Level 48 Level 50
Level 49

4601 ☆ 4700


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ei vedtekt
a rule, ordinance [not et regelverk, en regel, ei regulering, ei forskrift, en målestokk]
en kalender
an almanac, calendar
ei belysning
an illumination, lighting, elucidation [not et lys]
et portrett
a portrait
eksakt
exact, exactly [not nøyaktig, presis]
en sanksjon
a sanction [not et samtykke, ei godkjenning, et medhold, en anerkjennelse, en aksept, en erkjennelse, ei oppslutning, en velsignelse]
en karantene
a quarantine
et verdensrom
(an) outer space
en omverden
a surrounding world, surroundings
ei juling
a beating, thrashing
en reguleringsplan
a regulation plan, development plan, local plan
et diktatur
a dictatorship
ei sidelinje
a sideline, branch line, branch
ei oppbygging
a building up, construction, structure [not en konstruksjon]
en rakett
a rocket, missile
å treffes
to meet [not å møtes, å treffe, å møte]
et fradrag
an allowance, deduction
ei folketrygd
a national insurance, a social security
et reiseliv
(a) tourism, travel business, travelling, travel life
et gjensyn
a reunion, meeting
et skrivebord
a writing desk, desk, office desk
ei verdighet
(a) dignity
et utløp
an outlet, mouth, discharge
ei landsbygd
a rural area, countryside [not et bondeland]
å utbetale
to pay, pay out, disburse [not å betale, å lønne]
en dal
a valley
en trivsel
a thriving, prosperity, well-being [not en velstand, ei velferd]
en vokalist
a vocalist
en fornyelse
a renewal
en forvei
(an) (advance); i f~: forwards, in front; in advance, before
sammenlagt
combined, put together
å regissere
to direct (e.g. a movie) [not å pålegge, å henvende]
ei frelse
a deliverance, rescue, salvation
fuktig
damp, humid, moist
et jubileum
an anniversary, jubilee
et tyveri
a theft
å minnes
to remember, recollect [not å huske, å minne]
alltids
always; at least [not alltid]
ei kjønnsforskning
(a) gender research, gender studies
et skjegg
a beard
ei strekning
a stretch (of road etc.) [not en distanse, en avstand]
en bachelor
a bachelor [not en ungkar]
fortvilet
despairing, desperate [not desperat, håpløs]
en torsk
a cod
etablert
established
et regnestykke
a calculation [not ei beregning, et anslag]
uforståelig
incomprehensible [not ufattelig, utenkelig]
et brannvesen
a fire department
et utbrudd
an outburst, outbreak, eruption
ei deltid
(a) part-time
et forfatterskap
an authorship
ei reke
a shrimp
å spenne
to stretch, strain, tighten [not å stramme, å strekke]
et operativsystem
an operating system, OS
overlegen
superior, haughty, supercilious [not foresatt, suveren, overordnet]
skjev
crooked, lopsided
ei fordypning
a depression, a hollow (in terrain) [not en depresjon]
et moment
a moment [not et øyeblikk, et blikk]
et dilemma
a dilemma
ei fullmakt
an authority, authorisation; power of attorney, proxy [not ei myndighet, en autoritet, en instans, et mandat, en institusjon]
en prioritet
a priority [not ei prioritering]
å stemple
to stamp, brand [not å prege]
en profitt
a profit [not et overskudd, ei inntekt, et utbytte, en gevinst, ei avkastning, ei fortjeneste]
fyldig
fat, thick, copious, full [not feit, fet, tykk]
å skjelve
to tremble, shiver, shake
en fortvilelse
a despair, desperation
et prosjektarbeid
a project work
en margin
a margin (in finance)
en terapi
a therapy
asiatisk
Asian, Asiatic
ei innvending
an objection
utenpå
outside, on the outside [not utenom, utendørs, ute, ut, uti, utenfor, utenfra, utpå]
å prostituere
to prostitute
oppegående
ambulatory (not confined to bed); clever, bright
helsefremmende
health-promoting
en bagasje
a baggage, luggage [not et pakk]
et supplement
a supplement [not et tilskudd]
en aktivist
an activist
et jordskjelv
an earthquake
et rammeverk
a framework
et vrak
a wreck
ei saksbehandling
a processing of a case, handling, administrative procedure [not ei gjerning]
en lastebil
a (motor) truck
et nybygg
a new construction, new building
ultimat
ultimate [not endelig, avgjørende, avsluttende]
en koran
(a) Koran (holy book of Islam)
å skissere
to draft, outline, sketch [not å redigere]
mellomstor
middle-sized, medium(-sized
en håndfull
a handful
å ruste
to corrode, rust, oxidize
lesbisk
lesbian
afghansk
Afghan
folkevalgt
publicly elected, elected by popular vote
et pakningsvedlegg
a packaging attachment, medication package insert
en sparebank
a savings bank [not en bank]
overens
in agreement (stemme ~ = to agree)
slapp
limp, listless, slack, relaxed [not svak]
å gjennomtenke
to think through, consider carefully
ei næringsutvikling
a business development, industrial and commercial development
ei begivenhet
an event, occurrence [not en hendelse]