Level 43 Level 45
Level 44

4101 ☆ 4200


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
kåt
boisterous, frisky; sexually active, horny
ei utleie
a lease, letting, hiring out; renting
å forene
to combine, join, unite [not å forbinde, å kombinere, å delta]
et rusmiddel
an intoxicant (alcohol, drugs, narcotics etc.) [not en alkohol, en narkotika, en dop]
en jentunge
a little girl
valgfri
optional
jaggu!
by god! [not herregud, fader, jøss]
et interiør
an interior (of a house; a painting)
usannsynlig
improbable, unlikely
mett
satisfied; full [not fornøyd, full, tilfreds, full, fullstendig, hel, komplett]
markant
marked, pronounced [not markert]
en stabilitet
a stability
et årsverk
a man-year, labor year
en egenkapital
(an) equity, equity capital, owners' equity [not en formue, en kapital]
å tillegge
to ascribe to, attribute to, credit; add to, attach [not å plusse, å tilrettelegge, å tilsette]
en herre
a lord, master, gentleman [not en mester]
en statssekretær
a state secretary
et belte
a belt
idyllisk
idyllic
en amatør
an amateur
en idrettsplass
a sports ground, athletic ground, stadium [not et stadion]
et brett
a board, plate, tray, tablet [not ei plate]
ei troverdighet
a credibility, trustworthiness, reliability
likeverdig
equal, equivalent [not samme]
et flagg
a flag
obs
aware, observant, alert [not oppmerksom]
ei fagforening
a labor union, trade union [not ei forening, en fagbevegelse]
en agent
an agent; salesman [not en agent, en forvalter]
sådan
such [not så, altså, følgelig, slik, således, sånn, da, daværende]
å sprette
to bound, jump; leap, drift, fly; break loose [not å springe, å utbre, å spre, å begrense]
en viten
a knowledge [not en kunnskap, ei bevissthet]
en faglærer
a subject teacher, specialist teacher
å brette
to fold, roll, wrap [not å rulle, å tulle, å dreie]
bestandig
continuous, incessant [not kontinuerlig, konstant, løpende]
et hjemsted
a home, homestead [not et hjem, en bolig, en hjemmebane, et hjemland]
takknemlig
grateful, thankful
en skilsmisse
a divorce, separation
et fylkesutvalg
a county executive committee
ei rådighet
an availability, disposal [not en eiendom]
medvirkende
participating, contributory
å avholde
to restrain, hold [not å romme, å inneholde, å holde]
en maler
a painter; artist [not en artist, en kunstner]
en gymtime
a gym class, time for gymnastics, P.E.
ei frue
a married woman, wife [not ei kvinne, et kvinnfolk, ei dame, ei kone]
en skikkelse
a form, shape, figure [not en modell, ei form, et mønster, et skjema, ei utforming, en figur]
en utvikler
a developer (esp. software)
ei gruve
a pit, mine, excavation
et torg
a square, market [not et marked, et show, ei utstilling, ei messe, et kvadrat]
en fagbevegelse
a trade union movement [not ei fagforening, ei forening]
et skjørt
a skirt
et høydepunkt
a peak, height, summit, zenith [not en høyde, en topp, en overkant, en fjelltopp]
ei gran
a spruce (coniferous evergreen trees)
hjemmefra
away from home
et uhell
a mishap, misfortune [not ei ulykke]
ei forsiktighet
(a) caution, care [not ei takt, et forbehold]
øyeblikkelig
immediate, instantaneous, present, momentary [not umiddelbar, inneværende, nåværende, fortsatt]
en komponist
a composer
et kinn
a cheek
en gangvei
a footpath, walkway, gangway
flittig
assiduous, diligent, industrious
en hevn
a revenge, vengeance
ovennevnt
above-mentioned, mentioned above
et friområde
an open area, recreation area
en utlending
a foreigner
målrettet
goal-oriented, full of purpose
et søksmål
a lawsuit, action [not en aksjon, ei rettssak]
en sympati
a sympathy
en medvirkning
a participation, cooperation, assistance [not en bistand, ei hjelp, et hjelpemiddel, et samarbeid, et bidrag, en deltakelse]
å protestere
to protest
å mase
to nag; toil, struggle [not å arbeide, å jobbe, å slite, å virke, å funke]
ei utstrekning
an extent; area; degree [not en grad, et areal, et omfang, et område, et felt, ei rekkevidde, en bydel]
ei flytting
a relocation, house move [not et uttak]
et redaktøransvar
an editorial responsibility, imprint
en homofili
(a) homosexuality
et folketall
a population [not ei befolkning]
et barnebarn
a grandchild
ei servering
a service, serving, treatment [not en tjeneste, en favør, en service]
innvendig
inside, interior, internal, inward [not innebygget, intern, i, oppi, innendørs, innenfor, innen, inni, inn, innad, inne, innom]
ei eik
an oak (tree)
ustabil
unstable
en fjelltopp
a mountain top, peak [not en høyde, en topp, en overkant, et høydepunkt]
ei innspilling
a recording (of music) [not en produksjon]
et trøbbel
a difficulty, trouble [not et bråk, en vanske, ei vanskelighet]
ei scoring
a score
kommunistisk
communist
innlagt
enclosed; inlaid
en felg
a rim (of a wheel) [not et egg, ei grense, en kant]
ei li
a wooded or grassy hillside, mountainside
elegant
elegant
en asfalt
an asphalt
et nyhetsbyrå
a news agency
en epleslang
a scrumping (~ stealing apples from a garden; ~ stealing iPhones)
råtten
rotten
en dødsstraff
a death penalty, capital punishment
en engelskmann
an Englishman
kvalm
close, stuffy; ill, nauseated [not syk, nærliggende, nøye]
titalls
tens of, dozens of
et eldresenter
a senior citizens' community centre
irsk
Irish
å træ
to thread