Level 33 Level 35
Level 34

3101 ☆ 3200


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
en konsentrasjon
a concentration
en harddisk
a hard drive, fixed disk, hard disk
forståelig
comprehensible
å fryse
to be cold, feel cold; freeze
et årstall
a date (of the year), year [not en dato, et år, et årstrinn]
en korrupsjon
(a) corruption
et personangrep
a personal attack
en hai
a shark
et show
a show [not et torg, et marked, ei utstilling, ei messe]
et Afrika
(an) Africa
å omsette
to dispose of, sell; realize [not å selge]
en nettleser
a browser
å lyve
to lie, tell a falsehood [not å ligge]
et friluftsliv
an outdoor life
rasjonell
rational [not fornuftig, rimelig, moderat]
en kvadratmeter
a square meter (1.193 sq. yds.)
ei generalforsamling
a general assembly; board meeting [not et styremøte, et landsmøte]
utallig
innumerable, numberless [not mange, atskillig, mang]
ei velferd
(a) welfare, well-being [not en velstand, en trivsel]
å brygge
to brew
en vaktmester
a caretaker [not ei vakt, et vern]
ei beregning
a calculation, estimate, ingenuity [not et anslag, et regnestykke]
et steg
a step, stride [not et skritt, et trinn]
en (et) utedo
a privy, outhouse (~ outdoor toilet) [not en (et) do, et toalett]
en leir
a camp
en underetasje
a basement [not en kjeller]
å lande
to land [not å havne, å ankomme]
å anvende
to use, utilize, make use of [not å benytte, å utnytte, å bruke]
kostbar
costly, expensive
akademisk
academic [not en akademiker]
å gjengi
to repeat, reproduce
et hakk
a notch, indent, groove [not et spor, ei not]
en argumentasjon
an argument [not et argument]
å krangle
to quarrel, bicker, squabble [not å slåss, å kjempe]
et treff
a goal, hit (esp. in sports); meeting, get-together, gathering, coincidence [not en trøkk, et slag, ei tilfeldighet, ei mulighet, en sjanse, ei målsetting, et mål]
en utøver
a performer (esp. in arts) [not en artist]
en oppdretter
a breeder
å tømme
to drain, empty, clear
en appell
an appeal
en kabel
a cable (rope, wire, electric) [not ei ledning]
ei bombe
a bomb, bombshell
en passasjer
a passenger
ei bølge
a wave
en sult
(a) hunger, starvation, famine
en sommerferie
a summer holiday
en dokumentar
a documentary (film) [not et dokument]
en oppførsel
a behavior, manners [not ei atferd, en opptreden, ei adferd]
et Stortingsvalg
a parliamentary election, general election
et referat
an account, report, minutes [not ei beretning, en redegjørelse, en reportasje, ei regning, en konto, en rapport, ei melding, et regnskap]
pågående
ongoing, energetic, pushing [not igang]
å smøre
to oil, lubricate, grease
en kommisjon
a commission [not et mandat, ei oppgave]
en småting
a trifles, little thing(s) [not et småtteri]
ei oppslutning
a support (esp. for an idea) [not et samtykke, ei godkjenning, et medhold, en anerkjennelse, en aksept, en erkjennelse, en sanksjon, en velsignelse, et gjennomslag, ei støtte]
et småbruk
a small holding, small farm
en slalåmbakke
a slalom hill, ski slope
oppå
on, upon, on top (of) [not ved, på, per, an, oppi]
en sti
a path [not en bane, en jernbane]
ei skråning
a slope [not ei sklie]
uønsket
unwanted, unwished for; undesirable
ei overvåking
a surveillance, inspection, observation, monitoring [not en observasjon, ei oppmerksomhet, en oppsikt, et tilsyn]
slitsom
hard, strenuous, toilsome [not vanskelig, hard, knallhard, stiv, vond, stram]
ei kake
a cake, cookie
sinna
angry, bad [not sint, rasende, gæren]
brukbar
fit for use, passable, fairly good, useable
ei matvare
(a) food, foodstuff, provisions [not en mat, et kosthold, et måltid]
ideologisk
ideological
ei sag
a saw
strategisk
strategic
et boligmarked
a property market, housing market
å lyse
to shine, lighten, dawn [not å skinne, å tenne, å stråle]
ei rundkjøring
a roundabout, traffic circle
å annonsere
to advertise; announce
en inflasjon
an inflation
separat
separate [not forskjellig, annerledes, særskilt, ulik]
å skyve
to push, shove [not å dytte, å støte]
et hinder
a fence, obstacle [not et gjerde, ei hindring]
skyldig
guilty
en onkel
an uncle
verdig
worthy
en halvtime
a half-hour (30 minutes)
ei offentlighet
a public sphere, (the) public
en astma
(an) asthma
en fredspris
a peace prize, (Nobel) peace prize
akutt
acute
å frustrere
to frustrate
en betegnelse
a designation; indication, name [not en indikasjon, et navn]
østre
eastern
ei forelesning
a (university) lecture [not et foredrag, ei lesning]
å forestille
to depict, represent, introduce so, imagine [not å presentere, å importere, å introdusere, å innføre, å fremstille]
en ektemann
a husband [not et menneske, en kar, en mann]
et verksted
a workshop, repair shop [not et verk, en fabrikk, en arbeidsplass]
å anerkjenne
to recognize, acknowledge [not å innse, å realisere, å kjenne, å erkjenne]
smal
narrow, slender [not snever, trang]
uventet
unexpected
å bevilge
to appropriate, grant
en fylkesrådmann
a county governor [not en rådmann, en fylkesmann]
å motsette
to oppose, object, resist
et teppe
a carpet, rug, curtain
en aksjonær
a shareholder, stockholder