Level 41 Level 43
Level 42

3901 ☆ 4000


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
å rense
to clean, cleanse [not å pusse, å klarere, å rydde]
en måne
a moon
en vodka
a vodka
tilfeldigvis
by chance, accidentally [not tilfeldig]
et vitnemål
a testimony, witness, certificate
et uhyre
a monster [not et monster]
et dødsfall
a death
et ekstramateriale
(an) extra material, bonus material, bonus footage
en kvalme
a sickness, nausea [not en sykdom]
ei vanskelighet
a difficulty, obstacle, embarrassment [not en vanske, et trøbbel]
å vri
to twist, wring [not å dreie]
ei arbeiderklasse
(a) working class
å parkere
to park
en utsettelse
a delay, deferral, extension [not en forsinkelse, ei utbygging, ei påbygning, en forlengelse]
ei beliggenhet
a location, site
en (et) lærerutdanning
a teacher education, teacher training
upraktisk
unpractical
en oppfølger
a sequel, follow-up [not ei oppfølging]
å bistå
to assist, aid [not å hjelpe]
pinlig
painful, embarrassing
et triks
a trick, con [not en trikk]
et pålegg
a spread (on bread); command [not ei spredning, en utbredelse]
ei levetid
a lifetime
en fleksibilitet
a flexibility
ei rose
a rose
treårig
triennial, three-year
en misforståelse
a misunderstanding
organisk
organic [not økologisk]
ei pasning
a pass (sports); a fit (engineering)
en rammebetingelse
a general term, framework condition
fargerik
colorful, richly colored
et ark
a sheet (of paper) (en a~: arc) [not ei plate]
en tilstedeværelse
a presence, existence [not en eksistens, en tilværelse, et nærvær]
en anskaffelse
a procurement, purchase [not et innkjøp, et oppkjøp, et kjøp]
ei tekstmelding
a text message
et bokmål
(a) Bokmål (a spelling standard of Norwegian ~ "book language")
et hefte
a booklet
halvveis
halfway, midway, in some degree, so-so
en sykkelvei
a bicycle track, bikeway [not en sykkelsti]
en eksport
an export, exports, exportation
ei pumpe
a pump
å surre
to lash, secure; hum, buzz; sizzle [not å summe]
fraværende
absent, preoccupied
ei ulempe
a disadvantage, inconvenience
en støvel
a boot [not et bagasjerom]
et apparat
a device, apparatus, camera [not et kamera]
å arve
to inherit
å korrigere
to correct [not å rette]
en talsmann
a spokesman, advocate [not en representant, en advokat, en tillitsvalgt]
ei gjerning
a deed, act, action, work, mission, task [not ei saksbehandling, ei arbeidsoppgave, ei plikt, ei oppgave, et verv, et oppdrag]
støtende
offensive, objectionable [not offensiv]
å stappe
to stuff, cram [not å fylle, å utfylle, å pugge]
støtt
constantly [not fortsatt]
å sukke
to sigh
et medikament
a medication, medicament, medicine [not en medisin, et legemiddel, et middel, et virkemiddel]
å dytte
to push, shove [not å skyve, å støte]
en grunnregel
an axiom, basic principle, ground rule [not en hovedregel]
sommerstid
in (the) summer, in (the) summertime
mislykket
failed, unsuccessful
å markedsføre
to market, to send, take to market [not å sende, å tilsende]
en asylsøker
an asylum seeker
en bekreftelse
an affirmation, confirmation, corroboration [not ei styrkning, en konfirmasjon]
tyrkisk
Turkish
en klient
a client
å rekruttere
to recruit
en skolekrets
a school district
ei testing
(a) testing, test
en terrorist
a terrorist
et nederlag
a defeat, reverse, setback
et styr
a tumult, turmoil, commotion, uproar, hubbub [not en alarm, et opprør, ei uro]
ei skigåing
(a) skiing, ski touring
en panikk
a panic
et selvmord
a suicide
en psykologi
(a) psychology
ei tilhørighet
an affiliation, belonging
gammeldags
old-fashioned, old-fashioned, out of date
en sitron
a lemon
en spesifikasjon
a specification
et rovdyr
a carnivore, predator
en morgendag
a tomorrow, morrow
et fiskeri
(a) fishery, fishing
en tjener
a servant, server [not en server]
en effektivitet
an effectiveness, efficiency
en saus
a sauce
å indikere
to indicate [not å bevise, å påvise, å dokumentere, å demonstrere, å vise, å påpeke, å markere, å fremheve]
en sjøørret
a sea trout (fish)
sammensveiset
tight-knit, welded together
et kjølvann
a wake (of boat)
et fang
a lap (anatomy)
en toleranse
a tolerance
å trakassere
to harass, badger, pester [not å bekymre, å bry, å gidde, å plage]
en finans
a financial circle, financial world
en rabatt
a rebate, discount [not en nedgang, en avgang, en reduksjon, et avslag, et fall, en nedtur]
ei tilfeldighet
a chance, accidental occurrence, coincidence [not ei mulighet, en sjanse, et treff]
å råne
to rob (e.g. a bank) [not å rane]
en førsteamanuensis
an associate professor
massevis
a lot, lots [not meget, ei tomt]
en quiz
a quiz
taktisk
tactical
ei pute
a pillow, cushion