Level 3 Level 5
Level 4

101 ☆ 200


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
å mene
to think, be of opinion [not å tro, å tenke, å synes, å spekulere, å tro]
første
first [not førstkommende, først]
å sette
to set [not å plassere, å stille, å legge, å putte]
òg
too, also [not også, altfor]
norsk
Norwegian [not en nordmann, nordisk]
å burde
(to) should, ought to [not å skulle]
ingen
no; no one; nobody; nothing; neither (of two), none (sg. m. & pl.) [not nei, ikke, neimen]
mellom
between, among [not blant, iblant, imellom]
både
both [not begge]
igjen
again; back [not atter]
egen
own (possessed by someone) (sg. m./f.)
viktig
important
et bilde
a picture, image [not et maleri, et mønster]
et barn
a child [not en guttunge, en gutt, en unge, en smågutt]
hver
every, each (sg. m./f.) [not ethvert, enhver]
samme
same [not likeverdig]
sist
last, latest [not sistnevnt]
hvordan
how; however, no matter how
uten
without; unless
å holde
to tolerate, withstand, hold (up) [not å tåle, å avholde]
dere
you (pl.); y'all (2nd pl. nom./obj.) [not deg, du]
et land
a land, country [not et folk, en nasjon, ei mark]
kanskje
perhaps, maybe [not muligens, eventuell, mulig]
frem
ahead, forth, forward [not fremover]
å sende
to send [not å tilsende, å markedsføre]
vel
well [not forresten, iallfall, uansett, nja, tja]
et folk
a nation, people [not et land, en nasjon]
veldig
very, really [not meget]
ned
down [not nedpå, nedover, nede]
sammen
together
tidlig
early
å ligge
to lie; be inactive; rest [not å lyve]
enkel
plain, simple [not jevn, ordinær, slett, glatt, flat]
bra
good, well; decent, nice [not god, snill, søt, trivelig]
gjennom
through [not igjennom, gjennomgående]
rundt
around, round [not omkring, om, angående, vedrørende, rund]
ei and
a duck
å spille
to play [not å leke]
høy
high
ei side
a page; side [not et blad]
gammel
old, aged
å tenke
to think [not å mene, å tro, å synes, å spekulere]
en by
a city, town [not en storby, en kommune, en drabantby]
å synes
to think [not å mene, å tro, å tenke, å spekulere]
en film
a film, movie
blant
among [not iblant, imellom, mellom]
ei uke
a week
en kommentar
a commentary; comment [not en billett, en merknad, en tone, et notat]
fordi
because
en måte
a way, method, fashion [not et system, en metode, en mote, en modus, en (ei/et) vis, en stil, en sjanger]
et sted
a place [not et lokale, en plass, et rom]
å ønske
to wish, desire, want [not å ville]
å lage
to make, prepare [not å utforme, å utgjøre, å gjøre, å forme, å skape, å danne, å utarbeide, å re, å forberede, å planlegge]
derfor
therefore; all the same, still [not følgelig]
en verden
a world, earth [not en planet, ei jord, et terreng, en klode]
et forhold
a relationship, relation, proportion [not ei tilknytning, en forbindelse, ei tilslutning, en relasjon, en sammenheng]
en mann
a man; husband [not en ektemann, et menneske, en kar]
en kamp
a fight, battle, (sports) match; boulder, round mountain top [not en krangel, en kampsport]
klar
clear, bright [not blank, tydelig, selvfølgelig, oversiktlig]
ei krone
a krone (currency)
mens
while
et liv
a life [not en tilværelse]
å skje
to happen, occur [not å foregå, å forekomme, å hende]
å høre
to hear [not å høres]
å kjenne
to know, recognize; perceive [not å vite, å anerkjenne, å innse, å realisere, å erkjenne]
mulig
feasible, possible [not eventuell, muligens, kanskje]
et problem
a problem [not en problematikk, ei problemstilling]
en grunn
a basis, ground(s) [not en bunn, en basis, et grunnlag, et underlag, et fundament, en begrunnelse]
et menneske
a man, person, human [not en ektemann, en kar, en mann, en person, en enkeltperson, et individ]
å øke
to increase, expand, rise [not å utvide, å vokse, å gro, å forlenge, å stige, å heve]
tilbake
back, backward [not bakover, bak]
å velge
to choose; vote for [not å ta, å kåre]
hans
his (3rd sg. human m. owns sg./pl. m./f./n.) [not hennes, sin]
heller
rather; either [not helst, nokså, temmelig, enten, verken]
å begynne
to begin, start [not å starte, å innlede]
et tips
a tip, tip-off, hint [not et hint, en spiss]
en ting
a thing (et t~: thing [assembly]) [not ei greie, en sak, et objekt, et formål, en gjenstand, et objekt]
hos
at, at sby's, by; in; with; among; from [not med, ved]
vid
wide [not bred, utstrakt]
et spørsmål
a question [not ei etterforskning, et øre, ei høring, ei forskning, en undersøkelse, en forespørsel]
å kjøpe
to buy, purchase
rett
straight, right, correct [not korrekt, riktig, strak, stram, høyre]
aldri
never
å gjelde
to concern, be considered, be worth, apply [not å angå]
like
as, equally [not lik, liknende, lissom, liksom, likeså, likeledes, ettersom, idet]
en vei
a road, way [not ei gate, en allé]
tre
three, 3, III [not en treer]
en skole
a school
et medlem
a member; fellow [not en deltaker]
et mål
a goal; measure [not ei målsetting, et treff]
ei bok
a book
ei kvinne
a woman [not et kvinnfolk, ei dame, ei kone, ei frue]
å trenge
to need, require; press, force [not å behøve, å mangle]
spesiell
special [not særlig, særegen, spesifikk, særskilt]
et arbeid
an employment, job, work, labor [not en jobb, ei arbeidsoppgave, ei stilling, ei gjerning, ei bestilling, et verk]
et tillegg
an addition, amendment
å klare
to manage, overcome [not å avklare, å utrede, å makte]
en plass
a room, space, place, spot [not et lokale, et rom, et sted]
en prosent
a percent [not et prosentpoeng]
dersom
if, in case [not hvis]