Level 37 Level 39
Level 38

3501 ☆ 3600


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
et bredbånd
a broadband (connection, cable)
å innfri
to fulfill, redeem [not å oppfylle]
kjempekoselig
very nice, very cozy [not kjempehyggelig, kjempebra, kjempedeilig, kjempefin, kjempeflott, kjempegod, kjempegrei]
kompleks
complex
kjempegrei
very good, very nice [not kjempebra, kjempedeilig, kjempefin, kjempeflott, kjempegod, kjempehyggelig, kjempekoselig]
en flaks
(a) luck [not ei lykke]
en (et) aspekt
an aspect; constellation (of stars)
å gjette
to guess, conjecture
et personell
(a) personnel [not et personale]
skjønt
though, although
å sovne
to fall asleep
ei turnering
a tournament, turney, joust
en flokk
a body, crowd, flock [not ei forsamling, en kropp]
derved
thereby, by that means, with that [not dermed]
en semifinale
a semi-final
jålete
vain
jæklig
affected, finicky, mincing
genetisk
genetic
en dressur
a training of animals [not ei opplæring, ei trening]
en ishockey
(an) ice hockey
en stolpe
a pole, post, pillar [not ei stang]
å videreutvikle
to further develop (sth)
en disposisjon
a disposition, nature; pl.: measures, steps [not et sinn, en natur]
en monitor
a monitor [not en skjerm]
en bestefar
a grandfather
en general
a general (of an army)
en skala
a scale [not en målestokk]
et lokalsamfunn
a local community [not ei lokalbefolkning, et nærmiljø]
omstridt
at issue, in dispute, disputed
en distribusjon
a distribution [not ei fordeling]
en borger
a citizen [not en innbygger]
en make
a mate; equal, spouse [not en mage]
ei hette
a cap, cowl; hood [not ei lue]
en depresjon
a depression [not ei fordypning]
herlighet!
glory! [not hurra]
et vassdrag
a water system
å provosere
to provoke [not å utløse]
en konsesjon
a concession, license, rights [not en lisens]
en mottaker
a recipient, consignee, receiver
ei oppgradering
an upgrade, upgrading [not ei oppdatering]
en represalie
a reprisal [not ei gjengjeld, en gjengjeldelse, en retur]
en løper
a runner
et grisehus
a pigsty, sty, hog pen
å ty
to seek help or protection, resort to so for support
et gjemsel
a hideout, hiding place [not et skjul]
en shopping
(a) shopping (tour)
kontra
contra, versus
dødelig
deadly, fatal, mortal
en opprettelse
an establishment, setting up, foundation [not ei etablering, en stiftelse, et anlegg]
en pepper
(a) pepper (spice)
en okkupasjon
an occupation [not en tittel, et yrke]
å stelle
to take care of, look after so [not å overvåke, å pleie, å ivareta]
et friår
a sabbatical year, year off, year free
en ordre
an order, command [not et bud, et budskap, en orden, et direktiv, ei bestilling, en rekkefølge]
en revolusjonær
a revolutionary, revolutionist
et forbilde
an ideal, model, pattern [not et ideal, en modell, et mønster]
et fôr
a feed, forage, fodder (animal food)
en fjord
a fjord, inlet
innendørs
indoor [not i, oppi, innenfor, innen, inni, innvendig, inn, innad, inne, innom]
å veie
to weigh [not å vie]
forkjølet
having a cold
en bruker
a user, utilizer, employer, consumer
en oppvekst
a childhood, years of growth [not en barndom]
en trailer
a trailer, trailer truck
en fløte
(a) (whipped) cream [not en krem]
en akademiker
an academic (~college graduate) [not akademisk]
ei bestilling
an order; office, position; job [not et arbeid, en jobb, ei arbeidsoppgave, ei stilling, ei gjerning, en posisjon, en ordre, en orden, en rekkefølge]
å finte
to feint, scam [not å erte]
å smelte
to melt, smelt
et arbeidstilsyn
a (local) labor commission (to enforce labor laws)
en ørret
a (brown) trout (a fish related to salmon)
å revidere
to audit, examine, revise [not å undersøke, å forske]
å stramme
to tighten [not å spenne]
ei tante
an aunt
å innstille
to adjust, tune, focus; adapt [not å tilpasse, å justere]
et abonnement
a subscription
å slikke
to lick
å pågripe
to arrest, apprehend [not å gripe, å arrestere, å fatte, å fange]
hurtig
fast, quick [not fort, kjapp, rask, snar, kjekk]
å røpe
to disclose, divulge, give away [not å avsløre, å åpenbare, å avdekke, å rope]
uregistrert
not registered, unregistered [not upassende]
et helsepersonell
a person working in the health sector, health personnel, medical personnel
herregud!
good lord! for Christ's sake! [not jaggu, fader, jøss, pytt]
en dokk
a dock (in a shipyard or harbor)
et utkast
a design, draft, outline, sketch [not et design, et skjema, et oppsett, en plan, et design, ei form, et mønster, ei utforming, et forslag]
defensiv
defensive
en spekulasjon
a speculation
ei henvisning
a reference, referral [not en referanse, ei anbefaling]
et byggefelt
a development [not ei utvikling]
en jury
a jury, panel of (lay) judges
en tillitsvalgt
a representative, spokesman [not en representant, en advokat, en talsmann]
ei bukse
(a pair of) pants, trousers
ei budeie
a dairy maid, milkmaid
jepp!
yep! yeah! [not jo, ja, ok, jaha]
innimellom
in between; occasionally, now and then, once in a while
å brøyte
to clear, plow (e.g. a way from snow) [not å klarere]
plagsom
annoying, troublesome [not irriterende]
en bridge
(a) bridge (card game) [not ei bro]
et ståsted
a standpoint, point of view [not et synspunkt, et standpunkt]
en selvfølge
a matter of course [not en konsekvens]