Level 44 Level 46
Level 45

4201 ☆ 4300


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
inkluderende
inclusive, including [not inklusive, herunder, deriblant]
å utrydde
to exterminate, eliminate, eradicate [not å fjerne]
en ekspedisjon
an expedition [not ei ferd]
å vaksinere
to vaccinate
et oppmøte
a turnout, attendance
kapitalistisk
capitalistic
en ambassade
an embassy
en flekk
a smudge, speck, spot, patch, stain
femti
fifty, 50, L
en permisjon
a leave of absence [not en tillatelse]
ei stråling
a radiation, irradiation
stigende
rising, increasing
å innvilge
to agree, acquiesce [not å avtale]
et jern
(an) iron (Fe)
ei oppfordring
a call, request, appeal
en bataljon
a battalion
drastisk
drastic, brutal, crass [not brutal]
en biografi
a biography
næringsdrivende
pertaining to business or trade; entrepreneurial
et minnekort
a memory card, memory stick
et sølv
(a) silver (Ag)
et verv
a task, duty [not ei arbeidsoppgave, ei gjerning, ei plikt, ei oppgave, et oppdrag]
et farvann
a waterway, fairway, navigable waters [not et vann, et hav]
et samfunnsfag
(a) social science, social subjects [not en statsvitenskap]
å ture
to party, booze, carouse
en fotballkamp
a soccer match
ei årrekke
a number of years, sequence of years
ei avklaring
a clarification [not ei utredning]
en kvart
a quarter [not et kvartal, et kvarter]
å forske
to carry on, research, investigate [not å undersøke, å revidere, å utforske]
et sjøørretfiske
(a) sea trout fishing
pussig
droll, amusing, funny, odd [not artig, morsom, snål, rar, underlig, merkelig, sær]
en biskop
a bishop
en salat
a salad, lettuce
ei rumpe
a bottom, behind, backside, ass [not ei ræv, en bunn]
sexy
sexy, hot
en underkant
a lower edge, bottom edge, underside; lowest limit, minimum [not et minimum]
en relevans
a relevance, pertinence
ei rådgivning
a consultancy, counselling
å blokkere
to blockade, block [not å sperre]
humoristisk
humorous, funny [not morsom]
ei forvirring
a confusion [not en forstyrrelse]
ei privatisering
a privatization
en forvalter
an agent, manager, administrator [not en manager, en agent, en administrator]
en hale
a tail
en norm
a norm, standard [not en standard]
fortløpende
consecutive, running, sequential [not løpende]
å tilegne
to dedicate
å låse
to lock; bolt
tilfreds
content, satisfied [not fornøyd, mett]
en seksjon
a section [not en divisjon, ei avdeling, et avsnitt, en del, en porsjon, en part]
sannelig
truly, verily [not kjempeflott, kjempegod]
et skryt
a boast, bragging [not en ros]
å overvelde
to overwhelm, overpower
en nytelse
an enjoyment [not en stas, ei moro, en stas]
ei tilpasning
an adaptation, adjustment, accommodation [not ei innstilling]
en markedsandel
a market share
en fryd
a joy, delight [not ei glede]
å undre
to surprise, astonish [not å overraske]
å mestre
to master
en konstruksjon
a construction [not et anlegg, ei oppbygging, ei bygging]
en tyv
a thief
ei tå
a toe
en minoritet
a minority [not et mindretall]
polsk
Polish
å verdsette
to estimate, value [not å anslå]
ei seter
a summer pasture, mountain pasture [not et beite]
et horn
a horn
ufarlig
safe, without risk, not dangerous [not sikker, trygg]
å bedømme
to appraise, estimate, judge [not å skjønne, å anslå]
et Irak
(an) Iraq
et hjerteinfarkt
a heart attack, infarct of the heart, thrombosis
en livskvalitet
a quality of life
å steke
to roast, bake, fry [not å bake]
iblant
among, amongst; sometimes, at times, occasionally [not blant, imellom, mellom, tidvis]
en ovn
an oven
å hakke
to chop, hack
et lederskap
a leadership
et anbud
a tender, bid, call for bids, invitation to tender [not et tilbud]
en sensur
a censoring, censorship, examination results
en stemmerett
a voting right, right to vote
å disponere
to have at one's disposal, command [not å dominere]
inderlig
heartfelt, sincere [not ærlig, real, hjertelig]
feilaktig
defective, faulty, erroneous
en reportasje
a report, coverage [not en anmeldelse, et referat, ei beretning, en redegjørelse, ei regning, en konto, en rapport, ei melding]
ei messe
a Mass; trade fair, mess room [not et torg, et marked, et show, ei utstilling, en masse]
å belyse
to illuminate, elucidate, illustrate [not å opplyse, å illustrere]
inngående
incoming; detailed, exhaustive, thorough [not detaljert, gjennomført, grundig]
mager
lean; meager [not tynn, slank]
kjempebra
very good, great awesome [not kjempegrei, kjempedeilig, kjempefin, kjempeflott, kjempegod, kjempehyggelig, kjempekoselig]
å ryke
to smoke, reek [not å røyke, å rykke]
å skli
to skid, slide, slip [not å helle]
en informasjonssjef
a public relations manager, information manager
en journalistikk
(a) journalism
en aksept
an acceptance, acceptance (of liability), recognition [not et samtykke, ei godkjenning, et medhold, en anerkjennelse, en erkjennelse, ei oppslutning, en sanksjon, en velsignelse]
en tredjedel
a third [not tredje]
en forhandler
a negotiator, dealer [not en megler, en moderator]
en jurist
a jurist; law student [not en advokat]
en spøk
a joke [not et punkt, en spiss, et poeng, en vits]
et fjernsyn
a television [not en TV]