Level 34 Level 36
Level 35

3201 ☆ 3300


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
moden
ripe, mature
begrenset
limited, confined, restricted
en jeger
a hunter
en ild
a fire, ardor (fever, passion) [not en brann, en fyr]
en grunnlov
a constitution
et smør
(a piece of) butter
underholdende
entertaining
et innsyn
an insight, view (into) [not en sikt, en visjon, et syn, en innsikt, et innblikk, en utsikt]
en tankegang
a way of thinking, mentality, mind [not en forstand, en ånd, en ettertanke, en tanke, en refleksjon]
et utfall
an outcome, result, issue [not en konklusjon, et resultat, en slutt, ei avslutning]
å beskylde
to accuse (sby of sth) [not å anklage, å sikte]
et innblikk
an insight [not en innsikt, et innsyn]
å frakte
to haul, transport [not å overføre]
en sjanger
a genre, manner, style [not en mote, en modus, en måte, en (ei/et) vis, en stil]
en lærerskole
a teachers' (training) college
ei tilnærming
an approximation, approach
en duell
a duel
en dagsorden
an agenda (of a meeting) [not en agenda]
et kor
a choir, chorus
gledelig
glad, happy [not glad, hyggelig]
å klemme
to press, squeeze; hug; pinch [not å presse, å tvinge]
å referere
to report, give an account of [not å melde, å rapportere, å anmelde, å sitere]
et sinne
a temper, anger
en installasjon
an installation [not et anlegg]
en fotballspiller
a football player, footballer
ei stillhet
a stillness, quiet [not ei ro]
islamsk
Islamic [not muslimsk]
ethvert
every (-one, -body) [not enhver, hver]
et opphav
an origin, source [not ei årsak, ei anledning, en opprinnelse, ei rot, en kilde, et vell]
følgelig
accordingly, consequently [not så, altså, slik, således, sånn, sådan, da, daværende, derfor]
et karneval
a carnival
å dempe
to lessen, lower, muffle, soften
å demonstrere
to demonstrate [not å bevise, å påvise, å dokumentere, å vise, å påpeke, å indikere, å markere, å fremheve]
identisk
identical
en kritiker
a critic [not en anmelder]
et kommunestyre
a city council, county board [not en (et) byråd, en rådmann]
gigantisk
gigantic
skitten
dirty, polluted, muddy, obscene
en hyttetur
a (weekend) trip to a cabin (in the wilderness)
ei lagring
a storage, warehousing, maturing, seasoning [not et lager, et magasin, et bur]
akseptabel
acceptable
å vie
to consecrate, dedicate, marry [not å gifte, å veie]
intellektuell
intellectual
en hoppbakke
a (ski) jumping hill
et bind
a volume; sling; sanitary napkin [not et volum]
en ris
(a) rice
et styremedlem
a director; board member [not en instruktør, en trener, en regissør, en direktør, en regi]
ei spredning
a spread, scattering, diffusion, spreading [not en utbredelse, et pålegg]
intelligent
intelligent [not klok]
ei innledning
an introduction, beginning, opening; preface [not en begynnelse, ei luke, ei åpning, ei innføring, en introduksjon]
ei gjengjeld
a return; reprisal, retribution, retaliation [not en gjengjeldelse, en retur, en represalie]
en service
a service [not ei servering, en tjeneste, en favør, en gudstjeneste]
en hauk
a hawk
herfra
from here; from this [not herifra, derav, derfra, derifra]
en seer
a viewer; seer, prophet [not en profet]
en manager
a manager, impresario, agent [not en agent, en forvalter]
et hoff
a court, royal household [not en kur, en domstol, et tun]
en dybde
a depth, profundity
en ånd
a spirit; genius, intellect, mind [not en forstand, en tankegang]
naiv
simple(-minded), naive, ingenuous, artless
ei grind
a gate, wicket [not en port, ei dør]
ei rehabilitering
a rehabilitation
å grille
to grill, barbecue
å utelukke
to exclude; prevent [not å forhindre, å forebygge, å hindre]
et toalett
a toilet, bathroom [not en (et) do, en (et) utedo]
et arbeidsmiljø
a working environment, work environment [not en arbeidsplass]
en fritidsklubb
a recreation club, youth club [not en klubb, et idrettslag]
en plast
a plastic
en fridag
a holiday, day (night) off [not en ferie, ei helg, en ferie]
et bråk
a noise, difficulty, fuss, trouble [not en støy, et inngrep, et trøbbel, en vanske]
en klassiker
a classic; classicist
et fotballag
a soccer team
en kafé
a cafe, restaurant [not en restaurant]
nøytral
neutral
en instruktør
a coach, director (of a theater) [not en trener, en regissør, en direktør, en regi, et styremedlem]
et fotografi
a photo, image (en f~: photography) [not et foto, en fotograf]
usynlig
invisible
ei hodepine
a headache
å avgi
to give, make (statement); emit, give off (e.g. odor) [not å oppgi, å angi, å gi]
en os
a strong odor, smoke, reek [not en røyk]
femtende
fifteenth, 15th
en oversettelse
a translation, version, rendering [not en versjon, ei utgave]
en lisens
a license [not en konsesjon]
en anmelder
a critic, reviewer; informer [not en kritiker]
å farte
to travel, roam, itinerate [not å reise, å ferdes]
å tilsette
to add, appoint [not å plusse, å påføre, å utnevne, å ansette, å nominere, å bestemme, å oppnevne, å tillegge]
et bad
a bath, swim, dip, bathroom, bathing resort
ei tomt
a lot, site, yard, plot [not et tun, massevis]
hundrevis
hundreds
å linke
to link [not å koble]
en agenda
an agenda [not en dagsorden]
en espresso
an espresso
å påføre
to apply, insert in; cause, inflict [not å plusse, å tilsette]
en fylkesmann
a county governor, county prefect [not en rådmann, en fylkesrådmann]
ei drue
a grape [not en vin]
et hopp
a jump, leap, hop [not et sprang]
ei adferd
a behavior [not ei atferd, en oppførsel, en opptreden]
et skuespill
a play, spectacle [not en lek]
en debut
a debut
et nord
(a) north