (et) premiss
a condition, terms [not en tilstand, en betingelse, et vilkår, et kår, en stand]
mannlig
male, manly
ei måke
a gull, seagull; (snow) shovel
et maleri
a painting, picture; art of painting [not et bilde, ei maling]
en revisjon
an audit, revision
ei lysløype
a lighted ski track, lighted trail [not ei løype, ei skiløype]
passende
fitting, adequate [not passelig]
magisk
magic, magical
ei vakt
a watch, guard [not en vaktmester, et vern]
useriøs
not serious, disrespectable, unreliable
å balansere
to balance, keep one's balance
et lager
a storeroom, warehouse [not et bur, et magasin, en bod, ei lagring]
en bensin
(a) gasoline, gas (fuel)
iallfall
anyway, at any rate, at least [not forresten, uansett, vel]
et kvinnfolk
a woman (derogative), womenfolk [not ei kvinne, ei dame, ei kone, ei frue]
å beslutte
to decide, resolve [not å fastsette, å avgjøre, å bestemme, å vedta]
ei overtid
an overtime
ei kullsyre
(a) carbon dioxide (CO2)
aggressiv
aggressive [not offensiv]
å presisere
to define precisely, specify, amplify; stress
ei krabbe
a crab
trivelig
nice, snug, friendly, pleasant [not bra, søt, snill, hyggelig]
å fastslå
to assert, maintain; demonstrate [not å hevde, å forsikre, å forsvare, å påstå, å fastsette]
jevnlig
frequently, often [not ofte, hyppig]
å avklare
to clarify [not å tyde, å utrede, å forklare, å tolke, å klare]
en (et) redskap
a tool, instrument [not et virkemiddel, et instrument, et verktøy]
klin
clinical, completely [not klinisk]
langsom
slow; protracted; boring [not kjedelig, sakte, langvarig, treg]
et kjøpesenter
a shopping centre, shopping center
et vern
a shield, protection, defense [not en beskyttelse, ei sikring, en vaktmester, ei vakt]
ei bedring
an improvement, betterment [not en forbedring, en oppgang]
en etikk
(an) ethics
ei jukse
a hand line (fishing gear)
et vesen
a being, creature
ei mobbing
a bullying, victimization
ei jakke
a coat; jacket; cardigan
en tilværelse
an existence, life [not en tilstedeværelse, en eksistens, et nærvær, et liv]
en søvn
(a) sleep
hen
hence, away, off, over [not bort, borte, vekk]
å krysse
to cross
et arbeidsmarked
a labor market
liknende
comparable, like, similar [not lignende, lik, som, like, lissom, liksom, likeså, likeledes]
langvarig
long-lasting, prolonged [not langsiktig, langsom]
å dominere
to command, dominate [not å disponere]
en høstferie
a fall break, autumn holiday
en pub
a pub [not en pubb]
mør
tender, stiff, aching
en hockey
(a) hockey
en innovasjon
an innovation
en opera
an opera
omvendt
inverted, reversed; the other way around
å øve
to practice, exercise, exert [not å praktisere, å utøve, å dyrke]