Level 39 Level 41
Level 40

3701 ☆ 3800


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ei bestemor
a grandmother
en klode
a planet, earth, world [not en planet, en verden, ei jord, et terreng]
en (et) maktmisbruk
an abuse of power
en sirkel
a circle [not en krets, et distrikt, en ring]
å frigjøre
to emancipate, liberate, free [not å løse, å utløse, å løslate]
ei rype
a grouse (a group of birds)
en sekretær
a secretary
ei hovedrolle
a leading part, leading role
en nerve
a nerve
å svelge
to swallow [not å synke]
ei ventetid
a waiting time
et oppdrett
a breeding, raising
å klarere
to clear [not å slette, å rydde, å rense, å brøyte]
et fagfolk
(a group of) experts, professionals
diger
big, enormous, heavy, thick [not enorm, stor, kjempestor, svær, tung]
en håndball
(a) handball; ball of the thumb
enslig
alone, single, solitary [not enkelt, individuell, ensom, alene, ene, eneste]
ironisk
ironic
å svi
to burn, singe, scorch; hurt [not å brenne]
et drivstoff
(a) engine fuel, propellant
en hovedperson
a protagonist; head of a household
å motivere
to justify, motivate
ei dumping
a dumping (of goods)
en influensa
an influenza, flu
et bær
a berry
en plakat
a placard, bill, poster
et ektepar
a married couple
å klappe
to pat, hit, clap, beat (of heart) [not å banke, å slå, å smelle]
et punktum
a full stop, period
et pakk
a baggage, luggage [not en bagasje]
å kjennetegne
to to distinguish, mark, characterize [not å betegne, å utmerke, å karakterisere]
å karakterisere
to characterize [not å utmerke, å kjennetegne]
å forfølge
to follow, hunt, pursue, continue [not å følge, å jage, å jakte, å etterfølge, å videreføre, å fortsette]
et metall
a metal
minimal
minimal, negligible
en skepsis
a scepticism
en debattant
a debater, discussant
en kylling
a chick; chicken (meat) [not ei høne]
folkelig
democratic, homely, plain, of the folk [not demokratisk, landlig, populær, avholdt]
et forbehold
a reservation, caution [not ei forsiktighet, ei takt]
ei verdiskapning
(a) creation of wealth
ei prinsesse
a princess
et stipend
a scholarship, stipend [not en lærdom, ei læring, ei bevilgning]
en garasje
a garage
ei bevilgning
an appropriation (granting, grant, funds granted) [not et stipend]
et skall
a shell; peel; hull
stilig
stylish
ei bro
a bridge [not en bridge]
en forberedelse
an arrangement, preparation [not ei ordning, et arrangement]
en hasj
(a) hashish, hash, pot
ei påmelding
a registration, enrolment
en royal
a royal, royalty (also "en røyl")
å overdrive
to to overdo it, overstate, exaggerate
ei lesning
a reading [not et foredrag, ei forelesning]
giftig
poisonous, venomous
en sort
a sort [not en (et) slags, en type]
en anerkjennelse
an acceptance, acknowledgement [not et samtykke, ei godkjenning, et medhold, en aksept, en erkjennelse, ei oppslutning, en sanksjon, en velsignelse]
jævla
goddam, bleeding, effing, bloody [not blodig]
tidvis
periodically, at times, occasionally; occasional, periodic, periodical [not iblant]
en tablett
a tablet [not ei pille]
et mareritt
a nightmare
å overholde
to comply with, keep to, observe [not å observere]
å svømme
to swim
et mandat
an authority, commission, mandate [not en autoritet, ei myndighet, en instans, en kompetanse, en kommisjon, ei oppgave, ei fullmakt, en institusjon]
å duke
to set a table, cover (a table w/table clothes)
en eksistens
an existence; pl.: beings [not en tilstedeværelse, en tilværelse, et nærvær]
en stasjon
a station
å opparbeide
to work up, build up
et eierskap
an ownership [not en eiendomsrett]
en lekekamerat
a playmate (friend a child plays with)
å oppbevare
to store, keep [not å lagre, å oppholde, å forsinke, å beholde, å bevare, å gjemme]
en ingeniør
an engineer
oransje
orange
en forbrytelse
a crime, offence [not et brudd, en kriminalitet]
et lerret
(a piece of) linen (cloth); canvas
ei markering
a marking, indication; commemoration
utsatt
exposed, vulnerable, postponed [not åpen, sårbar]
en eiendel
a piece of property, estate [not en eiendom]
en stabel
a stack, stocks, pile
en kommode
a commode, chest of drawers
utmerket
excellent, splendid, outstanding [not fremragende, enestående, unik, kjempeflott, fin, ypperlig, herlig]
en kødd
a penis, prick, dick (vulgar) [not en pick, en kuk]
en duft
a fragrance, odor, perfume; dust [not ei lukt, ei luft]
å knote
to speak affectedly
troende
believing
kjempedeilig
very nice, really lovely [not kjempebra, kjempefin, kjempeflott, kjempegod, kjempegrei, kjempehyggelig, kjempekoselig]
å nikke
to nod [not å hilse]
representativ
representative
et medhold
an agreement, accordance, approval, support [not et samtykke, ei godkjenning, en anerkjennelse, en aksept, en erkjennelse, ei oppslutning, en sanksjon, en velsignelse, ei enighet]
et kapell
a chapel; orchestra [not et bedehus]
ei beretning
an account, report, narrative [not et referat, en redegjørelse, en reportasje, ei regning, en konto, en rapport, ei melding, et regnskap]
en kanon
a cannon [not ei børse]
å klø
to scratch, itch
en kanin
a rabbit
å fyre
to fire, light, stoke [not å tenne]
et livssyn
a view of life, life philosophy [not ei mening]
en back
a defender (esp. a fullback in soccer) [not en rygg]
ei arbeidsoppgave
a task, job [not ei gjerning, ei plikt, ei oppgave, et verv, et oppdrag]
å løslate
to release, set free [not å løse, å utløse, å frigjøre]
å omgi
to encompass, encircle; surround