Level 47 Level 49
Level 48

4501 ☆ 4600


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
en offside
(an) offside
å vedlegge
to attach, enclose [not å knytte, å feste]
ei avhengighet
a dependence, reliance
å hyle
to howl, yell, scream [not å skrike]
et nærmiljø
a local community, community, neighbourhood [not et strøk, en region, ei grend, et nabolag, et tettsted, et nærområde, ei lokalbefolkning, et lokalsamfunn]
uendret
unaltered, unchanged
å jage
to hunt, chase [not å følge, å jakte, å forfølge, å etterfølge, å videreføre, å fortsette]
en elektrisitet
(an) electricity [not en strøm]
å vedvare
to persist, continue, last [not å gjenstå, å forbli]
mangelfull
deficient, insufficient; defective, faulty
en introduksjon
an introduction [not ei innføring, ei innledning]
å notere
to note, make a note of; register [not å planlegge]
en elg
a (European) elk ~ moose
et insulin
(an) insulin
ei tilslutning
a connection, affiliation [not ei tilknytning, en forbindelse, et forhold, en relasjon, en sammenheng]
ei sammenslåing
a merger, fusion [not en fusjon]
en ettertanke
a reflection, thinking, thought, afterthought [not en tankegang, en tanke, en refleksjon]
å herje
to devastate, ravage, plunder
kontroversiell
controversial
likeledes
likewise; also, besides [not likeså, lik, liknende, like, lissom, liksom, likeså]
ei videreføring
a continuation [not en fortsettelse]
å gjenspeile
to reflect [not å reflektere]
nyskapende
innovative
å spekulere
to think, ponder; speculate [not å mene, å synes, å tenke, å tro]
ei drakt
an attire, clothes, garb, suit, costume [not et kostyme, klær, et antrekk]
en skuffelse
a disappointment [not en nedtur]
ei tromme
a drum
feit
fat [not fet, tykk, fyldig]
inklusive
including [not deriblant, herunder, inkluderende]
likegyldig
immaterial, unimportant; indifferent
en toppscorer
a top-scorer
ei lit
(a) trust; moment, blink of an eye [not en smule]
utpå
out on, out in, out at [not utendørs, ute, ut, uti, utenfor, utenfra, utenpå, utpå]
en villa
a villa, detached house
ei uenighet
a disagreement, dissension
et atomvåpen
an atomic weapon, nuclear weapon
en behold
(~ a hold); i b~: safe, intact, left
utenkelig
unthinkable, inconceivable [not ufattelig, uforståelig]
å kompensere
to compensate [not å erstatte]
en galskap
a madness, insanity, lunacy
en dop
a drug, drugs, dope [not et rusmiddel, en narkotika, en alkohol]
å besette
to occupy, fill, obsess, possess
ei fortjeneste
a profit, earnings [not ei avkastning, en profitt, et utbytte, et overskudd]
et samliv
a cohabitation, life together
en retorikk
a rhetoric
en kur
a cure; treatment; court, formal reception [not et hoff]
av
from, by, of, for, in, out of, on; off, of, onwards, now [not av, fra, ifra]
bak
at the back, in the rear of, behind [not etter, bakpå, tilbake]
om
around, about, during; whether [not omkring, rundt, angående, vedrørende, hvorvidt]
ved
at, by, near, on (near or next to) [not på, oppå, per, hos]
for
for; too
bakfra
from behind
å fraråde
to advise (so) against (doing sth), dissuade [not å orientere, å råde, å informere]
en rødvin
a red wine
en middelalder
a middle age
en negl
a nail [not en spiker]
et spekter
a spectrum, spectre
en sosiologi
(a) sociology
et ubehag
a discomfort
et landsforbund
a league, national federation [not en liga]
en action
an action, action movie [not ei handling, en aksjon]
uvitende
ignorant
en lærdom
an erudition, learning, scholarship [not et stipend, ei læring]
uaktuell
not of current interest, not relevant
ei merverdiavgift
a value added tax (VAT)
en taxi
a taxi
et kredittkort
a credit card
et paradis
a paradise
å introdusere
to introduce [not å presentere, å importere, å innføre, å forestille, å innlede]
å tilgi
to forgive, pardon
en flamme
a blaze, flame
foresatt
superior, having authority, being a guardian [not overordnet, suveren, overlegen]
en utenrikspolitikk
a foreign policy
et ratt
a wheel, steering wheel
en prikk
a dot, point
et knippe
a bunch, collection, bundel
et samleie
an intercourse, sex [not en sex]
et parlament
a parliament [not et Storting]
en skrekk
a fear [not ei bekymring, en frykt, en redsel, en terror, en angst]
ei lønnsomhet
(a) profitability
mindreårig
underage, minor
ei redning
a rescue
et kontinent
a continent
dyster
bleak, gloomy, depressing
forut
before, beforehand, prior [not fremfor, før, foran]
en krangel
a quarrel; contentiousness [not en kamp, en strid, en streik]
en (et) sukk
a sigh, a deep breath
ei frakt
a freight, cargo, carriage, transportation [not ei håndtering, en transport, ei overføring, ei føring]
humanitær
humanitarian [not menneskelig, humanistisk]
en aids
(an) AIDS (Acquired Immune Deficiency System)
en hanske
a glove
et syndrom
a syndrome
en aften
an evening; eve [not en kveld]
en assistent
an assistant, helper
en integritet
(an) integrity
kompakt
compact
ei vogn
a wagon, carriage, coach [not et kjøretøy]
et mindretall
a minority [not en minoritet]
en applaus
an applause
en forstyrrelse
a disturbance, confusion [not ei forvirring, ei uro]