Level 35 Level 37
Level 36

3301 ☆ 3400


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
en feber
a fever
rasistisk
racist
ei feiring
a celebration [not en hyllest]
å erkjenne
to acknowledge, admit; perceive, realize [not å anerkjenne, å innse, å realisere, å kjenne, å erfare]
en megler
an arbitrator, mediator, negotiator [not en forhandler, en moderator]
å digge
to dig (it), enjoy (slang) [not å nyte, å grave]
ei brødskive
a slice of bread
ei fyll
(a) drinking, drunkenness
en brannmann
a fireman
en dusj
a shower (bath; apparatus) [not et regn]
et klipp
a clip, clipping, snip
bortenfor
beyond, on the other side (of) [not forbi]
ei rettferdighet
(a) righteousness, justice
ei tilrettelegging
a planning, preparation, facilitation, support [not ei planlegging]
filosofisk
philosophical
en bergenser
a (male) person from Bergen
å låte
to ring, sound [not å lyde, å ringe]
et terningkast
a throw of the dice; rating
å snike
to sneak, creep
et barndomshjem
a childhood home
et lovverk
a law, law code, (piece of) legislation [not en lov]
tjue
twenty, 20, XX
å underlegge
to place under; subject, subdue, conquer
ufattelig
incomprehensible, inconceivable [not uforståelig, utenkelig]
et kjøleskap
a fridge, refrigerator
et fagområde
a subject area, specialized field
å lade
to charge (e.g. a battery); load (e.g. a weapon)
et jordbruk
(an) agriculture, farming [not en gård, en bondegård, et landbruk, et gardsbruk, ei gårdsdrift]
en illustrasjon
an illustration
en pizza
a pizza
litterær
literary
en volleyball
a volleyball
meg
me, myself (1st sg. obj.)
et skoleår
a school year
voldelig
violent [not voldsom]
et prosentpoeng
a percentage point, percent [not en prosent]
et kjør
a run, drive [not ei kjøring]
et fond
a fund, stock, store, legacy, reserve [not et opplag]
ei overvekt
an overweight, excess weight, predominance
vestover
westwards, to the west
en formue
a fortune, assets, capital, wealth [not en formue, en egenkapital, en rikdom, en velstand]
et varsel
a warning [not en advarsel, ei varsling]
en fangst
a catch, catching, taking
alliert
allied
en vane
a habit, custom [not et ritual, en (et) bruk]
kul
cool (awesome) [not kjølig]
å spørres
to be asked [not å spørre]
en gris
a pig; grease
en (et) image
an image (how one wishes to be perceived by others)
innpå
in on, until, near, close to, close up to [not nær, nærliggende]
et medlemsland
a member state, member country
en ungkar
a bachelor [not en bachelor]
borti
against; over at or in; into (something) [not bortpå, imot]
funksjonshemmet
disabled, functionally disabled
et passord
a password
et klasserom
a classroom [not ei klasse]
å forsinke
to delay [not å oppholde, å beholde, å bevare, å gjemme, å oppbevare]
en demonstrasjon
a demonstration (public protest, show of feeling)
en trener
a coach, trainer [not en instruktør, en regissør, en direktør, en regi, et styremedlem]
ei økt
a (work) shift, (work) interval [not ei omlegging]
et trehus
a wooden house, treehouse
å skjerpe
to sharpen
ei levering
a delivery
oppsiktsvekkende
sensational, dramatic [not dramatisk]
en slipp
a boat slip; (et s~: gi s~ på: to give up)
å praktisere
to practice, put into practice [not å øve, å utøve, å dyrke]
en dåp
a baptism, christening
et tømmer
(a) timber, lumber, logs
å filme
to film, make a movie; act in a movie
et teater
a theatre
et studieår
a study year, year of study
ei åpenhet
an openness, receptivity; candor, frankness
noenlunde
tolerably, fairly, passably [not nokså, temmelig]
elleve
eleven, 11, XI
ei selvtillit
a self-confidence, self-reliance
ei tatovering
a tattoo
en rekkefølge
an order, sequence, succession [not ei bestilling, en orden, en ordre]
et samtykke
a consent, approval, approbation [not ei godkjenning, et medhold, en anerkjennelse, en aksept, en erkjennelse, ei oppslutning, en sanksjon, en velsignelse, ei enighet]
uavgjort
unsettled, undecided (also: a draw/tie in sports)
å bomme
to miss, beg
en sykkelsti
a cycle lane, bicycle track [not en sykkelvei]
et blogginnlegg
a blog post [not en blogg]
ei svigerdatter
a daughter-in-law
en ap
a fun, nonsense, prank [not ei moro]
gresk
Greek
ei celle
a cell
en storby
a city, large city [not en by, en hovedstad]
en pensjonist
a pensioner
å tilsende
to send to, dispatch [not å sende, å markedsføre]
å undervise
to teach, instruct, train [not å utdanne, å trene]
en pop
(a) pop music
å springe
to run; jump [not å sprette, å renne, å løpe]
troverdig
credible
en megapiksel
a megapixel
et søsken
a sibling
et rede
a nest
en skandale
a scandal
en master
a master's degree, master [not en mester]
en snøballkrig
a snowball fight
ei nød
a need, want, necessity, emergency [not et behov]