Level 31 Level 33
Level 32

2901 ☆ 3000


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ei prioritering
a prioritizing, priority [not en prioritet]
en halvdel
a half [not en halvpart, halv]
nysgjerrig
curious, inquisitive, nosy
en strek
a line, stroke [not ei rad, ei linje, en kø, ei rekke]
et sprang
a jump, leap, bound, spring [not et hopp]
en arkitektur
an architecture
å forbli
to remain [not å gjenstå, å vedvare, å bli]
et minus
a deficiency, minus, deficit, drawback [not et underskudd, en mangel]
et stikk
a sting, prick
et utspill
an initiative, proposal; kick-off [not et forslag]
en katastrofe
a catastrophe
en profet
a prophet [not en seer]
å tilnærme
to approach, come closer [not å nærme]
en fatter
a father, old man [not en far, en pappa]
kunstig
artificial
ei rekruttering
a recruitment
å forplikte
to oblige
en ener
a number one (a one)
en barndom
a childhood, infancy [not ei ungdomstid, en ungdom, en oppvekst]
jammen
certainly, indeed [not naturligvis, riktignok]
å tenne
to light, turn on [not å fyre, å lyse]
meningsløs
meaningless
indisk
Indian (of or pertaining to India)
genial
ingenious
å utløse
to release; start off, trigger; provoke [not å løse, å frigjøre, å løslate, å provosere]
bar
bare, naked; sheer [not naken, snau]
en danske
a Dane (a person from Denmark)
ei arbeidstid
a time for working; working hours [not en arbeidsdag, en hverdag]
en spesialist
a specialist
et mellomrom
a space, gap, interval [not ei mellomtid, en periode, ei tid, et tidsrom]
å anke
to complain; worry [not å klage]
å juble
to cheer, exalt, elate, rejoice [not å heie]
skjønn
beautiful [not vakker, deilig]
geografisk
geographical
hyppig
often, frequent [not ofte, jevnlig]
å benke
to take a seat; bench; straighten out
å betegne
to mark, designate, characterize, mean, signify [not å kjennetegne, å merke]
en finansminister
a minister of finance
å begrave
to bury
regelmessig
regular
ei banning
a cursing, swearing
å rykke
to jerk, pull, tug [not å dra, å trekke, å flytte, å ryke]
ei takt
a rhythm, tempo, beat, time; tact, discretion [not ei forsiktighet, et forbehold]
fredelig
peaceful, pacific [not rolig]
nervøs
nervous
romantisk
romantic
en vinkel
an angle [not et kvadrat]
lovende
promising
et kors
a cross [not et kryss]
å vanke
to frequent, wander, waver
en smule
a particle, bit, scrap [not en lapp, et grann, en partikkel, ei lit]
en gitar
a guitar
å avvikle
to liquidate, wind up, abolish
et frispark
a free kick, penalty kick [not et spark, et straffespark]
en port
a slot; gate, gateway [not ei dør, ei grind]
å titte
to peek, peep [not å kikke]
underlig
strange, odd, queer [not morsom, pussig, rar, artig, snål, merkelig, sær]
en midtbane
a midfield (in sports)
finsk
Finnish (pertaining to Finland)
ei håndtering
a handling, trade [not ei frakt, en transport, ei overføring, ei føring]
en tortur
a torture
toroms
of or pertaining to two rooms, two-room
en arrangør
an arranger, organizer
å tisse
to pee
et sjokk
a shock
ei leppe
a lip
å flyte
to flow, run; float [not å strømme, å renne, å fly, å flykte]
prinsipiell
basic, fundamental, principal [not fundamental, grunnleggende]
en avgang
a departure, decline, decrease; retirement; sale [not en nedgang, en reduksjon, en rabatt, et avslag, et fall, en nedtur]
ei bekostning
a cost, expense [not en kostnad, ei utgift]
et studiepoeng
a study point, credits, credit hours, units
en livsstil
a lifestyle, way of life
å spinne
to spin; purr
å rote
to rummage, make a mess of things
en infeksjon
an infection
ei unnskyldning
an apology, excuse, justification
en snømann
a snowman
en kompis
a pal, friend, sidekick [not en venn]
ei etterforskning
an inquiry, investigation [not et øre, ei høring, et spørsmål, ei forskning, en undersøkelse, en forespørsel]
dynamisk
dynamic
å anslå
to estimate, value [not å verdsette, å skjønne, å bedømme]
et utslag
a swing, deflection, turn [not en sving]
ei flue
a fly [not ei flukt]
ei tenkning
a thought, thinking [not en tanke]
hensiktsmessig
appropriate, suitable [not passelig, vedkommende]
et skiføre
(a) skiing condition
et volum
a volume [not et bind]
ei skål
a cup, bowl [not en kopp, en bolle]
å skinne
to shine, glow, blaze [not å lyse, å stråle]
en streik
a strike [en (et) stress, en strid]
en nybegynner
a beginner, novice
å bosette
to settle
å pusse
to clean, polish [not å rense]
en tropp
a troop, group, platoon [not ei gruppe, ei alders-/ arbeids-/ målgruppe, et lag, et band, en lyd]
å sprekke
to crack, burst [not å knekke, å smelle]
en idiot
an idiot, idiocy
ei belastning
a charge, debit; load, loading, strain
å omkomme
to perish, die, be lost [not å dø]
pytt!
never mind! gosh, no! no shit! [not herregud, fader, jaggu, jøss]
en bursdag
a birthday