Level 38 Level 40
Level 39

3601 ☆ 3700


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ei brakke
(a) barracks
redd
frightened, afraid
å bråke
to make noise, be noisy, make a fuss
å anmelde
to review (book, etc.), report (e.g. crime) [not å melde, å rapportere, å referere]
ei børse
a (hunting) gun [not en kanon]
hjertelig
cordial, hearty [not inderlig]
et bondeland
a countryside, rural area [not ei bygd, ei landsbygd]
en seksualitet
a sexuality
å krype
to crawl, creep
et gjennomslag
a breakthrough; breakdown; impact, effect [not et gjennombrud, ei oppslutning, ei støtte]
ei varsling
a warning [not en advarsel, et varsel]
konsekvent
consistent, logical [not gjennomført, logisk]
et beite
a pasture [not ei seter]
mekanisk
mechanical
å begeistre
to inspire [not å inspirere]
gyldig
valid [not gjeldende, ekte, juridisk, lovlig, rettslig, rettferdig, rimelig]
en konsulent
an adviser, consultant [not en rådgiver]
et balltre
a (sport) bat
betraktelig
considerable [not betydelig, vesentlig, atskillig]
en porsjon
a portion, helping (of food) [not en del, en aksje, en andel, en part, en seksjon]
en enkeltperson
an individual, person [not et menneske, en person, et individ]
en funksjonalitet
a functionality
urolig
restless, troubled [not travel, engstelig]
en allé
an avenue (street lined with trees) [not ei gate, en vei]
en sport
a sport [not en idrett]
utendørs
outdoor [not ute, ut, uti, utenfor, utenfra, utenpå, utpå]
ei samhandling
an interaction [not et samspill, en handel]
anerkjent
accepted, acknowledged [not godkjent]
ei venteliste
a waiting list
en komité
a committee
ei høyreside
a right side, right wing
å drøye
to make something last
et ideal
an ideal [not et forbilde, en modell, et mønster]
en helsetjeneste
a health service [not et helsevesen]
en nordmann
a Norwegian (person of Norwegian ancestry or inhabitant of Norway) [not norsk]
å vedde
to bet, wager [not å tippe]
underliggende
underlying
en varmekabel
a heater cable (of floor heating systems)
å døpe
to baptize, christen; name
ei due
a dove, pigeon
en kalori
a calorie
utenat
by heart (as in "to memorize ~")
et eple
an apple
usunn
unhealthy
gjensidig
mutual, reciprocal
en undulat
a budgie, budgerigar
en logikk
a logic
en tyggegummi
a chewing gum
en ingrediens
an ingredient
en skaper
a creator, maker
pakistansk
Pakistani (of or pertaining to Pakistan)
et tun
a court, yard, square [not ei tomt, et hoff]
en kreativitet
a creativity
resterende
remaining, residual [not øvrig]
ei bakside
a rear; reverse
et objekt
an object [not ei greie, ei sak, et formål, en gjenstand, en ting]
et skjær
a skerry (rocky islet); blade (edge of a plough); gleam [not en skjærgård]
en gudstjeneste
a (divine) service(s) [not en service]
kortsiktig
short-dated (e.g. a loan)
ei voldtekt
a rape
en fusjon
a fusion, merger (in business) [not ei sammenslåing]
sportslig
sporty, sporting
et storefri
a break (esp. a at school) [not en pause, et brudd, et friminutt]
ei lønning
a salary, pay, wages [not ei lønn, ei uttelling, ei betaling, ei dekning]
samfunnsmessig
social [not sosial]
en fordom
a prejudice, bias
en abort
an abortion; miscarriage
avdød
dead, deceased [not død]
en spiker
a nail, spike [not en negl]
å importere
to import [not å presentere, å introdusere, å innføre, å forestille]
en sving
a curve, turn, swing [not et utslag, en kurv]
suveren
superior, supreme [not foresatt, overordnet, overlegen]
enestående
exceptional, unique; marvellous [not fremragende, unik, utmerket, kjempeflott, fin, ypperlig]
ei perle
a pearl
et tidsrom
a period of time, time span [not et mellomrom, ei mellomtid, en periode, ei tid]
en terrorisme
(a) terrorism [not en terror]
ei føring
a handling, transport, cargo, load [not ei håndtering, ei frakt, en transport, ei overføring]
ei snor
a string
usedvanlig
unusual [not uvanlig]
ei snøhule
a snow cave
en fremgang
an advancement, progress [not en (et) opprykk, en (et) gjenge]
en smågutt
a little boy [not en guttunge, en gutt, et barn, en unge]
et tryne
a mug, snout, gob
en skuff
a drawer
å formulere
to formulate, word
ei integrering
an integration [not en integrasjon]
grafisk
graphic
en karbohydrat
(a) carbohydrate
ei sklie
a slide [not ei skråning]
ei flukt
an escape, flight [not ei flue]
sulten
hungry
en skjærgård
an archipelago of skerries and islets on the coast [not et skjær]
overvektig
overweight
en ideologi
an ideology
en solidaritet
a solidarity
en siviltjeneste
(a) compulsory civil national service
en kommunist
a Communist
et vennskap
a friendship
bokstavelig
literal, to the letter
en sentralskole
a consolidated school, central school