Level 46 Level 48
Level 47

4401 ☆ 4500


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
en kjemikalie
a chemical substance
å rane
to rob (e.g. a bank) [not å råne]
ei dagtid
a daytime
en signatur
a signature
et gjerde
a fence [not ei hindring, et hinder]
en garderobe
a checkroom, wardrobe [not et skap]
irakisk
Iraqi (of or pertaining to Iraq)
en transaksjon
a transaction, financial transaction
en applikasjon
an application [not en søknad, en henvendelse]
en grus
(a) gravel, rubble, ruins
ei mishandling
a mistreatment, ill-treatment
påfallende
conspicuous, striking
en match
a (sports) match
en alarm
an alarm; hubbub, racket, uproar [not et opprør, et styr, ei uro]
en elektronikk
an electronic system, electronics
allergisk
allergic
fremtredende
prominent, distinguished
romslig
roomy, spacious
en smell
a bang (sudden loud noise)
foregående
preceding, previous [not forrige]
et paradoks
a paradox
et kjennetegn
a mark, sign [not et tegn, et symbol, en egenskap]
et personvern
a protection of privacy, right to privacy (esp. ref. to personal data)
en rikdom
a wealth, affluence, riches [not en formue, en velstand]
et slott
a palace, castle
å forenkle
to simplify
ei lekse
a lesson; homework
en anelse
an idea, inkling, notion, hunch [not et begrep, en idé, en tanke]
ei list
a cunning, craftiness, slyness [not ei liste]
å haste
to hurry; be urgent
heretter
after this; henceforth, hereafter [not dernest, fremdeles]
å konstruere
to construct, design [not å bygge, å anlegge]
en bygningslov
a building regulation(s), building law(s), construction act
et stell
a set, gear, supply; maintenance, care [not en serierunde, et sett, ei enhet, en serie, ei omsorg, en omgang, ei rekke]
en pupp
a boob, tit [not en pub]
et utviklingsland
a developing country
et bryggeri
a brewery
et komma
a comma
innledende
introductory
førstkommende
coming, next [not neste, dernest, følgende, påfølgende, første, først]
en kurv
a curve [not en sving]
et lim
a glue, paste (adhesive)
forpliktende
obliging, binding [not obligatorisk]
å knekke
to crack, snap, break [not å sprekke, å smelle, å bryte, å brekke]
et uttak
a withdrawal, removal, unloading, discharge [not ei flytting, et utvalg]
å væpne
to arm, equip [not å utstyre]
et vegvesen
a public road administration
avsluttende
final, definitive [not definitiv, endelig, avgjørende, ultimat]
å lokalisere
to localize; confine; locate
en sopp
a mushroom, fungus
en opptur
a boom (in economics); journey upwards
et årstrinn
a year, a grade (in school, e.g. 5th grade) [not et år, et årstall]
en piksel
a pixel
en trikk
a tram, streetcar (et t~: trick, guile) [not et triks]
å forsyne
to furnish, provide, supply [not å utstyre, å levere]
ei helsesøster
a (public health) nurse [not en sykepleier]
å blomstre
to blossom, flower, flourish [not å trives, å vokse, å dyrke, å gro]
en fiber
a fibre
ei stolthet
(a) pride
dernest
next, subsequently, then, further [not neste, følgende, påfølgende, førstkommende, heretter, fremdeles]
ei etterretning
a piece of information, news; report [not ei nyhet, en info, en informasjon, en beskjed, ei opplysning]
en komplikasjon
a complication
en dress
a suit (formal or sports wear) [not en kjole]
uakseptabel
unacceptable
bratt
steep
et frø
a seed [not en kjerne]
ei blokk
a block, ingot [not en blogg]
et ran
a robbery, raid
en integrasjon
an integration [not ei integrering]
likeså
likewise, the same; equally [not likeledes, lik, liknende, like, lissom, liksom, likeledes]
en etappe
a stage, step
en slektning
a relation, kinsman [not en relasjon, en sammenheng]
et reisemål
a travel destination
entydig
unambiguous
å misbruke
to abuse, take advantage of, misuse
å ferdes
to travel, voyage, roam [not å reise, å farte]
å henrette
to execute, put to death
en magi
(a) (occult) magic
å oppnevne
to appoint, nominate [not å utnevne, å ansette, å tilsette, å nominere, å bestemme]
splitter
completely, entirely [not aldeles]
en faks
a fax
ei sikring
a protection, securing [not en beskyttelse, et vern, ei forsikring]
ei skriving
(a) writing (the process of writing) [not en font, en publikasjon, en utgivelse, ei skrift]
å vinke
to wave
en restriksjon
a restriction [not ei begrensning]
ei fremstilling
a depiction, portrayal, manufacture [not en presentasjon]
sovjetisk
Soviet
en sentralbank
a central bank
en biologi
(a) biology
en landslagssjef
a national team manager (in sports)
en kampsport
a martial art, combat sport [not en kamp]
et krydder
a seasoning, spice
en lidenskap
a passion, strong feeling for; object of passion
ei spilletid
a play time, playing time
å lengte
to long, yearn (for)
en elite
an elite
pokker!
damn! What the devil! [not søren]
skandinavisk
Scandinavian
ei pille
a pill (tablet) [not en tablett]
en instans
an authority [not en autoritet, et mandat, ei myndighet, en kompetanse, ei fullmakt, en institusjon]