Level 40 Level 42
Level 41

3801 ☆ 3900


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
en interrail
(an) interrail
en statsråd
a cabinet minister, secretary
et internat
a boarding school
en import
an import, importation
en komponent
a component
en skribent
a writer, author [not en forfatter]
å brekke
to break, snap [not å knuse, å bryte, å frakoble, å knekke]
ei høyblokk
a high-rise (block, apartment building)
et oppkjøp
an acquisition, purchase, buying [not et innkjøp, et kjøp, en anskaffelse]
en minister
a minister
å kjede
to bore, to be bored; chain together, link
mini
mini, miniature, minimal
ei pike
a girl [not ei jente]
ekkel
disgusting, vile
ei innvirkning
an effect, influence [not en innflytelse, ei påvirkning, ei virkning, en effekt]
ypperlig
splendid, excellent, superb [not glimrende, fremragende, enestående, unik, utmerket, kjempeflott, fin]
å skildre
to portray, depict, describe [not å beskrive, å fremstille]
en (ei/et) søppel
(a) rubbish, waste [not et avfall]
en handelsskole
a business college, business school
rettslig
legal, judicial [not gjeldende, gyldig, ekte, juridisk, lovlig, rettferdig, rimelig]
desidert
decided, definite [not bestemt]
en tyngde
a weight, heaviness, gravity [not ei vekt, et alvor]
ei gryte
a kettle, pot [not en kjele]
å voldta
to rape, ravish
en dispensasjon
an exemption, dispensation
å herske
to reign, rule
et kjøretøy
a vehicle [not ei vogn]
urimelig
unfair, unjust, unreasonable [not absurd, urettferdig]
et gatespråk
a vulgar speech, vulgar language
årevis
for years, for ages [not lenge]
en kommunisme
(a) Communism
et evangelium
a gospel, the Gospel (book of the Bible)
en tele
a ground frost, frozen soil, frost
en indikasjon
an indication [not en betegnelse]
en invitasjon
an invitation
å forvalte
to administer, conduct [not å håndtere, å behandle, å omhandle, å administrere, å føre]
ei viktighet
an importance [not ei betydning]
ei formulering
a formulation
en sensor
a censor, examiner (education, of exam papers)
en programleder
a TV host, anchorman
ukentlig
weekly
et stål
(a) steel
brå
abrupt, sudden [not plutselig]
statistisk
statistical
en frustrasjon
a frustration
en stortingsrepresentant
a member of parliament
en autoritet
an authority [not et mandat, ei myndighet, en instans, en kompetanse, ei fullmakt, en institusjon]
å nedlegge
to close, close down [not å drepe, å lukke, å stenge]
et enebarn
an only child
utenfra
from outside [not utendørs, ute, ut, uti, utenfor, utenpå, utpå]
gående
walking, on foot
utro
unfaithful, disloyal
daværende
at the time, then [not så, altså, følgelig, slik, således, sånn, sådan, da]
en katalog
a catalog
våken
awake, watchful
et bål
an open fire, bonfire
et helikopter
a helicopter
et sykefravær
an absence due to illness, sick leave
ei campingvogn
a caravan, camping trailer
godkjent
approved, licensed, authorized [not anerkjent, kompetent]
ei brille
a pair of glasses, eyeglasses
ei bowling
(a) bowling
en ros
a praise [not et skryt]
et hold
a grasp, grisp [not et grep]
blond
blond(e)
et blodtrykk
a blood pressure
å velte
to overturn
blid
gentle, mild, good-natured [not from, mild]
eksotisk
exotic
å romme
to accommodate, hold, contain [not å avholde, å inneholde, å holde]
fremragende
exceptional, outstanding [not enestående, unik, utmerket, kjempeflott, fin, ypperlig, herlig]
å fascinere
to fascinate [not å sjarmere]
en sats
a movement (in a musical work such as a symphony)
et bekken
a basin, bedpan; pelvis
mang
many (sg. m./f.) [not mange, mangfoldig, utallig, atskillig]
psykiatrisk
psychiatric
ei slekt
a family, relations [not en familie, en lyd]
en båttur
a boating excursion, boating trip
innad
in, inwards [not inn, inne, i, oppi, innendørs, innenfor, innen, inni, innvendig, innom, uti]
å fore
to feed
et styremøte
a directors' meeting; board meeting [not ei generalforsamling]
en bamse
a teddy bear [not en bjørn]
en font
a (baptismal) font [not en publikasjon, en utgivelse, ei skriving, ei skrift]
knallhard
really hard, extremely difficult [not vanskelig, hard, stiv, vond, slitsom, stram]
bakpå
on the back (of), in the back [not etter, bak]
hurra!
hooray! [not herlighet]
en utnyttelse
a utilization, use [not en (et) bruk, en anvendelse, ei nytte]
et bagasjerom
a trunk, boot, baggage compartment [not en støvel, en stamme]
et direktiv
a directive [not et bud, et budskap, en orden, en ordre]
en mester
a master [not en herre, en master]
en jazz
(a) jazz
ekstraordinær
extraordinary
deg
you, yourself (2nd sg. obj.) [not dere, du]
kompetent
authorized, entitled; competent [not godkjent]
en erkjennelse
an acknowledgement, admission; cognition [not et samtykke, ei godkjenning, et medhold, en anerkjennelse, en aksept, ei oppslutning, en sanksjon, en velsignelse]
å stirre
to stare, gaze
subjektiv
subjective
å slakte
to slaughter
påmeldt
reported, signed, registered
en affære
an affair