Level 45 Level 47
Level 46

4301 ☆ 4400


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ei forankring
an anchorage, anchoring, fastening
en diett
a diet [not et kosthold, en kost, en mat]
en velstand
a prosperity, wealth [not en trivsel, ei velferd, en rikdom, en formue]
å forbinde
to combine, connect; bandage [not å kombinere, å delta, å forene, å tilknytte]
gjeldende
applicable, in force, valid [not gyldig, ekte, juridisk, lovlig, rettslig, rettferdig, rimelig]
ei styrkning
a confirmation, strengthening, sth that gives strength [not en bekreftelse, en konfirmasjon]
et monster
a monster, giant [not et uhyre]
å forankre
to anchor, moor
en vanske
a difficulty, trouble [not ei vanskelighet, et bråk, et trøbbel]
å avsette
to remove so from office; deposit (esp. sediments)
et hint
a hint [not et tips]
å etterlate
to leave (behind) [not å forlate, å reise]
en (et) gen
a gene (as in DNA)
smidig
pliable, flexible [not fleksibel, myk]
en vask
a wash
en bortebane
an away ground (sports)
å unnskylde
to excuse, overlook
et lam
a lamb
å utfylle
to fill, supply, complete [not å fylle, å stappe, å avslutte, å oppfylle, å fullføre]
en (et) kyss
a kiss
et oksygen
(an) oxygen (O)
ei utveksling
an exchange
en senior
a senior
en arbeidsmiljølov
a health and safety at work act, working environment act
en dugnad
a voluntary work, community project
oversiktlig
clear, easy-to-understand, surveyable [not grei, selvfølgelig, klar, tydelig]
et årsskifte
a turn of the year, new year [not et nyttår]
et anslag
an estimate; plot, conspiracy; impact; stroke (in music) [not ei evaluering, ei vurdering, ei beregning, et regnestykke]
å eksplodere
to explode
nevneverdig
worth mentioning
en hyllest
an ovation, celebration, cheers [not ei feiring]
en klimagass
a greenhouse gas
ei uavhengighet
an independence [not ei selvstendighet]
ei luke
an opening, wicket; shutter [not ei innledning, en begynnelse, ei åpning, et vindu]
et skinn
a skin, fur, leather; light, shine [not et lys, ei hud]
rasende
furious, in a rage [not sinna, sint]
ei rensing
a cleaning, cleansing, purification
et forsikringsselskap
an insurance company
en prostitusjon
(a) prostitution
parallell
parallel
inneværende
current, present [not nåværende, aktuell, øyeblikkelig, umiddelbar, fortsatt]
en russer
a Russian [not en russ]
strak
straight, upright [not stram, rett]
et lokk
a cover, lid (en l~: a lock [of hair]) [not ei dekning]
å fronte
to lead, stand in the lead, front [not å føre, å lede]
et håndverk
a handicraft; craft, trade
en kjemi
(a) chemistry
et arbeidsforhold
a working condition [not et arbeidsvilkår]
et virus
a virus
en privatperson
a private individual
å gange
to multiply
å hviske
to whisper [not å suse]
en opptreden
a behavior, conduct; appearance, performance (on stage, TV, radio) [not ei atferd, en oppførsel, ei adferd, ei forestilling]
en publikasjon
a publication [not en font, en utgivelse, ei skriving, ei skrift]
en same
a Sami; member of the Sami people
et kvarter
a quarter (of an area) [not et kvartal, en kvart, et distrikt, et areal, et område, en bydel]
et forskningsråd
a research council
et kulturminne
a cultural monument
ei pølse
a sausage
et naturfag
(a) natural science
en redegjørelse
an account, statement, review, report [not en revy, et referat, ei beretning, et utsagn, en reportasje, ei regning, en konto, en rapport, ei melding, et regnskap]
taus
silent, hushed, taciturn
en betong
(a) concrete
et hydrogen
(a) hydrogen (H)
et smykke
a jewellery
en ankomst
an arrival
en forespørsel
an inquiry, request [not ei etterforskning, et øre, ei høring, et spørsmål, ei forskning, en undersøkelse]
ei uttelling
a payment, disbursement, amount [not ei lønning, ei lønn, ei betaling, ei dekning, en ytelse]
utstrakt
stretched out, wide, extensive [not vid]
en bakterie
a bacteria, germ, microbe
et berg
a mountain, rock [not et fjell]
å beta
to captivate, take one's breath away, impress
aldeles
completely, exactly [not akkurat, nettopp, ganske, splitter]
en lydkvalitet
a sound quality, quality of sound
å overvåke
to monitor, look after, watch over [not å stelle, å pleie, å ivareta]
ei trøst
a comfort, consolation, solace
et tilbehør
an accessory, accessories, attachment, fittings
et utviklingsarbeid
a development work
allsidig
versatile, comprehensive [not omfattende]
en indeks
an index
legendarisk
legendary
skapende
creative, constructive [not kreativ]
spektakulær
spectacular
å synliggjøre
to visualize, make visible
en sjakk
(a) chess (board game)
et savn
a want, lack, loss [not et tap]
humanistisk
humanistic [not menneskelig, humanitær]
avslappet
easy-going, relaxed
et realfag
a scientific subject, science subject
rotete
messy, untidy, mixed-up
en dyrlege
a veterinarian
en optimisme
an optimism
oppvokst
brought up, raised, bred
å rømme
to flee, escape, run away; evacuate, leave [not å flykte, å fly, å forlate]
en svette
(a) sweat
femten
fifteen, 15, XV
å suse
to rush; whistle, whizz; whisper, sough [not å hviske, å styrte]
en administrator
an administrator [not en forvalter]
en protokoll
a protocol, minutes of a meeting
en trøkk
a punch, impact, blow, push, pressure [not et treff, et slag]