Level 32 Level 34
Level 33

3001 ☆ 3100


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
en sand
a sand, grit
en overkant
a top, upper edge, top edge [not en høyde, en topp, en fjelltopp, et høydepunkt]
en plen
a lawn
en beboer
a dweller, occupant, inhabitant [not en innbygger]
et manus
a manuscript, script
ei pil
an arrow, dart; willow
en orgasme
an orgasm
ei oppsummering
a summary [not et utdrag, en oversikt, et sammendrag]
jævlig
devilish, hellish
ei orientering
an orientation, briefing [not ei opplysning, en informasjon]
indirekte
indirect
en tippeliga
a premier league
ei oppkjøring
a run-up (e.g. preparation period before events)
å fengsle
to imprison, confine, enthrall
å anklage
to accuse, blame [not å beskylde, å sikte]
en kopp
a cup [not ei skål, en bolle]
å overse
to overlook, miss
en handlingsplan
an action plan, plan of action
pårørende
next of kin, relative
et tastatur
a keyboard
ei menneskehet
(a) mankind, humanity
ei mure
a (fishing) jig (type of lure)
et helsevesen
a public health service, health sector [not en helsetjeneste]
å fremheve
to call attention to, stress [not å bevise, å påvise, å dokumentere, å demonstrere, å vise, å påpeke, å indikere, å markere]
en komedie
a comedy
å innlede
to begin, open; introduce [not å åpne, å begynne, å starte, å innføre, å introdusere]
en kamerat
a comrade
avholdt
beloved, popular [not kjær, populær, folkelig]
ei bønn
a prayer; appeal, entreaty
en tysker
a German [not tysk]
ei hvile
a rest [not en rest]
å fornye
to renew
fornybar
renewable
estetisk
esthetic
innover
into; inwards, towards the interior
deriblant
among these (those, them); including [not inklusive, inkluderende, herunder]
imellom
between; among [not blant, iblant, mellom]
ei plattform
a platform
et nyhetsbrev
a newsletter
forsvarlig
defensible, justifiable
et speil
a mirror [not et glass]
et hi
a den, winter lair
ei kjellerstue
a rumpus room, recreation room (in the basement)
halvannen
one and a half, 11⁄2 (sg. m.)
en kjele
a kettle, pot; (steam) boiler [not ei gryte]
ei målgruppe
a target group [not ei gruppe, ei alders-/ arbeidsgruppe, en tropp, et lag, et band, en lyd]
ei innside
an inside
ei arbeidsledighet
an unemployment
å grave
to dig [not å digge]
løpende
continuous, running [not fortløpende, kontinuerlig, bestandig]
å prestere
to perform [not å oppføre, å opptre, å utføre, å yte, å utøve]
en jævel
a devil [not en faen]
optisk
optical, optic
en liga
a league [not et landsforbund]
et register
a register
en sjokolade
a chocolate
ei påvirkning
an influence [not en innflytelse, ei virkning, en effekt, ei innvirkning]
ei skam
a shame
å sjokkere
to shock
en nedtur
a downturn, decline, disappointment [not en skuffelse, en nedgang, en avgang, en reduksjon, en rabatt, et avslag, et fall]
dominerende
commanding, dominant
slank
slim, slender [not tynn, mager]
å forlange
to ask for, demand, insist upon [not å kreve]
hes
hoarse, husky
et fett
(a) fat, grease
en gårsdag
a yesterday
ei tåre
a tear
en grøt
a porridge, mush
et gode
a benefit, blessing, good (thing) [not ei nytte, ei vare]
å gjete
to herd, shepherd; guard, watch [not å besøke]
utfordrende
challenging, defiant
en vinge
a wing
et kast
a cast, throw; toss; gust (of wind)
et protein
(a) protein
et telt
a tent, marquee
et vell
a spring, a water source; abundance, flood(ing) [not ei årsak, ei anledning, en opprinnelse, ei rot, en kilde, et opphav]
et svangerskap
a pregnancy [not en graviditet]
å henvende
to address, direct, approach [not å regissere, å pålegge, å kontakte]
en mote
a fashion, mode [not en modus, en måte, en (ei/et) vis, en stil, en sjanger]
en svenske
a Swede (person from Sweden)
å forvirre
to bewilder, confuse
universell
universal [not allmenn, alminnelig, generell, gjennomgående, helhetlig, felles]
å etterlyse
to look for, search for, investigate
et arsenal
an arsenal
å oppholde
to keep, delay, hold up [not å forsinke, å beholde, å bevare, å gjemme, å oppbevare]
en høyesterett
a high court, Supreme Court [not en lagmannsrett, en tingrett, en domstol]
en tilskuer
a spectator, onlooker [not et publikum]
urettferdig
unfair [not urimelig]
ei formidling
a dissemination (of information), communication; mediation, procurement [not en debatt, en diskusjon, ei forhandling]
en danseskole
a dancing school
psykologisk
psychological
en psykolog
a psychologist
ideell
ideal, perfect; idealistic [not perfekt, optimal]
en serierunde
a round, leg in a (sport) tournament [not et sett, et stell, ei enhet, en serie, en omgang, en runde, ei rekke]
ei regulering
a regulation, control, governing [not et regelverk, en regel, ei vedtekt, ei forskrift]
ei forurensning
a contamination, pollution, impurity
en narkotika
a drug, narcotics, drugs, anaesthetics [not en dop, et rusmiddel, en alkohol]
et bedehus
a chapel, (religious) meeting house [not et kapell]
et pensum
a syllabus, curriculum
ei barnevakt
a nanny, baby-sitter